Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.” – Det är inte vad kristen tro går ut på, menar Joseph Sverker.
Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.” – Det är inte vad kristen tro går ut på, menar Joseph Sverker.

"Vi blev inte speciellt uppmuntrade till att tänka själva, fråga och utforska"

Teologi.

Tron måste ges vidare med en öppen hand, inte en knuten näve. – Barn kan också tänka teologiskt, säger den svenske teologen Joseph Sverker.

26.1.2024 kl. 09:00

Låt oss vara ärliga: Många unga vuxna har övergett den kristna tron, och Joseph Sverkers generation utgör inget undantag.

– En av anledningarna är att unga min generation inte tyckte att svaren som kyrkan gav när de växte upp höll när de blev äldre. Vi blev inte speciellt uppmuntrade till att tänka själva, fråga och utforska.

Joseph Sverker är teologie doktor och undervisar i systematisk teologi och kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm. Han har skrivit boken Undrar om Gud, där han tar sig an frågor för nyfikna i alla åldrar, men lite extra för dem som är mellan 10–15 år.I förordet skriver du att boken är mer en tänkarbok än en svarsbok. Vad menar du med det?

– Barn kan också tänka teologiskt och det är det jag vill uppmuntra med min bok. Jag hoppas att de vill tänka vidare och formulera sin förståelse av kristen tro på sitt sätt. Jag tror att Bibeln är Guds ord och att det är genom Bibeln som vi lär känna Gud. Men det finns massor av sätt att förstå och tolka vad det innebär.

– Jag skulle gärna se fler böcker om kristen tro till barn eftersom jag tror att kristen tro kan ta många uttryck. Jag ger vissa alternativ, men jag skriver främst vad jag har kommit fram till och om min tolkning av vad kyrkans tro och teologi är. Det finns mer och framförallt så finns det mycket mer tänkande och teologi att hämta hos barnen.


Barn känner sig manipulerade

Han tror att tron måste ges vidare med en öppen hand, inte en knuten näve.

– I de fall då föräldrarna har en agenda med samtalen ökar risken för att barn känner sig manipulerade – då är det färre som tar över sina föräldrars tro. De amerikanska sociologerna Christian Smith och Amy Adamczyk visar att om barn själva får initiera samtal om tro, och om de får leda samtalen i högre grad, är det större sannolikhet att de tar över sina föräldrars tro.

Det finns väldigt mycket kristet material för barn, inte minst för söndagsskolor och konfirmation.

– Materialet som finns för yngre barn och söndagsskola handlar uteslutande om att lära sig Bibeln och bibelberättelser. Det finns vissa teologiska delar i det – men de är outvecklade och framförallt använder man i princip exakt samma språk, exempel och formuleringar som till vuxna – eller kanske lite förenklat till barnens nivå.

Rent teologiskt är inte materialet speciellt pedagogiskt. Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.”

– Det är inte vad kristen tro går ut på, menar jag. Det kan också vara ett direkt felaktigt budskap om ett barn till exempel är utsatt eller mobbat.


Kan du berätta lite om upprinnelsen till boken?

– Jag följde med som hjälpledare på ett kristet barnläger, där min dotter deltog. Jag hade inte speciellt mycket vana med arbete med barn – jag är inte en sån person som är stojig eller som barn bara tyr sig till automatiskt.

Den sista dagen uppmuntrades barnen att komma med sina frågor till ett upplägg som hette ”våga fråga” .

– Det hade jag aldrig varit med om tidigare. Om barn har frågor om tro och Gud, då kan kanske jag som teolog hjälpa på något sätt?

Följande år hade han frågat ledningen om de kunde ha en frågehörna dit barn kunde komma och ställa sina frågor.

– Jag hade även skapat en ”Teo-låda” där de kunde lämna en lapp med sin fråga om de inte vågade prata med mig. Det kom in närmare 130 frågor vid det lägret. Jag hade redan funderat på att skriva en bok utifrån deras frågor om det visade sitt att det fanns något intresse, och det gjorde det ju.

– Sen tog det tid att skriva boken och jag är otroligt tacksam till Equmeniakyrkan som gav mig en donation så att jag kunde skriva på halvtid under en höst.


Svårt att hitta nya bilder

Han säger att det var otroligt svårt att skriva om korset, försoningen, treenigheten och Jesus på ett sätt som skulle tilltala barn.

– Jag ville verkligen hitta nya bilder och exempel för nästan allt så att barnen inte skulle tvingas gå in i vuxenvärlden så fort de hade frågor om tro.

Han har fått väldigt uppmuntrande respons från vuxna som har läst boken.

– De vuxna som har läst boken säger att de har lärt sig väldigt mycket om kristen teologi som de aldrig har tänkt på tidigare. Jag tror att det beror på att barnens frågor är så bra på att sätta fingret på det allra viktigaste.

Joseph Sverker har fått mycket uppmuntran från dem som jobbar med barn i kyrkan.

– Vissa samfund, eller delar av dem, har delat ut boken till alla sina ungdomsledare i församlingarna. Ganska många har hört av sig och undrat hur de kan använda den i konfirmationsundervisningen. Det var inte mitt syfte, men det är väldigt roligt att de ser en användning för den även där.


Hur ska vi kristna skydda barn från osund teologi?

– Dels så tänker jag att det är den heliga Anden som skyddar och bevarar oss från osund teologi. Goda kyrkliga gemenskaper är också viktiga.

– Men som vuxen och förälder tror jag det allra viktigaste är att ta sitt barns frågor på allvar, försöka att ha tid och energi och vara där för dem. Vi vuxna ska inte vara rädda när barnet ställer utmanande frågor.

Den fråga som gick djupast i Joseph Sverkers hjärta var: ”Hur ska man leva i en kristen familj om man är osäker på sin tro, och hur vet man att man är älskad av Gud?”

– Den säger så oerhört mycket om barn och hur otroligt mycket de vill bli älskade och accepterade av sina föräldrar. Därför är det så viktigt att barn känner förtroende att komma med sina tvivel till oss föräldrar.

Christa Mickelsson


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29