Kyrkomötet är kyrkans riksdag.
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

Se kandidaterna i de kommande kyrkliga valen!

KYRKLIGA VAL.

Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna.

17.11.2023 kl. 16:10

Valet av kyrkomöte för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och av stiftsfullmäktige i kyrkans nio stift sker den 13 februari 2024. Sammanlagt väljs 96 ombud till kyrkomötet, 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift har två prästombud och fyra lekmannaombud i kyrkomötet. Ett av lekmannaombuden representerar Åland.

Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster. Ett lekmannaombud i Borgå stiftsfullmäktige representerar Åland. Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna.

De som i februari väljs till kyrkomötet och stiftsfullmäktige väljs för fyraårsperioden 1.5.2024–30.4.2028.

Borgå stift
Valnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLISTOR

PRÄSTOMBUD TILL KYRKOMÖTET

För kyrkomötesvalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för prästombud:

Jesus i centrum (ombud Ulf Emeleus)
med kandidaterna:

Erikson Samuel, kaplan, Vörå

Häggblom Albert, verksamhetsledare, organisationskonsult, Pedersöre

Norrback Daniel, kyrkoherde, Kristinestad

Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors

Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors

Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

Tillsammans för kyrkan (ombud Berndt Berg)
med kandidaterna:

Anderssén-Löf Mia, stiftsdekan, TD, Borgå

Friman Rose-Maj, kyrkoherde, Korsholm

Häggblom Benjamin, församlingspastor, Vasa

Puska Mari, kyrkoherde, Mariehamn

Ray Tomas, TM, vikarierande universitetslärare, Helsingfors

Westerlund Johan, kyrkoherde, kontraktsprost, Raseborg

LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET

För kyrkomötesvalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för lekmannaombud:

För Kristi kyrka (ombud Krister Mård)
med kandidaterna:

Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo

Gädda Matias byggnadsingenjör, projektchef , Helsingfors

Hjulfors Torvald, pensionerad rektor, Pedersöre

Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo

Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors

Saarukka Karin, pensionerad lektor, Kronoby

Sandell Torbjörn, jurist, Karleby

Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare, Vasa

Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

En kyrka för alla (ombud Maximilian Mannola)
med kandidaterna

Achrén Ulla, EM, Åbo

Eklöf Jeje, verksamhetsledare, Vanda

Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg

Harms-Aalto Martina, FM, kommunikationsföretagare, Helsingfors

Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs

Lindholm Frank, pensionär, Raseborg

Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby

Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

Öster Magnus, direktör, EK, Vasa

PRÄSTMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

För stiftsfullmäktigevalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för prästmedlemmar:

Jesus i centrum (ombud Ulf Emeleus)
med kandidaterna:

Erikson Samuel, kaplan, Vörå

Norrback, Daniel, kyrkoherde, Kristinestad

Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors

Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors

Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

Östman, Henrik, kaplan, Nykarleby

Tillsammans för kyrkan (ombud Berndt Berg)
med kandidaterna:

Apostolidou Elefteria, församlingspastor, Träskända

Björklund Mats, kyrkoherde, Malax

Gäddnäs Katarina, församlingspastor, Mariehamn

Jern Siv, familjerådgivare, Vasa

Kontunen Emilia, präst, Vörå

Lagerroos Janette, kaplan, Pargas

Lindeman Jon, kyrkoherde, Finström

Lundgren Andreas, församlingspastor, Sibbo

Lundström Anders, kaplan, Korsholm

Nyberg Daniel, kaplan, Esbo

Repo-Rostedt Maria, präst, Helsingfors

Smeds Helena, tf kaplan, Nykarleby

Strömbäck Patrica, kaplan, Närpes

Terho Johan, församlingspastor, Borgå

Terlinden Yvonne, TD, familjerådgivare, Raseborg

Vuoristo Camilla, JM, TM, Esbo

Westerholm Wille, kaplan, Raseborg

Wilman Tuija, präst, Borgå

LEKMANNAMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

För stiftsfullmäktigevalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för lekmannamedlemmar:

För Kristi kyrka (ombud Göran Stenlund)
med kandidaterna:

Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo

Brännbacka Kent, IT-ingenjör, Larsmo

Eklund Åsa, diakon, socionom, Pedersöre

Galls Leif, tf diakoniarbetare, Korsholm

Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo

Mård Krister, företagare, Pedersöre

Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors

Pått Solveig, museiserviceansvarig, Korsholm

Sarelin Birgitta, docent, TD, Nykarleby

Snellman Hans, pensionerad överkommissarie, Karleby

Storvall Kerstin, rektor, utbildningsledare, Nykarleby

Särs Karin, socialarbetarstuderande, Helsingfors

Särs Rune, exportchef, Korsholm

Vik Jonatan, studerande, Helsingfors

Wester Harald, yrkeslärare, Jakobstad

Wikström Johan, ingenjör, Korsholm

Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

En kyrka för alla (Maximilian Mannola)
med kandidaterna:

Björkman Susanne, agrolog, färjförare, Åbo

Eklöf Jeje, verksamhetsledare, Vanda

Engblom Magnus, DI. Section leader, Sibbo

Englund Greger, PeM, TM, Kyrkslätt

Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg

Helander, Gunnel Maria, arkitekt, Hangö

Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs

Kokkola Mikael, redaktör, Borgå

Lindholm Frank, pensionär, Raseborg

Lumivirta Sabina, pedagogisk sakkunnig, Helsingfors

Rancken Katarina, PK, Åbo

Riipola Kirsti, pensionerad specialforskare, Pargas

Rosenberg Thomas, PM, skriftställare, Lovisa

Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby

Särs Gudrun, läkare, spcialist i geriatri, Vasa

Södergård Marja-Lena, pensionerad klasslärare, Vörå

Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

Sofia Torvalds


Elis Storsjö år i nian i Strandnäs skola i Mariehamn.

HÖSTDAGARNA. I år reste hela 600 ungdomar från olika håll i Svenskfinland till Höstdagarna i Toijala. Elis Storsjö från Mariehamn var en av dem. 20.11.2023 kl. 12:54
ETT GOTT RÅD. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Då artisten Jukka Leppilampi var 20 år hittade han de vägar i livet som han traskat på sedan dess. Han ångrar nästan ingenting. 16.11.2023 kl. 11:42
I december 
ger kvartetten
som jobbar i församlingen 
i Sibbo julkonserter i Sibbo gamla kyrka.

sibbo. Sibbo svenska församling har fyra manliga medarbetare, och alla är duktiga sångare. De bildar kvartetten Vaneo, och nu övar de inför julkonserter i Sibbo gamla kyrka. 15.11.2023 kl. 16:08
Med sin bok vill Jennifer Granqvist öppna en dialog om religiöst trauma.

RELIGIÖST TRAUMA. Hon har vuxit upp i en religiös miljö, där hon utvecklade en posttraumatisk stress. Men trots att hon försökt har Jennifer Granqvist inte förlorat sin tro. Tvärtom – tron har blivit starkare. 15.11.2023 kl. 15:17
Rolf Steffansson konstaterar att det sker en ekonomisk polarisering mellan församlingarna.

KYRKOMÖTET. Den 6 till 10 november har kyrkomötet sammanstrålat i Åbo. Rolf Steffansson är ett av de ombud som varit på plats under sittande kyrkomötets sista plenum. 10.11.2023 kl. 12:04
Sara Mikander och Catharina Englund framhåller att det inte finns något trauma som är så stort att det inte finns någon hjälp att få. Det finns alltid hjälp.

ANDLIGT VÅLD. Andligt våld förekommer överallt – i parrelationer, i familjer och i församlingar. Då Gud används för att få dig att känna dig mindre, då är det aldrig dig det är fel på. Det konstaterar Sara Mikander och Catharina Englund som leder en grupp för personer som blivit utsatta. 8.11.2023 kl. 13:20
Ärkebiskop Tapio Luoma, biskop Bo-Göran Åstrand och Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus diskuterade krig och ekonomi, bland mycket annat.

Stiftsdagarna. Stiftsdagarna i Borgå blev en fest värdig en hundraåring. Men mellan serveringarna, minglet och samvaron dryftades också de tunga frågorna: vad är kyrkans uppgift i en värld präglad av krig, och vad ska vi släppa taget om då pengarna tryter? 8.11.2023 kl. 14:52
Karin Westerlund studerar kulturforskning och folkloristik vid Helsingfors universitet. Är en av bloggarna på kyrkpressen.fi/andetag

ANDETAG. Karin Westerlund är ett nytt tillskott i bloggen Andetag. 7.11.2023 kl. 18:00
I Upptäcktsresor inåt möts Robin Nyman från Jakobstad och Sofia Torvalds från Esbo.

podd. En ny podd har sett dagens ljus! I vinter vill Sofia Torvalds och Robin Nyman inspirera till hudlösa samtal, för att livet kan vara nog så ensamt ändå. 7.11.2023 kl. 08:00
Elisabeth Stubb är aktuell med boken ”Öken, vatten och snö – vägen genom Israel” (Fontana
Media).

VEM ÄR DU?. År 2019 var Elisabeth Stubb, som är doktor i historia och forskare, utan jobb. Den våren bestämde hon sig för att göra något hon drömt om ända sedan hon läste om det i Kyrkpressen för många år sedan: vandra Israelleden, vandringsleden genom Israel. Upplevelsen blev en bok som känns väldigt aktuell. 6.11.2023 kl. 18:53

HÖSTDAGARNA. Årets Höstdagar arrangeras det här veckoslutet i Toijala. Årets tema är "Kamp". Dagarna bjuder på traditionellt upplägg med verkstäder, café, musik, show, mässor, andakter, glada människomöten, bön, gemenskap och skratt. 4.11.2023 kl. 15:52

Kolumn. Jag slogs en morgon av hur mycket det finns att förundras över när sommar går över till höst och höst till vinter. Färgerna, dofterna, tystnaden. Det är något speciellt när naturen skiftar och går in i en annan säsong. Det påminner mig om att världen och livet har en rytm att följa. 6.11.2023 kl. 08:00

Stiftsdagar. Firandet av Borgå stifts 100-årsjubileum kulminerade i en festmässa i Borgå domkyrka. Kyrkpressen frågade några festdeltagare vad de tyckte mest om under stiftsdagarna i Borgå – och vad de tror om de följande 100 åren. 29.10.2023 kl. 15:22

Kolumn. På vägen till kyrkan möter jag tiggare och brödköer. Nyheterna har påmint mig om krig, människor på flykt, ensamhet, våld i hemmen och om hur dåligt vår underbart vackra planet mår. Det gör ont och jag känner mig maktlös. Helst skulle jag stänga ut alltsammans, leva i min egen bubbla, sluta bry mig. 28.10.2023 kl. 21:38
I panelen som diskuterade jubileumsboken satt Ida-Maria Sola, Robert Lemberg, Susanna Landor, Alaric Mård. och Maja-Stina Andersson-Tapola.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Att Borgå stift finns är ingen självklarhet, det hängde på ett hår. När stiftet inledde firandet av sitt 100-årsjubileum i Borgå idag, fredag, diskuterades bland annat behovet av en plats där vi kan träna på att se på saker från olika håll. 27.10.2023 kl. 18:29

Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33