Kyrkomötet är kyrkans riksdag.
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

Se kandidaterna i de kommande kyrkliga valen!

KYRKLIGA VAL.

Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna.

17.11.2023 kl. 16:10

Valet av kyrkomöte för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och av stiftsfullmäktige i kyrkans nio stift sker den 13 februari 2024. Sammanlagt väljs 96 ombud till kyrkomötet, 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift har två prästombud och fyra lekmannaombud i kyrkomötet. Ett av lekmannaombuden representerar Åland.

Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster. Ett lekmannaombud i Borgå stiftsfullmäktige representerar Åland. Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna.

De som i februari väljs till kyrkomötet och stiftsfullmäktige väljs för fyraårsperioden 1.5.2024–30.4.2028.

Borgå stift
Valnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLISTOR

PRÄSTOMBUD TILL KYRKOMÖTET

För kyrkomötesvalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för prästombud:

Jesus i centrum (ombud Ulf Emeleus)
med kandidaterna:

Erikson Samuel, kaplan, Vörå

Häggblom Albert, verksamhetsledare, organisationskonsult, Pedersöre

Norrback Daniel, kyrkoherde, Kristinestad

Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors

Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors

Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

Tillsammans för kyrkan (ombud Berndt Berg)
med kandidaterna:

Anderssén-Löf Mia, stiftsdekan, TD, Borgå

Friman Rose-Maj, kyrkoherde, Korsholm

Häggblom Benjamin, församlingspastor, Vasa

Puska Mari, kyrkoherde, Mariehamn

Ray Tomas, TM, vikarierande universitetslärare, Helsingfors

Westerlund Johan, kyrkoherde, kontraktsprost, Raseborg

LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET

För kyrkomötesvalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för lekmannaombud:

För Kristi kyrka (ombud Krister Mård)
med kandidaterna:

Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo

Gädda Matias byggnadsingenjör, projektchef , Helsingfors

Hjulfors Torvald, pensionerad rektor, Pedersöre

Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo

Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors

Saarukka Karin, pensionerad lektor, Kronoby

Sandell Torbjörn, jurist, Karleby

Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare, Vasa

Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

En kyrka för alla (ombud Maximilian Mannola)
med kandidaterna

Achrén Ulla, EM, Åbo

Eklöf Jeje, verksamhetsledare, Vanda

Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg

Harms-Aalto Martina, FM, kommunikationsföretagare, Helsingfors

Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs

Lindholm Frank, pensionär, Raseborg

Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby

Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

Öster Magnus, direktör, EK, Vasa

PRÄSTMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

För stiftsfullmäktigevalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för prästmedlemmar:

Jesus i centrum (ombud Ulf Emeleus)
med kandidaterna:

Erikson Samuel, kaplan, Vörå

Norrback, Daniel, kyrkoherde, Kristinestad

Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors

Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors

Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

Östman, Henrik, kaplan, Nykarleby

Tillsammans för kyrkan (ombud Berndt Berg)
med kandidaterna:

Apostolidou Elefteria, församlingspastor, Träskända

Björklund Mats, kyrkoherde, Malax

Gäddnäs Katarina, församlingspastor, Mariehamn

Jern Siv, familjerådgivare, Vasa

Kontunen Emilia, präst, Vörå

Lagerroos Janette, kaplan, Pargas

Lindeman Jon, kyrkoherde, Finström

Lundgren Andreas, församlingspastor, Sibbo

Lundström Anders, kaplan, Korsholm

Nyberg Daniel, kaplan, Esbo

Repo-Rostedt Maria, präst, Helsingfors

Smeds Helena, tf kaplan, Nykarleby

Strömbäck Patrica, kaplan, Närpes

Terho Johan, församlingspastor, Borgå

Terlinden Yvonne, TD, familjerådgivare, Raseborg

Vuoristo Camilla, JM, TM, Esbo

Westerholm Wille, kaplan, Raseborg

Wilman Tuija, präst, Borgå

LEKMANNAMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

För stiftsfullmäktigevalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för lekmannamedlemmar:

För Kristi kyrka (ombud Göran Stenlund)
med kandidaterna:

Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo

Brännbacka Kent, IT-ingenjör, Larsmo

Eklund Åsa, diakon, socionom, Pedersöre

Galls Leif, tf diakoniarbetare, Korsholm

Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo

Mård Krister, företagare, Pedersöre

Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors

Pått Solveig, museiserviceansvarig, Korsholm

Sarelin Birgitta, docent, TD, Nykarleby

Snellman Hans, pensionerad överkommissarie, Karleby

Storvall Kerstin, rektor, utbildningsledare, Nykarleby

Särs Karin, socialarbetarstuderande, Helsingfors

Särs Rune, exportchef, Korsholm

Vik Jonatan, studerande, Helsingfors

Wester Harald, yrkeslärare, Jakobstad

Wikström Johan, ingenjör, Korsholm

Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

En kyrka för alla (Maximilian Mannola)
med kandidaterna:

Björkman Susanne, agrolog, färjförare, Åbo

Eklöf Jeje, verksamhetsledare, Vanda

Engblom Magnus, DI. Section leader, Sibbo

Englund Greger, PeM, TM, Kyrkslätt

Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg

Helander, Gunnel Maria, arkitekt, Hangö

Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs

Kokkola Mikael, redaktör, Borgå

Lindholm Frank, pensionär, Raseborg

Lumivirta Sabina, pedagogisk sakkunnig, Helsingfors

Rancken Katarina, PK, Åbo

Riipola Kirsti, pensionerad specialforskare, Pargas

Rosenberg Thomas, PM, skriftställare, Lovisa

Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby

Särs Gudrun, läkare, spcialist i geriatri, Vasa

Södergård Marja-Lena, pensionerad klasslärare, Vörå

Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

Sofia Torvalds


Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32