Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

Prästvigningarna i Sankt Petersburg: Sley och Kansanlähetys svarar

INGERMANLANDS KYRKA.

Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal.

10.6.2024 kl. 15:50

Evangeliska Sley och Kansanlähetys har båda hotats av biskopsmötet med att deras status som två av kyrkans åtta officiella missionsorganisationer kan dras in. Orsaken är att anställda i båda rörelserna har låtit prästviga sig i teologiskt konservativa Ingermanlands kyrka med centrum i Sankt Petersburg.

Ifall organisationernas status dras in höjs tröskeln för organisationerna att få kollekter eller anslag av kyrkans församlingar.

Båda missionsorganisationerna tillämpar den så kallade traditionella ämbetssynen, det vill säga deras huvudlinje är att kvinnor inte ska vara präster. Genom att prästviga sig i Ryssland anser biskoparna att prästerna därmed kringgår praxisen att man i Finland evangelisk-lutherska kyrka ska kunna vigas, och samarbeta, med kvinnor som prästkolleger.

"Ensidig omtolkning av avtalet"

Kansanlähetys, som bland annat är den kristdemokratiska profilen Päivi Räsänens andliga hemmabas, utmanar biskoparna i sitt svar.

"Den ena parten ändrar ensidigt hur avtalet tillämpas och tolkas"

Biskoparna och Kyrkans central för mission har ansett att de två utpekade organisationerna har brutit mot dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd från 2023 som reglerar den här typen av frågor mellan kyrka, missionsorganisationer och partnerkyrkor. Med stöd av juridisk expertis ifrågasätter Kansanlähetys det här.

"Dokumentet erkänner att det finns olika ämbetssyner. Vi har följt spelreglerna. Att den ena parten under en avtalsperiod ensidigt ändrar hur avtalet tillämpas och tolkas strider mot avtalsprinciper", anser Kansanlähetys i sitt svar.


"Arbetstagarens personliga beslut"

Kansanlähetys skriver ändå i sitt svar att man inte framöver kommer att främja prästvigningar utomlands. Samtidigt säger man att föreningen inte kan blanda sig i om dess anställda personligen besluter sig för det.

Sleys svar är mera kortfattat. Också Sley skriver att man framöver inte kommer att främja prästvigningar utomlands, utan uppmanar sina teologer att söka prästvigning i Finland. "Men vad våra partnerkyrkor utomlands besluter sig för att göra kan vi naturligtvis inte påverka", skriver organisationen.

Vid Ingermanlands kyrka har dess ombud i Finland Juha Saari tidigare sagt till Kyrkpressen att det är nödvändigt att finländare som också tillfälligt eller bara under korta besök verkar i Ryssland är präst- eller diakonvigda. Detta för att den ryska staten sägs behöva veta "vem de personerna är".

Biskoparna väntas ta ställning till organisationernas svar vid sitt biskopsmöte i början av september, som hålls på Åland.

Organisationernas svar har undertecknats av deras respektive styrelseordföranden, Sari Mäkimattila från Sley och Regina Leppänen från Kansanlähetys.

Jan-Erik Andelin


Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32