Åtminstone i ett halvår
framåt hittas Martin 
Jakobsson i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Åtminstone i ett halvår framåt hittas Martin Jakobsson i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Pappa först, sen präst

BORGÅ.

Martin Jakobsson är ny församlingspastor i Borgå. Han brinner för att förmedla att tron bär, i och genom hela livet.

21.2.2024 kl. 15:04

Efter fem år i Finland är det fortfarande Göteborg som känns som hemma för prästen Martin Jakobsson. Numera bor han dock i östra Helsingfors och sedan den första februari jobbar han i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Martin har varit präst i 31 år, mestadels i Svenska kyrkan. Han har också varit kyrkoherde i flera församlingar i Sverige.

– Vi flyttade till Finland 2019. Min hustru är från Helsingfors men vi träffades i Sverige, säger Martin Jakobsson.

Då hans fru (studentprästen Sonja Jakobsson) fick hemlängtan kontaktade Martin Borgå stift och fick rätt att jobba som präst i Finland. Ett litet dilemma är dock språket. Eftersom han inte talar finska kan han inte få någon tillsvidare anställning, inte ens i Borgå stift.

Men inhopp finns det så det räcker till. Tidigare har Martin jobbat i Agricola församling. Åtminstone ett halvår framöver, men kanske längre, hittas han i Borgå.

Vilka skillnader har du reagerat på efter att ha jobbat som präst i både Finland och Sverige?

– Till 90 procent är det väldigt lika, men det finns kulturella skillnader. Jag upplever att de är mycket större mellan Sverige och Finland än mellan till exempel Sverige och Norge.

– Kyrkan i Finland avspeglar det samhälle den finns i, precis som alla andra kyrkor. Jag skulle säga att det är mer regelstyrt och hierarkiskt här än i Sverige. Det är ingen dramatisk skillnad, men en nyans.

På vilket sätt märks det?

– Även om man i ett arbetslag här diskuterar och lyssnar på varandra är det väldigt tydligt att det är uppifrån som det bestäms vad som gäller.

– Nu är det ju inte så att det råder allmän hierarki i Svenska kyrkan heller, att var och en gör som de vill. Men som ett konkret exempel är det församlingarna och församlingsråden själva som tillsätter prästtjänster i Sverige, inte domkapitlet.

Vad brinner du för som präst?

– Att människor ska hitta en tro som bär i livet och upptäcka att tron bär hela livet.

– I kyrkan, både i Finland och Sverige, har vi en tendens att bli för kyrkliga. Det viktiga är att få verksamheten att fungera och att hjälpa människor med tron blir sekundärt. För mig är det viktigaste inte att människor alltid ska komma till högmässan, utan att det hittar en tro som bär.

Vad betyder ”en tro som bär” i praktiken?

– I förkunnelsen ska det skina igenom att tro är något som omfattar hela livet. Om man uttrycker det väldigt vardagligt så är det en lika andlig handling att byta däck på bilen som att be.

– Jag läste nyligen en artikel om hur man ska handskas med livspusslet. Tro är i motsats till det inte ett trix som hjälper en med livet. Tro handlar om hela livet.

Några veckor in i det nya jobbet som församlingspastor i Borgå är Martin Jakobsson nöjd, men han har inte riktigt hunnit lära känna församlingsbor och medarbetare ännu. Då han jobbade i Agricola församling gick det snabbare att lära känna alla eftersom det är en mindre församling. Borgå svenska domkyrkoförsamling är större, och processen tar längre.

Martin jobbar 80 procent, vilket passar honom ypperligt just nu med tanke på hans familjesituation.

–Vi har fyra barn som är mellan tre och tolv år. På det här sättet får vi ihop familjens logistik. Jag är pappa först. Sen är jag präst.

Text: Rebecca Pettersson


Samia Abuelfahem kockade palestinskt-jordanskt till Fredskaféet.

INVANDRARARBETE. Församlingscentret vid Lundagatan i Borgå har i åtta år varit centrum och träffpunkt för utlänningar och invandrare i Borgå med Fredscaféet. Eld­själen i arbetet är Domkyrkoförsamlingens kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. 29.4.2024 kl. 10:00
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

kyrkoherdeval. Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet. 29.4.2024 kl. 13:16
– Det beror inte på hur många helger jag jobbar, eller hur många texter jag producerar. Eller hur många förrättningar jag har. Det handlar inte om mig, utan det handlar om kärnan, om vem man tjänar, säger Wilhelmina Oldmark.

profilen. Stiftets yngsta präst – det kan Wilhelmina Oldmark titulera sig. – Jag känner allt större visshet om att det jag gör är viktigt. 29.4.2024 kl. 08:00
Dopet kan se ut hur som helst och kräver inga storsatsningar.

Helsingfors. Nu döps fler barn i Helsingfors, liksom tonåringar som döps i samband med skriftskolan. 24.4.2024 kl. 17:16
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

FÖRSÄKRINGAR. I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan. 26.4.2024 kl. 11:14
Patrica Strömbäck är kaplan i Närpes församling.

Kolumn. Hur personlig är du, Gud? Hur mycket griper du in i världen, i människors liv och mitt liv? Gud, gör du upp planer, ordnar, styr och ställer, och beskyddar? 24.4.2024 kl. 17:41

TIDSKRIFTER. Förbundsarenan i samarbete med Åbo Akademi gjorde i början av året en undersökning där man kartlade finlandssvenskarnas läsvanor av tidskrifter. I rapporten som presenterades i mitten av april framgick att Kyrkpressen är den i särklass mest lästa tidskriften i Svenskfinland. 23.4.2024 kl. 15:15
– För kortare resor ska Svenska kyrkan vara restriktiv med flygandet, tycker biskop Fredrik Modéus. 

sverige. Efter att ha mottagit kritik har Växjö stiftsstyrelses arbetsutskott nu föreslagit att den planerade studieresan till Rom i stället ska gå till Finland. Dessutom har de beslutat att avstå från att flyga, skriver svenska Kyrkans tidning. 23.4.2024 kl. 12:46
Olja kan bli ett element vid konfirmation och vigsel i framtidens kyrkohandbok.

BISKOPSMÖTET. Bikt på webben, välsignelse med olja och tydligare förbön vid konfirmation kan det bli i kyrkohandboken. Det föreslås också bli mer formuleringar om barnfostran, livsmognad tillsammans, kropp och sexualitet när man gifter sig. Temana är många i förarbetet till en ny kyrkohandbok för kyrkan. 19.4.2024 kl. 09:34
Boken "Otillräcklig" har blivit en försäljningsframgång i Danmark. Den har utkommit på svenska och norska, och översätts nu till engelska.

KRAVKULTUREN. Den danska folkhögskolläraren och teologen Christian Hjortkjaer skrev en bok om hur det är att växa upp i ett samhälle där vi får höra: ”Just do it.” 17.4.2024 kl. 15:24
Lina Teir spelar många instrument, men närmast henne är ändå fiolen.

BERÄTTARKONST. Berättarkonstnären och musikern Lina Teirs livsåskådning hör ihop med glädje, inspiration och livsmening. 17.4.2024 kl. 15:05
Sirpa Tolppanen betonar vikten av inkludering i arbetet med att bygga gemenskap från grunden.

profilen. Prästen Sirpa Tolppanen har precis landat i Vanda där hon ska bygga upp en helt ny gemenskap – från grunden. 16.4.2024 kl. 15:34
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
32 euro per dygn – det får hjälpledarna i snitt betalt enligt KP-enkät.

HJÄLPLEDARE. Sommarjobb eller frivilligkul? Kyrkpressen tittade på vad hjälpledarna får betalt på sommarens konfirmandläger, där de har en viktig roll. På Åland har församlingarna en arvodeskultur som sticker ut. 19.4.2024 kl. 15:53
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23

Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36
Jobbet som forskningschef för Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar Ruth Illman att har många likheter med motsvarande post vid SLS.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET. Hon går från ett toppjobb till ett annat. Ruth Illman har gått i sina föräldrars fotspår, men motivationen kommer utan tvekan inifrån. Från och med september är hon ny forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. 10.5.2024 kl. 19:52