Jani Edström är pastor, projektarbetare och religionslärare i Helsingfors.
Jani Edström är pastor, projektarbetare och religionslärare i Helsingfors.

Jani Edströms råd till sitt yngre jag: "Ta auktoriteter med en nypa salt"

ETT GOTT RÅD.

”Lär dig lyssna. Ta auktoriteter med en nypa salt.” Det ärnågra av de goda råd baptistpastorn och gymnasieläraren Jan Edström skulle ha gett till sig själv, den 20-åriga Jani.

31.8.2023 kl. 20:00

Jan ”Jani” Edström, 62, har en lång rad goda råd till både sig själv som 20­åring på åttiota­let, men också till andra 20-­åringar.

Men först: Vad gjorde Jani Edström själv, upp­vuxen i en pastorsfamilj inom baptiströrelsen i Jakobstad, när han var 20?

– Det var 1980. Då gjorde jag min militärtjänst­ göring i Vasa garnisons musikkår, jag åkte till Kalifornien för att studera teologi på American Baptist Seminary of The West i Berkeley. Och sedan var jag ungdomspastor i Betaniakyrkan i Jakobstad. I Finland började jag studera teo­ logi först när jag var 22.

Vilket råd skulle du ge ditt 20-åriga jag?

– Det är inte mycket jag skulle göra annorlun­da, utan mera go for it! Ta dina chanser när du får dem och våga pröva på nya saker. Vidga di­na vyer så mycket som möjligt. Mitt år i USA var väldigt viktigt. Jag kunde bekanta mig med olika sätt att leva och tänka och olika sätt att göra teologi.

Var det naturligt inom baptismen på den tiden att det var USA som gällde?

– Nej. Men det fanns en liten rörelse inom bap­tismen i Svenskfinland som har haft blickarna utåt och sett värdet av internationella kontak­ter. Min pappa (baptistpastor Rafael Edström, 1927–2017) hörde väl till dem.

Var du själv konservativare då än du är i dag?

– Både och. Det fanns en bokdisk i Betaniakyr­kan i Jakobstad och någon hade skaffat dit en bok av Jim Wallis som jag läste; han var en fram­stående kristen samhällskritiker. Jag var öppen för samhällskritik, fast jag inte hade någon po­litisk mognad. Men sedan var jag ganska kon­servativ i personmoraliska frågor, det hade man ju fått med sig.

Det råd Jani Edström gärna skulle ge både sig själv som 20­-åring och andra är att inte vara rädd att omvärdera efter hand.

– Trots att du anser att du har rätt, trots att du kanske har starka åsikter i vissa frågor, så var inte rädd att omvärdera dem när du blir äldre och tar in nya intryck.

Jani Edström är i dag timlärare i religion vid Brändö gymnasium i Helsingfors.


Dina nästan-20-åringar... vad vill du lära dem?

– Att ta auktoriteter med en nypa salt. När jag var 20 var en mängd predikanter i våra samman­hang väldiga auktoriteter. En som fick höra att jag var intresserad av musik frågade sådär typ­iskt väckelsekristet: ”Tänk om Gud vill någon­ ting annat?” Och då tänkte jag att vaf...?! Varför skulle Gud vända på skutan så? Så då tänkte jag att det var en korkad, obefogad fråga och en per­son jag inte behöver respektera särskilt mycket.

I skolan tycker Jani Edström att dagens 20­-åringar är mera öppna och tydliga med var­ andra än när han själv växte upp.

– De pratar mera med varandra, är mera rätt­ framma och har en klar och tydlig kommuni­ kation, säger han.

Men med erfarenhetens rätt har Jani Ed­ström sin lista med goda råd till 20­åringar:

  • Våga prova på nya saker.

  • Svik inte människors förtroende.

  • Lär dig rak kommunikation och att lyssna.

  • Lyssna på dina barn om du får några.

  • Var inte rädd att göra bort dig. Ta inte dig själv så allvarligt.

  • Håll kontakten med dina vänner.

  • Ingen panik, om du inte har råd att köpa det du vill. Du hinner köpa det som begagnat när du blir äldre.

Text och foto: Jan-Erik Andelin


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11