Syföreningarnas 120-årsjubileumsfest firades i kyrkhemmet i Malax 27 mars. Sol-Britt Norrman, Övermalax, och Dagmar Forsberg, Yttermalax, tog emot Pro Diaconia-medaljen som representanter för sina föreningar. FOTO: Anne Bjurbäck
Syföreningarnas 120-årsjubileumsfest firades i kyrkhemmet i Malax 27 mars. Sol-Britt Norrman, Övermalax, och Dagmar Forsberg, Yttermalax, tog emot Pro Diaconia-medaljen som representanter för sina föreningar. FOTO: Anne Bjurbäck

"Du kan ju komma med och sticka!" Aktiv syförening firade 120 år

malax.

I Malax har flitiga händer stickat sockor och vantar och samlat in pengar till missionen

redan i 120 år.

2.5.2022 kl. 12:50

Malax syförenings 120-årsjubileumsfest firades i kyrkhemmet den 27 mars på Marie bebådelsedag, syföreningarnas traditionella kyrksöndag.

– Den äldsta missionssyföreningen i Malax startade 1902. Sedan tillkom flera i andra byar, berättar dia–kon Anne Bjurbäck.

Numera finns det två syföreningar kvar i Malax. Den ena, med omkring 40 aktiva medlemmar, samlas i kyrkhemmet i Yttermalax. Den andra träffas i församlingshemmet i Övermalax och brukar samla cirka 10 symötesdeltagare.

På jubileumsfesten premierades de två syföreningarna med Pro Dia­conia-medaljen.

Till missionssymöte samlas man för att handarbeta, men också för att tala om tro och dela gemenskap.

– Vi brukar kalla syföreningen en vardagsgudstjänst, säger Anne Bjurbäck. Hon är den som oftast leder samlingen.

Under pandemin blev det ett uppehåll pånästan två år, men i februari kunde samlingarna till allas glädje starta igen.

– Vi börjar alltid med samma psalm. I Yttermalax är det psalm 482, ”Ett vänligt ord kan göra under”.

I Övermalax är det psalm 189, ”Herren är i sitt heliga tempel”, som sätter tonen för samlingen.Andakt och högläsning hör till programmet. Någon gång kan också inbjudna gäster medverka.

– Om det finns rundbrev från missionärerna brukar jag läsa upp det.

Kaffeserveringen tar mötesdeltagarna hand om parvis, och pengarna går givetvis till missionen.

Medel samlas in också via auktioner och lotterier. Pengarna fördelas till olika missionsprojekt.

– Senast gick medlen till moderskapsförpackningar via Finska Missionssällskapet, och nu understöder vi vår avtalsmissionär Rut Åbacka i Kenya, som arbetar för Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Församlingsrådets viceordförande Nina Granholm-Mäkinen överräckte medaljen.

Gäster vid jubileumsfesten var missionär Edny Fors med maken Seifu Abdela, Etiopien. Till vänster kaplan Kristian Norrback. FOTO: Anne Bjurbäck

Flit som värmer

Vardagskreativiteten finns med, nu som tidigare.

– När vi har våra samlingar sitter de flesta och stickar. Symötesdamerna är så otroligt flitiga att sticka sockor och vantar till auktionen.

Dessutom får Julhjälpen en gåva i form av många par värmande sockor. Och så stickas det dopsockor. I Malax församling finns nämligen en mångårig tradition att de barn som blir döpta får ett par sockor.

Vilka planer finns i sikte?

– Det brukar vara tradition att vi far på en utfärd på våren eller i början av sommaren, och en sådan ska nu börja planeras. Det har ju varit uppehåll med allt sånt. En viktig sak är att få äta god mat, det uppskattas! Och förstås samvaron och gemenskapen.

Hur rekryterar ni nya medlemmar?

– Medelåldern är rätt hög, menföre coronapandemin var det flera nya som började. ”Jag har nyss blivit pensionär”, ber ättade en av de nya. ”Min väninna sa: du kan ju komma med och sticka!”

Pian Wistbacka


Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00
Sara Grönqvist samlade hela 879 röster i valet, en överväldigande majoritet.

kyrkoherdeval. Sara Grönqvist, tf kyrkoherde i Väståbolands svenska församling, fick en överväldigande majoritet av rösterna när Väståboland valde ny kyrkoherde idag. 5.6.2022 kl. 21:04
Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray ska lämplighetsbedömas för stiftsdekansjobbet.

Stiftsdekan. Fem personer sökte jobbet som stiftsdekan och intervjuades. Domkapitlets intervjugruppvalde att låta Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray gå vidare. 5.6.2022 kl. 18:53
Dennis Svenfelt.

AVKRAGNING. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. Det beslutet fattade domkapitlet idag efter omröstning 5-2. 22.6.2022 kl. 13:00
Dennis Svenfelt vid prästvigningen i mars 2021.

AVSTÄNGNING. Församlingspastor Dennis Svenfelts framtid i kyrkan avgörs vid domkapitlets möte den 16 juni. – Det är en utmanande situation, säger biskopen inför mötet. 3.6.2022 kl. 17:36
Det är ett nytt matkoncept i Helsingfors domkyrka i sommar.

Helsingfors domkyrka. I sommar kan man besöka ett sommarkafé i Helsingfors domkyrkas klockstapel. I katedralens krypta finns även en restaurang, vars pizzaingredienser kommer från Italien. Det skriver tidningen Kirkko ja kaupunki. 4.6.2022 kl. 08:00
"Ukrainarna är positiva, framåt och riktade på framtiden", säger Virpi Paulanto, som är flyktingkoordinator i Borgå.

flyktingar. Med diakoni, ekumenik och religions­­dialog i sitt bagage använder Virpi Paulanto nu sin erfarenhet i jobbet som Borgå stads flykting­koordinator. 9.6.2022 kl. 19:00
Biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki mötte gemensamt förtroendevalda i Sydösterbotten.

SYDÖSTERBOTTEN. Nu borde man öppet och fördomsfritt utreda allt från ett utökat samarbete till en samgång mellan Närpes och Kaskö församlingar. Men utredningen görs inte om inte de förtroendevalda i Kaskö begär den. Kristinestad berörs inte i detta skede. 3.6.2022 kl. 10:00
Dennis Svenfelt hördes idag av domkapitlet och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 17:40
– Jag är glad över att man uppmärksammar och värdesätter kyrkans arbete, säger biskop Mari Leppänen.

pris. Enligt prisjuryn är biskop Mari Leppänen en karismatisk och orubblig främjare av en mer tolerant andlig kultur i Finland. 2.6.2022 kl. 18:04
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

NÄRPES. Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst. 30.5.2022 kl. 11:10
– Min pappa brukar säga att jag redan redan som barn hade en stark känsla för rättvisa, säger Henrika Lemberg, som är ny diakoniarbetare i Borgå.

diakoni. ”Så snett kan det aldrig gå att du inte kan komma och tala med oss”, säger diakoniarbetaren Henrika Lemberg i Borgå. 20.5.2022 kl. 12:52
– Skjut upp avverkning och skapa blandskogar som gör skogen stresståligare, råder kyrkomötesombudet och skogsforskaren Anna Lintunen.

KLIMATET. Upp till 22 miljoner euro kan de evangelisk-lutherska församlingarna lyfta ur sina skogar varje år. När kyrkan ska vara klimatneutral 2030 får många se över sina invanda avverkningar. 26.5.2022 kl. 12:00
Doris Ståhl gillar att pyssla med blommor.

livshistoria. 102-åriga Doris Ståhl har varit med om två krig, evakuerat föräldrahemmet under Porkalaparentesen och suttit i Stockmanns källargångar när Helsingfors bombades. Ukrainakriget följer hon med i tidningen. – De arma människorna! Det är så hemskt så man kan inte tänka på det. 27.5.2022 kl. 16:27
- Vi har precis skyddat 14 hektar skog, säger förvaltningsdirektör Anne Jokela i Karleby

KYRKANS SKOGAR. Med sina 4 356 hektar skogar är Karleby kyrkliga samfällighet den största skogsägaren inom kyrkan i Finland. 26.5.2022 kl. 11:59

– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02