Flödet mellan regioner behövs

20.02.2018
LEDARE.

Stiftsfullmäktige heter det organ som tillkom efter en reform inom kyrkan i början av 2000-talet.

Organet fick en stark lekmannaprägel och var tänkt att bli en balanserande faktor på stiftsnivå i kyrkan, med insyn i det egna stiftets förvaltning. I dag är bedömningen, åtminstone från centralt håll, att stiftsfullmäktiges roll är så pass beskuren att organet upplevs som en överflödig och frustrerande kugge i maskineriet. I kyrkans framtidsutredning föreslås det därför att stiftsfullmäktige slopas. Häromveckan samlades stiftsfullmäktiges ledamöter, bland annat i Borgå stift, väl medvetna om att deras organ kanske sjunger på sista versen.

Mot den bakgrunden är det värt att påpeka det som också sägs i framtidskommitténs rapport. Det behövs organ på stiftsnivå där folk från olika håll och kanter kan mötas och diskutera gemensamma frågor.

Det var uppenbart också i Karis, där stiftsfullmäktige i Borgå stift samlades. Den här gången handlade det om verksamhetsberättelse och bokslut – sådant som det inte längre går att göra så mycket åt. Men diskussionerna och meningsutbytet om allt från centralregister, tillgången på utbildade arbetstagare i kyrkans uppdrag till ekonomiska bekymmer visade hur viktigt det är att dela och spegla utmaningarna på ett bredare plan. Det behövs människor som ser över församlingens lokala gränser. I och med det behålls medvetenheten om att kyrkan faktiskt också är grannförsamlingen – eller församlingen flera hundra kilometer bort.

Borgå stift behöver den här sortens förståelse kanske ännu mer än något annat stift i landet. Den svenska kyrkliga gemenskapen är spridd och naggad i kanterna. Den delar ofta bo på lokalplanet i samfälligheter med två språk. Det är litet – men samtidigt vidsträckt, eftersom det gör anspråk på medlemmar i regioner som täcks av sex finska stift. Det finns en utsatthet i konstruktionen som bara kan uppvägas med ett vänligt men konsekvent försvar av unika strukturer och det sköra, kollektiva ansvaret för en icke-geografisk gemenskap.

Till den gemenskapen hör också Kyrkpressen, som diskuterades flitigt på stiftsfullmäktiges aftonskola. Den tillkom för drygt 40 år sedan som ett medel att nå ut till de svenska hemmen i form av en regelbunden församlingshälsning till medlemmarna oberoende av var de bor. I en rapport som nyligen avgavs till biskopsmötet betonades att kyrkan behöver satsa mer på att nå sina medlemmar via olika medier. En av kontakterna till din kyrka är faktiskt den du håller i handen just nu.

May Wikström

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00