Ärkebiskopen och kyrkan

13.02.2018
LEDARE. Borgåbiskopens avancemang i ärkebiskopsvalet väcker positivt myller i den finlandssvenska myrstacken.

I all svanesång kring svenskan i det här landet är det en ljuspunkt att vi minsann har en bra typ som bränner till som ärkebiskopskandidat. I bakhuvudet finns också det långa Vikströmska arvet. Nu hägrar tanken att Björn Vikström också ”gör en John” och därför är intresset för valets andra omgång stort, kanske till och med större bland finlandssvenskarna än bland finländarna i gemen. Där är entusiasmen för ärkebiskopsvalet trots allt rätt svalt utanför innekretsarna.

Men det är naturligtvis så att Björn Vikström är sig själv och ingen annan. Att han i dag står i rampljuset har att göra med hans egna kvalifikationer – precis som hans motkandidat Tapio Luoma är en person med gedigna erfarenheter i kyrkan och med stora personliga förtjänster. Situationen är ny. Valet är nytt. Upplägget dem emellan likaså. Den eviga motsättningen mellan lägren konservativ versus liberal är med förlov sagt både uttjatad och rentav missvisande. Ändå tvingas den mer eller mindre alltid på huvudpersonerna i kyrkliga draman.

När det gäller Luoma och Vikström har bägge drag som som kunde föra dem till den ena eller andra kategorin. Tapio Luoma vill skynda långsamt med samkönade vigslar i kyrkan och ser äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Men om kyrkan beslutar att öppna det för alla så viger också han. Det diskvalificerar honom som hårdnackad konservativ också i de hårdnackat konservativas ögon. Björn Vikströms hållning i frågan är resultatet av ett sökande med Bibeln i handen. Det sågs redan i hans herdabrev Mer än ord, och fortsatte fördjupat i Kärlekens mångfald, där brottningen gick med kyrkans äktenskapsteologi. Den som vill borde kunna se ambitionsnivån i hans ständiga spegling mot Bibeln.

Bägge kandidaterna är öppna, tillgängliga och kommunikativa på ett sätt som gjort dem båda till mediernas favoritbiskopar vid sidan av Kari Mäkinen och Irja Askola. Den främsta skillnaden mellan dem handlar om var de ställer sig i förändringens landskap. Där framstår Luoma som den som väntar in medan Vikström är den som driver på. Luoma ser som dogmatiker trons mönster och traditionens tyngd. Vikström är i sin egenskap av hermeneutiker en uttolkare. Hållningarna ger också en vink om vartåt pejlandet går och var kandidaternas största oro finns: inåt mot den egna gruppen eller utanför dess väggar? Luoma pejlar mot kyrkflockens kärntrupp, som riskerar splittring i olika falanger. Vikström prövar perspektivet från den periferi där kyrkan tappar alltmer relevans bland folk i gemen.

Vad är det kyrkan behöver mest just nu? Att det trots allt blev en andra omgång i valet ger ett utmärkt tillfälle för att syna den saken konstruktivt. Ärkebiskopen är inte ensam kyrkan. Men samtalet i rond två kunde och borde handla mer om ärkebiskopens roll. I bästa fall gör det kyrkan till vinnare, vem än som väljs i slutändan.

May Wikström

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10