Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.
Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.

"Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt"

pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring är populärt. Mobilapplikationen Citynomadi hjälper vandraren hitta lugnet.

17.5.2023 kl. 08:00

– När jag ger mig ut på vandring lämnar jag vardagslivet och mina roller hemma. På vägen är jag bara mig själv och det hjälper mig att se vem jag är och att hitta min djupaste längtan.

Så beskriver församlingspastor Maria Repo-Rostedt hur det känns att ge sig ut på pilgrimsvandring. Tillsammans med Helene Liljeström, tf kyrkoherde med många kilometer pilgrimsled bakom sig, och webbprästen Markus Kartano, som bland annat jobbar med pilgrimsapplikationer för mobilen, befinner vi oss på en improviserad pilgrimsfärd runt Tölöviken i Helsingfors.

– Här borde vi absolut dra upp en pilgrimsled som man kunde följa med hjälp av mobilen, säger Kartano och genast börjar sällskapet spotta ur sig idéer för möjliga rastplatser och meditationsteman mitt i centrala Helsingfors. Man enas om att Medborgarplatsen är en utmärkt startpunkt eftersom pilgrimer inte vandrar i en bubbla utan ser och bryr sig om varandra längs med vägen.

– Pilgrimen går, men går inte förbi, säger Helene Liljeström som bland annat vandrat till Santiago de Compostela och många nordiska pilgrimsleder. Med tiden har det blivit en del av hennes identitet: en gång pilgrim alltid pilgrim. Samtidigt påminner hon om att det inte finns någon perfekt pilgrimsled eller vandringstil.

– Man får skavsår, det händer saker. Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt. Men det finns inte heller några regler för hurdan en vandring måste vara, det finns inget koncept eller ett enda rätt sätt. Lyssna på dig själv när du ger dig ut på vägen, säger Liljeström.
Vart är alla på väg?

Stiftets jubileumsvandring är fullbokad och det ploppar upp nya vandringsleder över hela landet. Varför?

– Jag tror att det är en motreaktion mot all stress vi upplever i dag. Istället för att ha bråttom tar man sig framåt i lugnt tempo, i enkelhet, i takt med sig själv och naturen, säger Maria Repo-Rostedt.

Många vandrare har en tydlig fråga eller ett val framför sig, som de hoppas få klarhet i under pilgrimsvandringen. Andra söker stillhet och en möjlighet att öppna sig för Gud, för en djupare andlighet eller för att lära känna sig själva.

– Om du vill kan du lyssna på texter, korta meditationer med mera, på de rutter som hittas via appen Citynomadi. Det finns också häften med skrivna texter längs en del rutter, så man måste inte gå med telefonen i handen ifall den stör, säger Markus Kartano men tillägger att telefonapplikationen kanske ändå kan vara bra för den som inte har så bra lokalsinne.

– Som en Google Maps för pilgrimer.

Pilgrimslederna som hittas via appen ligger på Fölisön, i Nybonas, Noux m.fl. På Svartholmen, som ligger intill Fölisön, finns också en svensk vandring riktad till barn, Maria Repo-Rostedt har varit med och skrivit texter till den. Hon tycker det är särskilt spännande att vandra tillsammans med barn.

– De bidrar med sin egen dimension, uppfattar och tolkar ofta på sitt eget sätt som också ger något till oss vuxna. Andligheten börjar där vi har tid att förundras tillsammans.Testa pilgrimsvandring!

– Pilgrimsvandring för småbarnsfamiljer torsdag 25.5 kl. 10 vid S:t Jacobs kyrka (Kvarnbergsbrinken 1). Vi förundras över naturen tillsammans medan vi vandrar runt kyrkbyggnaden, stannar upp ett par gånger på vägen och avslutar vandringen med en kort, småbarnsvänlig gudstjänst.

– Ladda ner applikationen Citynomadi och skriv in ”pyhiinvaellus helsinki” i sökfältet.

– Se också Fransiskusfesten, pilgrimscentrum i Åbo domkyrka och S:t Olofs sjöled!

Text och foto: Nina Österholm


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00