Senaste nyheter från domkapitlet i Borgå stift

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde.

28.11.2023 kl. 13:58

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till kyrkoherdetjänsten i Vörå församling åt kaplanen i samma församling Samuel Erikson från 1.2.2024. Kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson avgår 1.2.2024 från kaplanstjänsten på egen begäran.


Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst i Saltviks församling åt pastor Carolina Lindström från 1.12.2023. Lindström är förordnad som tf kyrkoherde i Saltviks församling till 30.11.2023.


Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst i Vanda svenska församling åt pastor Kristian Willis från 1.1.2024. Förordnandet för pastor Kristian Willis som tf kyrkoherde i Vanda svenska församling avbryts 31.12.2023.


Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas/centrum distrikt)

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargs distrikt) har varit ledig att sökas senast den 14.11.2023 kl 12.00.Inom utsatt ansökningstid har tjänsten fått två sökande:


Marith Leppäkari-Lindberg
, kaplan i Masku församling i Turun arkkihiippakunta


Saara-Maariia Roto
, tf kaplan i Väståbolands svenska församling

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att båda är behöriga samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Domkapitlet bedömmer att Marith Leppäkari-Lindberg är mer meriterad för tjänsten.


Tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling

Tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands församling har varit ledig att sökas senast den 14.11.2023 kl 12.00.Inom utsatt ansökningstid har tjänsten fått två sökande:


Irene Erkko
, miljösakkunnig vid Kyrkostyrelsen (tjänstledig förvaltningskaplan i
Esbo svenska församling)


Janette Lagerroos
, kaplan i Väståbolands församling (Houtskär)

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att båda är behöriga samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Domkapitlet bedömmer att Irene Erkko är mer meriterad för tjänsten.


Kaplanstjänst i Johannes församling (Citykaplan)

Kaplanstjänsten har inom utsatt tid sökts av: Johan Terho, församlingspastor i Johannes församling

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att han är behörig samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Församlingen uppmanas att antingen välja Terho eller begära att tjänsten ledigförklaras på nytt.


Förordnanden

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som församlingspastor (sjukhuspräst) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på viss tid 1.1-31.12.2024 och deltid (50 %).

Pastor Tuija Wilman förordnas som församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på viss tid 1.1-31.12.2024 och deltid (60 %).

Pastor Cay-Håkan Englund beviljas partiell tjänstledighet (20 %) 1.1-31.12.2024.

Pastor Jooseppi Lohi förordnas som församlingspastor i Esbo svenska församling från 1.1.2024 tills vidare.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas fortsättningsvis som församlingspastor på deltid (40 %) och viss tid 1.1-31.12.2024 i Agricola svenska församling.

Dimission

Kaplanen i Karleby svenska församling Jani Koivusalo har 1.11.2023 övergått till Borgå stift från Uleåborgs stift.


Miljödiplom för domkapitlet i Borgå stift

Domkapitlet i Borgå stift har beslutit att inleda en process med mål att anhålla om kyrkans miljödiplom för egen del.


Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling förklaras ledig att sökas senast 8.1.2024 kl. 12.00.


Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträde: 14.12.2023.

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 15.2.2024 på Lärkkulla, Karis.

KP


Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32