Petra Högkvist (till höger) tycker det är viktigt at hitta en kandidat som tycker ungefär som man själv. Kerstin Weckstöm har lång erfarenhet av beslutsfattande i församlingen och samfälligheten.
Petra Högkvist (till höger) tycker det är viktigt at hitta en kandidat som tycker ungefär som man själv. Kerstin Weckstöm har lång erfarenhet av beslutsfattande i församlingen och samfälligheten.

Vad då församlingsråd och kyrko­fullmäktige?

FÖRSAMLINGSVAL.

Församlingsvalet är inte alltid lätt att förstå sig på. Vad sysslar de beslutande organen med? Och varför ska du rösta?

27.10.2022 kl. 12:25

Det är inte alltid det lättaste att hänga med i beslutsgången och att ha koll på vad de olika beslutande organen gör i en församling. Det kan Kerstin Weckström från Solf hålla med om. Hon har suttit som förtroendevald i många perioder och kan räta ut en del frågetecken.

– I församlingsrådet behandlar man frågor som gäller den egna församlingen. I kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet behandlar man sådant som gäller hela samfälligheten, till exempel fastigheter.

Kerstin Weckström sitter som bäst som viceordförande i församlingsrådet i Solf, och är också med i gemensamma kyrkorådet och har tidigare suttit i gemensamma kyrkofullmäktige. Det som man som väljare i första hand behöver ha koll på är att kandidater i den egna församlingen ställer upp för en plats i antingen församlingsrådet eller kyrkofullmäktige, eller för både och. Gemensamma kyrkorådet utses däremot av fullmäktige.

– Det kan hända att många upplever att de inte riktigt vet hur allt det här fungerar och vi har diskuterat om vi borde ordna utbildning om de olika organen och beslutsgången.

Kerstin Weckström jobbar som musiklärare vid Borgaregatans skola och Vasa gymnasium. Förtroendeuppdragen har hon upplevt som meningsfulla.

– Av olika orsaker har jag inte haft tid att gå i kyrkan och delta i annan kyrklig verksamhet så ofta som jag skulle ha önskat, min dotter tävlar i dressyr i landslaget bland annat, så jag har tänkt att med förtroendeuppdrag kan jag bidra till församlingen.

Hon har inte upplevt stora åsiktsstormar.

– Vi är ofta ganska eniga. Beslutsgången är långsam, men det finns påverkningsmöjligheter. Församlingsmedlemmar kan komma och prata med oss medlemmar i kyrkorådet om olika önskemål och angelägenheter som rör den egna församlingens verksamhet, byggnader, områden och så vidare. Då kan vi ta upp det på våra möten.

Varför rösta?

Petra Högkvist i Korsholm är medveten om att röstningsprocenten varit låg i församlingsval.

– Jag tycker det är viktigt att vi ger vår röst. Det är en rättighet vi har i en demokrati. Jag har också fått med min sambo fast han kanske inte tycker det är lika viktigt som jag. Man kan inte klaga på verksamheten om man inte röstar.

Ett sätt att påverka är att försöka hitta en kandidat som står för ungefär samma åsikter som en själv.

– Jag hittar inte sådana som till hundra procent tänkter som jag, jag måste kompromissa i vissa frågor.

Petra Högkvist har några saker hon tycker är extra viktiga.

– Jämställdheten i församlingen och barn- och ungdomsarbetet. Jag tycker det barn- och ungdomsarbete som finns i församlingen just nu är jättebra. Jag har deltagit i verksamheten med båda flickorna när de var små. Sedan har de fortsatt att vara med i körer.

– Kvinnoprästfrågan har varit på tapeten i Österbotten. Alla ska få jobba i en församling och känna gemenskapen, det är en viktig fråga.

Vissa egenskaper är viktiga som förtroendevald, anser Högkvist.

– Det ska vara någon som kan tala för sin sak. Men man ska också kunna lyssna på andra, diskutera olika åsikter utan att ta det personligt.

Kort ABC i kyrkopolitik

  • Förhandsröstningen i församlingsvalet 2022 pågår 8–12.11. Valdagen infaller 20.11. På församlingarnas webbplatser hittas röstningsställen och tidpunkter.
  • I valet väljer de röstberättigade vem som ska sitta i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige för en fyraårsperiod. Om det inte finns tillräckligt med kandidater blir det sämjoval.
  • Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet och fattar beslut som berör den egna församlingen.
  • En kyrklig samfällighet består av flera församlingar som har gått samman inom olika områden såsom ekonomi och förvaltning.
  • Gemensamma kyrkofullmäktige utövar den högsta beslutfattande makten i en kyrklig samfällighet, och tar beslut som angår hela samfälligheten, det kan exempelvis gälla fastigheter och tjänster. Ordförande i fullmäktige väljs av fullmäktigeledamöterna.
  • Gemensamma kyrkorådet utses av gemensamma kyrkofullmäktige. Rådet förbereder ärenden till fullmäktige och verkställer de beslut som fattas i fullmäktige. I gemensamma kyrkorådet ingår en fastighets- och en personalsektion. I kyrkorådet sitter förtroendevalda från alla församlingarna i samfälligheten, antalet fastställs enligt församlingens storlek. Alla kyrkoherdarna sitter i kyrkorådet och ordförandeskapet cirkulerar mellan dem.
Ulrika Hansson


Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00
Tillgänglighet handlar ibland om detaljer, att inte kombinera en ramp med en hög tröskel, säger Elisabeth Hästbacka.

delaktighet. Elisabeth Hästbacka har doktorerat i socialpolitik på temat delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. Numera jobbar hon med tillgänglighetsfrågor och har sett vad också kyrkan kunde jobba på. Hon har en hälsning till alla förtroendevalda. 25.1.2023 kl. 15:21
– Jag har alltid trivts på UK, säger Johannes Winé.

ungdomens kyrkodagar. Vem är du? Johannes Winé är med i planeringsgruppen för Ungdomens kyrkodagar. – Det är ett evenemang som alltid har fått mig att komma tillbaka. 25.1.2023 kl. 10:00
Hanna Klingenberg bor i Vasa och jobbar bland annat med programmet Himlaliv.

Personligt. – För mig var det en andlig upplevelse att vara utbränd. Som tonåring kändes de vuxnas kristendom som ett skal utan känsla, säger Hanna Klingenberg, redaktör för teve-programmet Himlaliv. 24.1.2023 kl. 18:00
Patrick Wingren,Tove Wingren och Rickard Slotte under en konsert i Nagu kyrka i höstas.

musik. Tove Wingren är skivaktuell med sina två musicerande släktingar Patrick Wingren och Rickard Slotte. – Samarbetet är glatt och fyllt av tacksamhet, säger Tove Wingren 23.1.2023 kl. 11:18

OVAN I KYRKAN. Efter gudstjänstens inledning följer oftast syndabekännelsen. För en del känns den som ett slag i ansiktet. Varför ska man säga att man är syndig om man inte alls känner sig så? 26.1.2023 kl. 00:00
Pedersöre församlings medlemmar får rösta i kyrkoherdeval igen.

KYRKOHERDETJÄNST. Nu ska Pedersöre få en ny kyrkoherde igen. Tjänsten förklaras ledig att sökas, och de sökande kommer att intervjuas av domkapitlet den 20 mars. Valet förrättas som ett direkt val, men valdagen är ännu inte fastslagen. 20.1.2023 kl. 11:05
Det är svårast att vara kristen i Nordkorea, Somalia, Jemen, Eritrea och Libyen.

FÖRFÖLJELSE. Kristna förföljs i 76 olika länder i värden, och i elva av dem utsätts de för extrem förföljelse. 360 miljoner kristna, det vill säga var sjunde kristen, upplever förföljelse. En av fem förföljs i Afrika och två av fem i Asien. 20.1.2023 kl. 10:35
Palestinafödda Sally Azar vigs till präst för lutherska kyrkan i Jordanien och Israel. 

jordanien. "Det känns fint och unikt att få assistera vid vigningen då kyrkorna i Mellanöstern får sin första präst som är kvinna." Det säger biskop Jari Jolkkonen. 18.1.2023 kl. 15:30
Just nu verkar Johannes församling huvudsakligen i Johanneskyrkan, som i framtiden blir väldigt dyr.

SPARMÅL. Johannes församling måste spara. Igår kväll hamnade de lokaler församlingen ska använda i framtiden på det nya församlingsrådets bord. – Nu är allt helt öppet, säger kyrkoherden. 17.1.2023 kl. 16:30
Att rå om sig själv innebär bland annat att Wolfgang Falk ibland kan jobba på distans från sommarstugan i Monäs.

KARRIÄRBYTE. Han har jobbat i kyrkliga sammanhang i stort sett hela arbetslivet. Först som pastor och sedan som ekonom. Wolfgang Falk ser det som ett liv i kyrkans hägn, men i olika roller. 13.1.2023 kl. 09:33

Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00