– Målet är att vi ska få en hållbar framtid för Strandhem, säger Caroline Heikkinen. FOTO: PRVAT
– Målet är att vi ska få en hållbar framtid för Strandhem, säger Caroline Heikkinen. FOTO: PRVAT

Hon är en verklig eldsjäl

NÄRPES.

Caroline Heikkinen brinner för att människor ska hitta mening och delaktighet i livet. På mötesplatsen Strandhem i Nämpnäs finns många möjligheter till just det.

1.11.2023 kl. 09:10

Sommarsäsongen på Strandhem är avslutad för i år, men Caroline Heikkinen drar inte efter andan:

– För mig är Strandhem året runt. Det är hela tiden något på gång! Nu planerar vi för våren 2024.

Och Strandhem, det är Filadelfiaförsamlingens tidigare lägergård i Nämpnäs, som 2019 förvandlades till en ”mötesplats för alla” genom pilotprojektet Sommar på Strandhem.

Här finns ett sommarkafé, här ordnas kurser både för barn och vuxna och här finns olika former av naturbaserad verksamhet.

– Vi har många idéer, också många idéer som vi inte hinner med. Vi funderar hela tiden på utvecklingen, det skulle rymmas så mycket mera på Strandhem, både klienter och talkoarbetare.

För närvarande jobbar hon femtio procent med utvecklingen av Strandhem och femtio procent som projektforskare med integrationsprojektet KOMPETENS Connect vid yrkeshögskolan Novia.

Vid sidan om arbetet har hon studerat till socionom och har precis lämnat in sin ansökan om examensbetyg.

– Jag hoppas få ut min examen under veckan. Det känns helt fantastiskt att ha kunnat kombinera familjeliv och arbetsliv med studier under de här tre åren. Allt i en endaste röra!

Livsvandringen tog en mer vindlande stig

Caroline Heikkinen har arbetat länge inom det sociala området, bland annat som handledare på asylmottagningen i Kristinestad. I grunden finns en artesanutbildning. Ändå har hon aldrig arbetat som artesan.

– Det är lite roligt med min livsvandring, konstaterar hon.

– Jag trodde stenhårt på att jag skulle bli en duktig möbelsnickare, det var min dröm. Men så fick jag barn tidigt, och det blev en annan riktning på livet.

Bland annat har hon jobbat som projektarbetare vid Marthaförbundet och som lärare i teknisk slöjd i grundskolan. Redan då kom insikten att hon inte nödvändigtvis behöver jobba med hantverk själv.

– Bara det att jag får handleda andra i ett hantverk gör att jag också får ut samma glädje av det. När en elev eller en klient uppnår något är det samma glädje för mig som om jag skulle ha gjort det själv.

På Strandhem får hon sammanföra det praktiska kunnandet med den sociala biten.

– Den sociala innovationen Strandhem knyter ihop mitt liv: när man handleder klienter i en intressant aktivitet i gemenskap och i rätt miljö, är det samtidigt terapeutiskt för dem.

Visionen är att Strandhem ska vara en mötesplats där man får komma och vara sig själv, oberoende av om man är talkoarbetare eller besökare.

– Vi har både anställda, volontärer, besökare och klienter. Alla behövs, och alla får ut något och bekräftar varandra.

Den enkät som gjorts de två senaste somrarna visar att det är så som Strandhem upplevs.

– Både klienter och besökare beskriver samma sak. De får vara sig själva, får vara avslappnade och ta del av det som finns där. Många lyfte fram gemenskapen mellan personal och besökare. Alla åldrar trivs!

CAROLINE HEIKKINEN

Bor: på Näveråsen i Närpes.

Familj: man och fem barn mellan 3 och 21 år. ”De två äldsta har redan flyttat hemifrån.”

Gör: Är projektforskare vid YH Novia och verksamhetsledare för mötesplatsen Strandhem. Båda projekten är Frans Henrikson/Kulturfonden-finansierade, Strandhem har dessutom EU Aktion Österbotten-finansiering.

Kuriosa: Valdes till Årets Närpesbo 2020.

PIAN WISTBACKA


– Sista dagen på klostret visade en av nunnorna oss Heliga Birgittas rum. Där i rummet nedkallade hon välsignelsen över oss. Det var starkt. Den välsignelsen följde med mig hem, säger Eva Andersson.

profilen. Eva Andersson har varit i ropet sedan hon stickade vantar till påven. Färre vet att hon också räddat hundar i Korea och extraknäckt som risleverantör. 7.2.2024 kl. 13:40
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

ETT GOTT RÅD. Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar. 7.2.2024 kl. 10:00
Fanny Willman är född i Pedersöre och uppvuxen i Nykarleby och Vasa.

PERSONEN. När Fanny Willman var sexton år började hon skriva kolumner för Vasabladet. I februari utnämns hon till ledarskribent för Kyrkans Tidning i Sverige. – För mig är det mer naturligt att skriva ledare än andra journalistiska texter. 6.2.2024 kl. 17:56
Rebecka Stråhlman, en av arrangörerna för Ungdomens Kyrkodagar, ger delegaterna en eloge. De är förebilder i att motverka polarisering.

ungdomens kyrkodagar. UK uppmanar kyrkomötet att ta ställning i frågan om samkönade äktenskap. Om det var upp till kyrkans unga skulle frågan redan vara avgjord. 5.2.2024 kl. 15:43

KYRKOMÖTET. Klockan går och kyrkan ställs inför allt större utmaningar. Men kyrko­mötet är en trög koloss som inte producerar beslut. Under senaste mandatperiod tog tre av dess utskott saker och ting i egna händer. 5.2.2024 kl. 10:00
Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?

Konst. – Mycket hellre analyserar jag en film som handlar om tvivel jämfört med en färdigtuggad berättelse om tro, säger filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad. 5.2.2024 kl. 15:15
Rapporten tog inte upp förslaget att grunda en egen kyrka.

laestadianer. Över 3 000 finlandssvenska laestadianer är involverade i diskussioner om att rörelsen ska ta steg ur den evangelisk-lutherska kyrkan. I allt större utsträckning kommer man att hålla nattvard och konfirmation i sina egna bönehus. Alternativet att grunda en egen kyrka är ändå inte aktuellt. 30.1.2024 kl. 14:04
Jennifer Enqvist är glad över att en del församlingar börjat satsa på unga vuxna, men vill gärna se mer av samma vara.

ungdomens kyrkodagar. Jennifer Enqvist är en av de delegater som är på väg till UK i år. Hon vill se församlingarna bli bättre på att inkludera barnen, kyrkans framtid. 29.1.2024 kl. 12:22
Forskning visar att det budskap som barn får med sig, utöver bibelkunskapen, är: ”Var snäll.” – Det är inte vad kristen tro går ut på, menar Joseph Sverker.

Teologi. Tron måste ges vidare med en öppen hand, inte en knuten näve. – Barn kan också tänka teologiskt, säger den svenske teologen Joseph Sverker. 26.1.2024 kl. 09:00
I hälften av sitt 30-åriga liv har Kevin Holmström stått på scen.

LIVSÅSKÅDNING. Kevin Holmström är en sökare som tror att det mesta är vårt eget fel och vår egen förtjänst, men som ibland vill hålla någon i handen. 24.1.2024 kl. 16:42
Himlaliv är ett program som utvecklats genom åren, men hittade sin nuvarande form för över tio år sedan.

Himlaliv. Kyrkpressen har fått information om att tv-programmet Himlaliv ska läggas ner. Annika Löfgren vid Svenska Yle säger att beslutet inte är fattat. 24.1.2024 kl. 09:58
Helene Liljeström var kyrkoherde i Sibbo svenska församling i nästan tjugo år.

medalj. Det var en överrumplad och glad Helene Liljeström som fick veta att Kyrkostyrelsens plenum beviljat henne Pro ecclesia-medaljen vid sitt möte idag. 23.1.2024 kl. 13:46
Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.

PETRUS FÖRSAMLING. Kyrkpressen ställde några frågor till Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin som har anmält intresse för jobbet som kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors. 23.1.2024 kl. 07:06
Biskop Teemu Laajasalo intervjuade presidentkandidaterna.

PRESIDENTVAL. Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo intervjuade alla nio presidentkandidater på scen i sin domkyrka. ”De uttryckte alla hopp”, säger han nu efteråt. 22.1.2024 kl. 10:00
Överraskande många av presidentkandidaterna vill hålla kvar traditionen.

PRESIDENTVAL. Under presidentkandidaternas valrörelse har en symbolfråga varit: Ska presidenten i nyårstalet önskaGuds välsignelse? Så här har de svarat i valkompasser och medier. 22.1.2024 kl. 16:13

Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41