Förändringar står för dörren i församlingslivet, men många av dem har att göra med en allmän samhällsutveckling, säger Mats Björklund.
Förändringar står för dörren i församlingslivet, men många av dem har att göra med en allmän samhällsutveckling, säger Mats Björklund.

”Alla ska ska få bli hörda”

korsholm.

När församlingsstrukturen i Korsholm utreds hopar sig lätt frågorna för vanliga församlingsmedlemmar. Vad skulle en eventuell sammanslagning föra med sig?

19.4.2023 kl. 14:13

Mats Björklund som är kyrkoherde i Korsholms svenska församling välkomnar en utredning av strukturen i församlingarna i Korsholm, Kvevlax, Solf och Replot, för att säkra församlingsverksamhet och personal på hela området (läs mer om det övergripande på nyhetsuppslaget i denna tidning och på kyrkpressen.fi).

Får vanliga församlingsmedlemmar också säga sitt?

– Alla ska ha en chans att bli hörda, och då menar jag alla. Det kommer att ordnas träffar där församlingsmedlemmar kan möta utredningsmannen i alla församlingarna under hösten, säger Björklund.

Hur går utredningen till?

– I april träffar ledande tjänstemän och kyrkoherdarna utredningsmannen Clas Abrahamsson. Men det är först på hösten som den egentliga utredningen inleds. Utredningsmannen samlar in statistik och allt ekonomiskt som finns till pappers, från alla församlingar och samfälligheten. Den sista november ska utredningen vara klar.

– Om en eventuell sammanslagning blir aktuell eller inte måste utredningen visa.

Hur gör man en eventuell sammanslagning så att medlemmarnas engagemang bibehålls och så att församlingen inte börjar kännas avlägsen?

– Om vi med engagemang menar röstning i val så har det inte funnits så mycket engagemang förr heller. Fyra procent som röstar i församlingsvalet talar inte om engagemang. Alla är inte så insatta och intresserade av strukturen. Men det intresserar när man själv ska vigas, ordna dop eller begravning. Då blir församlingens personal och utrymmen som behövs viktiga.

Men den så kallade inre kärnan då, som är aktiv på olika sätt?

– Jag hoppas de ser och förstår att det de gjort tidigare kan de fortsätta med. Deras insats är livsviktig ur församlingsverksamhetssynpunkt. Behovet ökar, det försvinner ingenstans.

Kommer det att finnas exempelvis dagklubbar överallt som tidigare efter en eventuell sammanslagning?

– Man ska inte lova något som inte går att hålla. Dagklubbar är på utdöende på många håll, men det är en allmän samhällsutveckling som inte är kopplad till en sammanslagning. När det inte finns barn kan man inte ha verksamhet. Det är också samhällsutvecklingen som kräver nytänk.

– Alla som är måna om att ha lokalverksamhet måste vara villiga att dra ett större lass. Lekmannaverksamheten blir allt viktigare.

Det har framkommit att ekonomin i samfälligheten är god just nu?

– Det ser bra ut nu, men om fler skriver ut sig får vi problem, och på sikt får vi problem om barn inte kommer in i församlingen via dopet. Sedan är det fastigheterna som också kan få oss på knä.

– Det finns skäl att betona att vi inte flyttar på kyrkor och begravningsplatser, men sättet vi arbetar på kan vi alltid fundera på.

Kommer gudstjänster att erbjudas samma tider som tidigare?

– Går det riktigt bra kan man kanske behålla gudstjänsttiderna. Men det vet man att gudstjänsttiderna också ändrar på grund av församlingens beteende. Framöver kunde det kanske finnas fler gudstjänster vid olika klockslag och då är det bara att välja. Och då behöver man inte känna sig utanför om man kommer från Solf till Gamla Vasa och tvärtom.Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32