Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.
Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.

"Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt"

pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring är populärt. Mobilapplikationen Citynomadi hjälper vandraren hitta lugnet.

17.5.2023 kl. 08:00

– När jag ger mig ut på vandring lämnar jag vardagslivet och mina roller hemma. På vägen är jag bara mig själv och det hjälper mig att se vem jag är och att hitta min djupaste längtan.

Så beskriver församlingspastor Maria Repo-Rostedt hur det känns att ge sig ut på pilgrimsvandring. Tillsammans med Helene Liljeström, tf kyrkoherde med många kilometer pilgrimsled bakom sig, och webbprästen Markus Kartano, som bland annat jobbar med pilgrimsapplikationer för mobilen, befinner vi oss på en improviserad pilgrimsfärd runt Tölöviken i Helsingfors.

– Här borde vi absolut dra upp en pilgrimsled som man kunde följa med hjälp av mobilen, säger Kartano och genast börjar sällskapet spotta ur sig idéer för möjliga rastplatser och meditationsteman mitt i centrala Helsingfors. Man enas om att Medborgarplatsen är en utmärkt startpunkt eftersom pilgrimer inte vandrar i en bubbla utan ser och bryr sig om varandra längs med vägen.

– Pilgrimen går, men går inte förbi, säger Helene Liljeström som bland annat vandrat till Santiago de Compostela och många nordiska pilgrimsleder. Med tiden har det blivit en del av hennes identitet: en gång pilgrim alltid pilgrim. Samtidigt påminner hon om att det inte finns någon perfekt pilgrimsled eller vandringstil.

– Man får skavsår, det händer saker. Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt. Men det finns inte heller några regler för hurdan en vandring måste vara, det finns inget koncept eller ett enda rätt sätt. Lyssna på dig själv när du ger dig ut på vägen, säger Liljeström.
Vart är alla på väg?

Stiftets jubileumsvandring är fullbokad och det ploppar upp nya vandringsleder över hela landet. Varför?

– Jag tror att det är en motreaktion mot all stress vi upplever i dag. Istället för att ha bråttom tar man sig framåt i lugnt tempo, i enkelhet, i takt med sig själv och naturen, säger Maria Repo-Rostedt.

Många vandrare har en tydlig fråga eller ett val framför sig, som de hoppas få klarhet i under pilgrimsvandringen. Andra söker stillhet och en möjlighet att öppna sig för Gud, för en djupare andlighet eller för att lära känna sig själva.

– Om du vill kan du lyssna på texter, korta meditationer med mera, på de rutter som hittas via appen Citynomadi. Det finns också häften med skrivna texter längs en del rutter, så man måste inte gå med telefonen i handen ifall den stör, säger Markus Kartano men tillägger att telefonapplikationen kanske ändå kan vara bra för den som inte har så bra lokalsinne.

– Som en Google Maps för pilgrimer.

Pilgrimslederna som hittas via appen ligger på Fölisön, i Nybonas, Noux m.fl. På Svartholmen, som ligger intill Fölisön, finns också en svensk vandring riktad till barn, Maria Repo-Rostedt har varit med och skrivit texter till den. Hon tycker det är särskilt spännande att vandra tillsammans med barn.

– De bidrar med sin egen dimension, uppfattar och tolkar ofta på sitt eget sätt som också ger något till oss vuxna. Andligheten börjar där vi har tid att förundras tillsammans.Testa pilgrimsvandring!

– Pilgrimsvandring för småbarnsfamiljer torsdag 25.5 kl. 10 vid S:t Jacobs kyrka (Kvarnbergsbrinken 1). Vi förundras över naturen tillsammans medan vi vandrar runt kyrkbyggnaden, stannar upp ett par gånger på vägen och avslutar vandringen med en kort, småbarnsvänlig gudstjänst.

– Ladda ner applikationen Citynomadi och skriv in ”pyhiinvaellus helsinki” i sökfältet.

– Se också Fransiskusfesten, pilgrimscentrum i Åbo domkyrka och S:t Olofs sjöled!

Text och foto: Nina Österholm


Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11
Elis Storsjö år i nian i Strandnäs skola i Mariehamn.

HÖSTDAGARNA. I år reste hela 600 ungdomar från olika håll i Svenskfinland till Höstdagarna i Toijala. Elis Storsjö från Mariehamn var en av dem. 20.11.2023 kl. 12:54
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

KYRKLIGA VAL. Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna. 17.11.2023 kl. 16:10
ETT GOTT RÅD. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Då artisten Jukka Leppilampi var 20 år hittade han de vägar i livet som han traskat på sedan dess. Han ångrar nästan ingenting. 16.11.2023 kl. 11:42
I december 
ger kvartetten
som jobbar i församlingen 
i Sibbo julkonserter i Sibbo gamla kyrka.

sibbo. Sibbo svenska församling har fyra manliga medarbetare, och alla är duktiga sångare. De bildar kvartetten Vaneo, och nu övar de inför julkonserter i Sibbo gamla kyrka. 15.11.2023 kl. 16:08

Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00