Kyrkklockor ringer runt om i Finland till stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands invasion

Ukraina.

”Lidandet är outhärdligt och antalet förlorade människoliv är stort. Ukrainarna behöver all hjälp och allt stöd de kan få.”

20.2.2023 kl. 18:59

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallar församlingarna runt om i landet till att ringa i kyrkklockorna för att visa stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands anfall den 24 februari.

Så här skriver biskoparna:

”Rysslands olagliga anfall mot Ukraina fortsätter. Lidandet är outhärdligt och antalet förlorade människoliv är stort. Ukrainarna behöver all hjälp och allt stöd de kan få. Kriget har vittgående konsekvenser och skapar oro också här i Finland. Vi behöver samhörighet och omsorg om varandra.

Vi uppmanar församlingarna att låta kyrkklockorna ringa för fred av invasionen. ”


Många evenemang

Församlingarna ordnar evenemang där man minns offren för kriget och ber för det ukrainska folket. Exempel på det församlingarna ordnar:

 • I Åbo domkyrka hålls en bönestund på fredag 24.2 klockan 12 där ärkebiskop Tapio Luoma och Åbo ortodoxa församlings kyrkoherde fader Ion Durac Kyrkklockorna ringer i alla kyrkor utom i Kakskerta och Kustö kyrkor.

 • På fredag kväll tänds ett hav av ljus på Helsingfors domkyrkas trappor. Under kvällen ljuder hoppets klockor i stadens alla kyrkor och olika kyrkosamfund stämmer in i klockringningen. Vid evenemanget vid domkyrkans trappa sjunger en kör från föreningen för ukrainare i Finland och en kvartett från Ylioppilaskunnan Laulajat. Evenemanget ordnas av kyrkliga samfälligheten i Helsingfors, Helsingfors stad, Helsingfors universitet, statsrådets kansli och Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.

 • Församlingarna i Vasa ringer i sina kyrkors klockor 24.2 klockan 12. I Trefaldighetskyrkan ordnas en tvåspråkig andaktstund klockan 12 som hålls av kyrkoherdarna Tuomo Klapuri och Mikael Forslund. För musiken står kantor Tarja Viitanen (sång), Oleksandra Shevchenko (piano), och Cantiucum Maris Ensemble. Också ortodoxa församlingen i Vasa ringer samtidigt i kyrkklockorna.

 • Församlingarna i Tammerfors visar stöd för Ukraina genom att ordna en fredsbön i parken Kiovan puisto på årsdagen av krigsutbrottet 24.2 klockan 18.30. Biskop Matti Repo talar och borgmästare Anna-Kaisa Ikonen framför stadens hälsning. Invid parken finns Kaleva kyrka som lyses upp i den ukrainska flaggans färger.

 • I Kuopio ringer man i kyrkoklockorna i alla kyrkor. På fredag klockan 12 minns man det ukrainska folket i samband med en andakt i fastetid. En kör sjunger till stöd för Ukraina på Kuopio domkyrkas trappa klockan 18. Man förväntar sig att 150–200 sångare från olika körer deltar. Körsången pågår i ca 10 minuter.

 • I Joensuu ringer klockorna i alla kyrkor. I Pielensuu kyrka ordnas andakt och möjlighet till samtal klockan 12–14. Joensuu kyrka är öppen klockan 18–19, då kan man tända ljus i kyrkan och be för fred.

 • I församlingarna i Uleåborg ringer kyrkklockorna i alla kyrkor 24.2 klockan 12. I Uleåborgs domkyrka finns möjlighet att bli stilla och tända ett ljus till minne av offren för kriget klockan 12–13.
 • I Rovaniemi ringer kyrkklockorna, och man flaggar med Finlands och Ukrainas flaggor klockan 9–16. Dessutom ordnas en kyrkokonsert till stöd för Ukraina ”Tuki Ukrainalle” 23 mars.

 • Flera kyrkor runt om i Lahtis ringer i kyrkklockorna på fredag 24.2 klockan 12. I Korsets kyrka ordnas en andakt till stöd för Ukraina genast efter klockringningen.

 • Salon seurakunta ringer i alla sina kyrkor på fredag 24.2 klockan 12. I Salo kyrka i centrum ordnas en andakt klockan 17.
 • I Villmanstrand ringer man i kyrkklockorna i Villmanstrands kyrka, Lappee Maria kyrka, Sammonlahti kyrka, Lauritsala kyrka och Joutseno kyrka.

Också ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland uppmanar de ortodoxa församlingarna att stämma in i klockringningen för fred i mån av möjlighet. I Uspenskijkatedralen i Helsingfors förrättas bön för fred 24.2 klockan 10. Den trespråkiga bönen (finska, engelska, ukrainska) förrättas av fader Alexander Zanemonets och överdiakon Andreas Salminen.

Efter gudstjänsten håller ärkebiskop Leo ett kort tal. Det går att följa med gudstjänsten via Helsingfors ortodoxa församlings Youtubekanal. Till gudstjänsten har man bjudit in Ukrainas ambassadör Olga Dibrova. Ortodoxa kyrkan i Finland deltar också i ett ekumeniskt evenemang som ordnas samma kväll på Senatstorget.

KT/KP


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00