Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.
Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.

Först nu talar texten till mig!

BORGÅ.

Bibliodrama är ett kreativt sätt att gå in i en bibeltext, med hjälp av exempelvis drama eller konst. – Man får tid att stanna upp och reflektera, säger Elefteria Apostolidou.

22.12.2022 kl. 14:32

I gudstjänstlivet är det oftast en präst
eller lekman som läser en bibeltext för oss.

– Vi gillar den eller inte, sedan kommer predikan och that’s it. I bibliodrama får man verkligen tid att stanna upp och reflektera, säger
Elefteria Apostolidou, som är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Efter årsskiftet kommer hon att leda en handfull bibliodramaträffar i Borgå. Hennes intresse för bibliodrama går tillbaka till 2017 då hon under ett utbyte i Tyskland gick en kurs i biblio­drama.

Bibliodrama kan vara allt från att spela improviserad teater till att teckna, pyssla, vara i rörelse eller sitta tyst. Fokus ligger på att verkligen levandegöra en kortare eller längre bibelvers eller liknelse.

– Man får lägga till och ta bort i processen. Det finns tolkningsutrymme. Vi respekterar
Bibeln som Guds ord, det är heligt och oföränderligt, även om tolkningen får leva.

Hon exemplifierar hur det kan gå till genom att berätta om en kurs hon höll för barn- och ungdomsarbetsledare i Karis. Bibeltexten de utgick från var när Jesus botar en man i Kapernaum.
I bibeltexten nämns ganska få vid namn, och man får inte veta mycket om personerna.

– Men det var en stor stad och måste ha funnits människor där. Innan deltagarna fick gå in i rollerna funderade vi på vem som månne levde där samtidigt som Jesus. Vi fick fram en massa roller och människor som inte fanns i texten.

Var och en fick välja en roll, utan att säga till de andra vilken de valt, exempelvis en vanlig kvinna med en massa ärenden att uträtta.

– De fick interagera med varandra och mitt i allt var vi mitt i staden: Ahaa så du bor också här!

– Vi kan upptäcka kärnan i texten när vi får modifiera den i ett tryggt rum.

Det får ta tid

Elefteria Apostolidou har förundrats över hur spännande det kan vara när man verkligen tar sig tid att jobba med en text.

– När man konfronteras med en text säger många: Först nu talar texten till mig!

Det är inte alls sagt att man gillar texten, men det är bra att något väcks: obehag, glädje, trygghet, konstaterar Apostolidou.

– Det som är väldigt spännande är om man kan känna igen sig själv, om man kan relatera till någon person eller situation i sitt eget liv. På det viset kan det bli en personlig upplevelse.

Ingen deltagare kastas direkt in i skapande och drama.

– Vi börjar alltid med uppvärmning och blir trygga med varandra och rummet. Vi kanske mediterar över ett bibelord, gör någon övning parvis för att övergå till textläsning med hela gänget. Först sedan är det dags för rollarbete eller att försöka måla sina känsloupplevelser. Man har vuxit med texten under uppvärmningen.

Om man är nyfiken på bibliodrama men osäker på om det är något man vill testa har Elefteria Apostolidou ett budskap:

– Vad än du har på hjärtat så ring mig så kan vi fundera tillsammans!

BIBLIODRAMA I BORGÅ

  • Träff en gång i månaden i Domprostgården i Borgå (Finnbyvägen 6) onsdagar 11.1. 15.2, 15.3, 12.4 och 10.5. Kaffeservering börjar kl. 17.30, workshopen hålls kl. 18–20.
  • Anmäl dig senast 30.12.2022: elefteria.apostolidou
    @evl.fi eller tfn 040 711 2800.
  • Ett samarbete mellan församlingen i Borgå, Sibbo och Agricola församling. Välkomna med alla!
  • Bibliodrama är ett holistiskt möte med den bibliska texten – en förståelse med kropp och själ, hjärta och förstånd. Har sina rötter i 1970-talets Tyskland.
  • Professor Gerhard Marcel Martin (praktisk teologi vid universitetet Marburg) är en av företrädarna.


Markus Meckel blev DDR:s sista utrikesminister

Tyskland. Kyrkan i DDR råkade under 40 år få möjligheten att vara ett rum där man kunde andas lite friare i kommunistregimen. Prästen Markus Meckel var med och byggde upp en opposition – och blev till sist den utrikesminister som lade ner DDR. 2.5.2024 kl. 19:00
Metodistkyrkan öppnar för samkönat – med många reservationer.

HBTQ. Metodistkyrkan har tagit ett världsomspännande beslut om att montera ner sin praxis om att homosexualitet "inte är förenlig med kristen lära". Men kyrkan sprack på kuppen. 2.5.2024 kl. 22:32
Samia Abuelfahem kockade palestinskt-jordanskt till Fredskaféet.

INVANDRARARBETE. Församlingscentret vid Lundagatan i Borgå har i åtta år varit centrum och träffpunkt för utlänningar och invandrare i Borgå med Fredscaféet. Eld­själen i arbetet är Domkyrkoförsamlingens kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. 29.4.2024 kl. 10:00
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

kyrkoherdeval. Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet. 29.4.2024 kl. 13:16
– Det beror inte på hur många helger jag jobbar, eller hur många texter jag producerar. Eller hur många förrättningar jag har. Det handlar inte om mig, utan det handlar om kärnan, om vem man tjänar, säger Wilhelmina Oldmark.

profilen. Stiftets yngsta präst – det kan Wilhelmina Oldmark titulera sig. – Jag känner allt större visshet om att det jag gör är viktigt. 29.4.2024 kl. 08:00
Dopet kan se ut hur som helst och kräver inga storsatsningar.

Helsingfors. Nu döps fler barn i Helsingfors, liksom tonåringar som döps i samband med skriftskolan. 24.4.2024 kl. 17:16
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

FÖRSÄKRINGAR. I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan. 26.4.2024 kl. 11:14
Patrica Strömbäck är kaplan i Närpes församling.

Kolumn. Hur personlig är du, Gud? Hur mycket griper du in i världen, i människors liv och mitt liv? Gud, gör du upp planer, ordnar, styr och ställer, och beskyddar? 24.4.2024 kl. 17:41

TIDSKRIFTER. Förbundsarenan i samarbete med Åbo Akademi gjorde i början av året en undersökning där man kartlade finlandssvenskarnas läsvanor av tidskrifter. I rapporten som presenterades i mitten av april framgick att Kyrkpressen är den i särklass mest lästa tidskriften i Svenskfinland. 23.4.2024 kl. 15:15
– För kortare resor ska Svenska kyrkan vara restriktiv med flygandet, tycker biskop Fredrik Modéus. 

sverige. Efter att ha mottagit kritik har Växjö stiftsstyrelses arbetsutskott nu föreslagit att den planerade studieresan till Rom i stället ska gå till Finland. Dessutom har de beslutat att avstå från att flyga, skriver svenska Kyrkans tidning. 23.4.2024 kl. 12:46
Olja kan bli ett element vid konfirmation och vigsel i framtidens kyrkohandbok.

BISKOPSMÖTET. Bikt på webben, välsignelse med olja och tydligare förbön vid konfirmation kan det bli i kyrkohandboken. Det föreslås också bli mer formuleringar om barnfostran, livsmognad tillsammans, kropp och sexualitet när man gifter sig. Temana är många i förarbetet till en ny kyrkohandbok för kyrkan. 19.4.2024 kl. 09:34
Boken "Otillräcklig" har blivit en försäljningsframgång i Danmark. Den har utkommit på svenska och norska, och översätts nu till engelska.

KRAVKULTUREN. Den danska folkhögskolläraren och teologen Christian Hjortkjaer skrev en bok om hur det är att växa upp i ett samhälle där vi får höra: ”Just do it.” 17.4.2024 kl. 15:24
Lina Teir spelar många instrument, men närmast henne är ändå fiolen.

BERÄTTARKONST. Berättarkonstnären och musikern Lina Teirs livsåskådning hör ihop med glädje, inspiration och livsmening. 17.4.2024 kl. 15:05
Sirpa Tolppanen betonar vikten av inkludering i arbetet med att bygga gemenskap från grunden.

profilen. Prästen Sirpa Tolppanen har precis landat i Vanda där hon ska bygga upp en helt ny gemenskap – från grunden. 16.4.2024 kl. 15:34
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51
Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10