I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.
I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.

Det bästa sättet att påverka din församling

FÖRSAMLINGSVALET.

På hösten ordnas församlingsvalet där det bestäms vilka som är med och tar beslut i församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer som varit medlemmar i församlingsrådet den senaste mandatperioden.

27.4.2022 kl. 06:00

Martina Harms-Aalto
JOHANNES FÖRSAMLINGMartina Harms-Aalto. Foto: Johan Myrskog.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?

– Ställ upp om du tycker kyrkan är viktig, oavsett om du är kritisk eller positivt inställd. Det är en unik möjlighet att påverka hur den egna församlingen utvecklas och vilka vägar och stigar den väljer.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Jag har lärt mig lite mer om tålamod. Beslutsfattarapparater är en bra övning i det. Förändring är en långsam process och inget självändamål. Med det sagt är det otroligt viktigt att ställa frågor som: är vi angelägna för vår omgivning? Obekväma frågor är livsviktiga för att hållas relevant.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Jag vill gärna vända på det och fråga varför man inte skulle rösta? Ifall du ”bara hör” till församlingen så ställ frågan vad du kan erbjuda församlingen och vice versa. Varför inte utöva din möjlighet att påverka? Eller varför inte ställa upp själv?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

Jona Granlund
PETRUS FÖRSAMLING

Jona Granlund. Foto: Ulrika Hansson.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Den som sitter i församlingsrådet är med och påverkar jättemycket hur en församling utvecklas, förändras och förbättras och vilken riktning den ska ta i framtiden.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Man tar beslut som berör församlingen. I praktiken är det mycket frågor som berör ekonomi och personal, vilka saker församlingen ska satsa på och vilka saker man behöver se över och kanske skära ner på.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Det mesta sker väldigt långsamt. De som sitter i församlingsrådet vill jobba för att hitta hållbara lösningar men ofta kommer man från olika håll och har olika åsikt om hur dessa lösningar ska se ut. Vi tycker olika i olika frågor men vi kan ändå samarbeta och gemensamt komma fram till vilka saker som är aktuella och viktiga.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Som församlingsmedlem är det ett konkret sätt att påverka. Man behöver inte vara någon som går i kyrkan varje söndag för att ha en tanke och uppfattning om vad en församling ska vara. Man kan fundera på vad det är man saknar av sin församling och försöka hitta en kandidat som motsvarar ens värderingar och idé om riktning.

Maria Westerling
MATTEUS FÖRSAMLING

Maria Westerling. Foto:

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Alla medlemmar är tillsammans församlingen. Vill du vara med och arbeta för att det ska finnas goda förutsättningar för en fungerande verksamhet – då ska du ställa upp i församlingsvalet.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Vi besluter om fördelningen av budgeten inom de ramar vi fått. Vi godkänner verksamhetsplanen, utvärderar verksamheten och godkänner verksamhetsberättelsen. Och så besluter vi om anställningar. Det är viktigt att det finns folk i församlingsrådet som har god ekonomisk sakkunskap, överlag att rådet består av människor med olika specialkunskaper. Vi arbetar för att evangeliet om Guds kärlek blir synlig både i ord och handling på församlingens område.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Man lär sig hela tiden nya saker, det är jättegivande. Om jag skulle lyfta fram något så kanske en viss lyhördhet. Fungerande samarbete kräver också kompromisser för att komma fram till gemensamma lösningar som fungerar.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Om församlingen är viktig för en ska man absolut rösta. Genom att rösta sänder man också en signal att församlingen behövs.

Johan Myrskog


– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16

– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56