Från vänster Mari Johnson, Sini Aschan och Heidi Salminen vid Lärkkulla.
Från vänster Mari Johnson, Sini Aschan och Heidi Salminen vid Lärkkulla.

Det helande samtalet

vanda.

Tre anställda i Vanda svenska församling går just nu en utbildning i själavård, vilket i förlängningen ska gagna församlingsmedlemmarna.

16.5.2023 kl. 20:57

– Jag har lärt mig extremt mycket. Själavård är förvånansvärt helande. Jag har gått tillbaka och sett saker som jag själv behöver bearbeta, säger projektkoordinator Mari Johnson.

Hon och kollegerna Heidi Salminen, diakon, och Sini Aschan, ungdomspastor, är nu halvvägs i den specialutbildning i själavård som Borgå stift ordanar. Utbildningen är treårig och består av när- och distansstudier samt praktik.

Präster och diakoner har automatiskt en själavårdande uppgift.

– Men kursen stöder det arbete vi redan gör, säger Sini Aschan.

Aschan har jobbat mycket med själavård innan hon blev präst.

– Jag trodde jag kunde mycket, men insåg att oj, det är mycket nytt också. Det är tankearbete jag inte haft möjlighet att göra tidigare, sådant som tar tid och energi, kanske för att det är saker som går under huden och därför kan vara tunga att bearbeta.

Heidi Salminen upplever det också som givande att jobba med sig själv.

– Kursen har varit ögonöppnande för mig, jag har förstått mitt eget liv på ett annat sätt, och sett saker från andra synvinklar, säger hon.

Till nytta för medlemmarna

Efter avslutad utbildning vill de satsa på själavård i någon form för församlingsmedlemmarna.

– Det kan vara genom musik, en stödgrupp eller gudstjänst, det måste inte vara enbart samtal, säger Heidi Salminen.

– Vi gör också olika slutarbeten, och de kunde exempelvis ha med ork, utbrändhet och självmedkänsla att göra, sådant folk kämpar med i vardagen, säger Sini Aschan.

Inom själavården ryms hela upplevelsespektret av kriser, skilsmässor, död, tro, skam och skuld.

– Sådant som belastar människan genom olika faser under hela livet, säger Aschan.

– I själavård måste man kolla inåt; om du har bearbetat dina egna saker kan du stå stadigt när du möter klienten, säger Mari Johnson, som tidigare också varit diakoniarbetare i Matteus församling.

Inom terapi jobbar man mycket med att diagnostisera utifrån olika metoder, förklarar Sini Aschan, medan själavård är samtalsbetonat. Själavården kan ha en beröringspunkt med det andliga, såsom bön och bikt, men måste inte ha det, säger hon.

– Själavård är ett helande samtal. Allt man säger och allt som händer i rummet ska vara helande. Klienten ska känna sig sedd, hörd och buren, säger Aschan.

– Själavård kan också vara en andlig vägledning, och att man vandrar med en människa en tid, säger Mari Johnson.

De upplever att det finns ett förtroende för personer i präst- eller diakonkrage, och också ett behov av att prata.

– Det är väldigt vanligt att folk på gatan börjar prata med mig för att jag är präst. Det dyker upp samtal i förbifarten med människor, och så ska det få vara. Det är svårt att få prata med någon i dag, och köerna till psykologhjälp är långa. Man ska kunna komma till kyrkan och prata om man behöver det, säger Aschan.

– Och man måste inte ha någon speciell orsak eller någon diagnos eller remiss. Som diakoniarbetare tänkte jag att första hjälpen främst var ekonomisk. Men ofta var det i stället någon som sa: Jag vill bara prata. En del ville prata om en specifik sak endast en gång och sedan kunde de lämna det, säger Mari Johnson.Samia Abuelfahem kockade palestinskt-jordanskt till Fredskaféet.

INVANDRARARBETE. Församlingscentret vid Lundagatan i Borgå har i åtta år varit centrum och träffpunkt för utlänningar och invandrare i Borgå med Fredscaféet. Eld­själen i arbetet är Domkyrkoförsamlingens kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. 29.4.2024 kl. 10:00
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

kyrkoherdeval. Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet. 29.4.2024 kl. 13:16
– Det beror inte på hur många helger jag jobbar, eller hur många texter jag producerar. Eller hur många förrättningar jag har. Det handlar inte om mig, utan det handlar om kärnan, om vem man tjänar, säger Wilhelmina Oldmark.

profilen. Stiftets yngsta präst – det kan Wilhelmina Oldmark titulera sig. – Jag känner allt större visshet om att det jag gör är viktigt. 29.4.2024 kl. 08:00
Dopet kan se ut hur som helst och kräver inga storsatsningar.

Helsingfors. Nu döps fler barn i Helsingfors, liksom tonåringar som döps i samband med skriftskolan. 24.4.2024 kl. 17:16
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

FÖRSÄKRINGAR. I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan. 26.4.2024 kl. 11:14
Patrica Strömbäck är kaplan i Närpes församling.

Kolumn. Hur personlig är du, Gud? Hur mycket griper du in i världen, i människors liv och mitt liv? Gud, gör du upp planer, ordnar, styr och ställer, och beskyddar? 24.4.2024 kl. 17:41

TIDSKRIFTER. Förbundsarenan i samarbete med Åbo Akademi gjorde i början av året en undersökning där man kartlade finlandssvenskarnas läsvanor av tidskrifter. I rapporten som presenterades i mitten av april framgick att Kyrkpressen är den i särklass mest lästa tidskriften i Svenskfinland. 23.4.2024 kl. 15:15
– För kortare resor ska Svenska kyrkan vara restriktiv med flygandet, tycker biskop Fredrik Modéus. 

sverige. Efter att ha mottagit kritik har Växjö stiftsstyrelses arbetsutskott nu föreslagit att den planerade studieresan till Rom i stället ska gå till Finland. Dessutom har de beslutat att avstå från att flyga, skriver svenska Kyrkans tidning. 23.4.2024 kl. 12:46
Olja kan bli ett element vid konfirmation och vigsel i framtidens kyrkohandbok.

BISKOPSMÖTET. Bikt på webben, välsignelse med olja och tydligare förbön vid konfirmation kan det bli i kyrkohandboken. Det föreslås också bli mer formuleringar om barnfostran, livsmognad tillsammans, kropp och sexualitet när man gifter sig. Temana är många i förarbetet till en ny kyrkohandbok för kyrkan. 19.4.2024 kl. 09:34
Boken "Otillräcklig" har blivit en försäljningsframgång i Danmark. Den har utkommit på svenska och norska, och översätts nu till engelska.

KRAVKULTUREN. Den danska folkhögskolläraren och teologen Christian Hjortkjaer skrev en bok om hur det är att växa upp i ett samhälle där vi får höra: ”Just do it.” 17.4.2024 kl. 15:24
Lina Teir spelar många instrument, men närmast henne är ändå fiolen.

BERÄTTARKONST. Berättarkonstnären och musikern Lina Teirs livsåskådning hör ihop med glädje, inspiration och livsmening. 17.4.2024 kl. 15:05
Sirpa Tolppanen betonar vikten av inkludering i arbetet med att bygga gemenskap från grunden.

profilen. Prästen Sirpa Tolppanen har precis landat i Vanda där hon ska bygga upp en helt ny gemenskap – från grunden. 16.4.2024 kl. 15:34
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
32 euro per dygn – det får hjälpledarna i snitt betalt enligt KP-enkät.

HJÄLPLEDARE. Sommarjobb eller frivilligkul? Kyrkpressen tittade på vad hjälpledarna får betalt på sommarens konfirmandläger, där de har en viktig roll. På Åland har församlingarna en arvodeskultur som sticker ut. 19.4.2024 kl. 15:53
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23

Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36
Jobbet som forskningschef för Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar Ruth Illman att har många likheter med motsvarande post vid SLS.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET. Hon går från ett toppjobb till ett annat. Ruth Illman har gått i sina föräldrars fotspår, men motivationen kommer utan tvekan inifrån. Från och med september är hon ny forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. 10.5.2024 kl. 19:52