Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.
Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.

"Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt"

pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring är populärt. Mobilapplikationen Citynomadi hjälper vandraren hitta lugnet.

17.5.2023 kl. 08:00

– När jag ger mig ut på vandring lämnar jag vardagslivet och mina roller hemma. På vägen är jag bara mig själv och det hjälper mig att se vem jag är och att hitta min djupaste längtan.

Så beskriver församlingspastor Maria Repo-Rostedt hur det känns att ge sig ut på pilgrimsvandring. Tillsammans med Helene Liljeström, tf kyrkoherde med många kilometer pilgrimsled bakom sig, och webbprästen Markus Kartano, som bland annat jobbar med pilgrimsapplikationer för mobilen, befinner vi oss på en improviserad pilgrimsfärd runt Tölöviken i Helsingfors.

– Här borde vi absolut dra upp en pilgrimsled som man kunde följa med hjälp av mobilen, säger Kartano och genast börjar sällskapet spotta ur sig idéer för möjliga rastplatser och meditationsteman mitt i centrala Helsingfors. Man enas om att Medborgarplatsen är en utmärkt startpunkt eftersom pilgrimer inte vandrar i en bubbla utan ser och bryr sig om varandra längs med vägen.

– Pilgrimen går, men går inte förbi, säger Helene Liljeström som bland annat vandrat till Santiago de Compostela och många nordiska pilgrimsleder. Med tiden har det blivit en del av hennes identitet: en gång pilgrim alltid pilgrim. Samtidigt påminner hon om att det inte finns någon perfekt pilgrimsled eller vandringstil.

– Man får skavsår, det händer saker. Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt. Men det finns inte heller några regler för hurdan en vandring måste vara, det finns inget koncept eller ett enda rätt sätt. Lyssna på dig själv när du ger dig ut på vägen, säger Liljeström.
Vart är alla på väg?

Stiftets jubileumsvandring är fullbokad och det ploppar upp nya vandringsleder över hela landet. Varför?

– Jag tror att det är en motreaktion mot all stress vi upplever i dag. Istället för att ha bråttom tar man sig framåt i lugnt tempo, i enkelhet, i takt med sig själv och naturen, säger Maria Repo-Rostedt.

Många vandrare har en tydlig fråga eller ett val framför sig, som de hoppas få klarhet i under pilgrimsvandringen. Andra söker stillhet och en möjlighet att öppna sig för Gud, för en djupare andlighet eller för att lära känna sig själva.

– Om du vill kan du lyssna på texter, korta meditationer med mera, på de rutter som hittas via appen Citynomadi. Det finns också häften med skrivna texter längs en del rutter, så man måste inte gå med telefonen i handen ifall den stör, säger Markus Kartano men tillägger att telefonapplikationen kanske ändå kan vara bra för den som inte har så bra lokalsinne.

– Som en Google Maps för pilgrimer.

Pilgrimslederna som hittas via appen ligger på Fölisön, i Nybonas, Noux m.fl. På Svartholmen, som ligger intill Fölisön, finns också en svensk vandring riktad till barn, Maria Repo-Rostedt har varit med och skrivit texter till den. Hon tycker det är särskilt spännande att vandra tillsammans med barn.

– De bidrar med sin egen dimension, uppfattar och tolkar ofta på sitt eget sätt som också ger något till oss vuxna. Andligheten börjar där vi har tid att förundras tillsammans.Testa pilgrimsvandring!

– Pilgrimsvandring för småbarnsfamiljer torsdag 25.5 kl. 10 vid S:t Jacobs kyrka (Kvarnbergsbrinken 1). Vi förundras över naturen tillsammans medan vi vandrar runt kyrkbyggnaden, stannar upp ett par gånger på vägen och avslutar vandringen med en kort, småbarnsvänlig gudstjänst.

– Ladda ner applikationen Citynomadi och skriv in ”pyhiinvaellus helsinki” i sökfältet.

– Se också Fransiskusfesten, pilgrimscentrum i Åbo domkyrka och S:t Olofs sjöled!

Text och foto: Nina Österholm


PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00