Anders Mård är Svenska Yles medarbetare. I S:t Petersburg sedan 20 år tillbaka.
Anders Mård är Svenska Yles medarbetare. I S:t Petersburg sedan 20 år tillbaka.

"Det här kriget kommer att ta slut en dag, men problemet med dagens Ryssland försvinner ingenstans"

Ukraina.

Efter att ha vistats i hemlandet av privata skäl har nu Anders Mård återvänt till S:t Petersburg, sin hemstad.

28.3.2022 kl. 20:21

Under den korta tid han varit i Finland har Ryssland förändrats och innan avresan visste han inte exakt vad som kommer att möta honom.

Det är ett annorlunda Ryssland du återvänder till?

– Absolut. Jag insåg redan 2016-17 att det Ryssland jag i början av 2000-talet lärde känna och tycka om har tynat bort. Redan då gjorde det mig ledsen.

– Knappast någon har någon större lust att leva i en totalitär stat, i en diktatur. Det har jag aldrig gjort och jag är nyfiken på hur det ryska folket kommer att tackla det. De står nu inför ett vägval, men problemet är att presidenten redan valt för folket. Han har sedan 2011 gjort en långsam revolution där han avsatt folket och inte tvärtom. I bästa fall har nu folket vaknat upp. Men det kan vara svårt att få förändringar till stånd.


Är du rädd för din egen säkerhet?

– Det har alltid varit lätt att vara finländare i nordvästra Ryssland. Jag är ackrediterad journalist hos ryska utrikesministeriet och har tillstånd att utföra mitt jobb. Hittills har jag inte haft något problem. Men det har blivit svårare för utländska journalister att få intervjuer framför allt av tjänstemän. Nu oroar jag mig för vad läget är och för vilka möjligheter jag har att jobba.


Hur har landet förändrats under de tjugo år du bott i S:t Petersburg?

– Förändringen till det sämre skedde redan när Putin blev president på nytt efter parentesen med Medvedev. Efter 2011 när det fuskades något otroligt fräckt i valet till Duman märktes det i de politiska processerna. När Krim annekterades 2014 påverkades samhällsklimatet på ett helt annat sätt. Det chockade mig hur den så kallade patriotismen och stoltheten över vad man gjort började trummas fram överallt.


Kom kriget som en överraskning för vanligt folk?

– Det kom det. Att armén höll på att mobilisera trupperna vid gränsen till Ukraina var ingen nyhet i de ryska medierna. Propagandan höll då på att svartmåla Nato med ett narrativ att Nato kommer närmare våra gränser. Regimen verkade inte vilja bädda för kriget genom att måla upp hotbilder mot Ukraina. Jag tror de förstått att folk inte skulle applådera det på förhand.


Hur länge tror du kriget kommer att pågå?

Jag hoppas det tar slut i morgon. Det verkar som den ryska armén kört fast och det snabba blixtkriget blev pannkaka. Den politiska ledningen verkar vara förvirrad. Jag tycker mig se några små tecken på en vilja till kompromisser från den ryska sidan. Jag är helt säker på att de inte förväntat sig de här sanktionerna. Ryska folket har de kontroll över, men det finns ändå vissa sprickor där också. Frågan är ändå hur långt den nuvarande presidenten är villig att gå för att nå sina mål. Det här kriget kommer att ta slut en dag, men problemet med dagens Ryssland försvinner ingenstans. Särskilt inte om den nuvarande ledningen sitter kvar.


Hur ser du på den ortodoxa kyrkans roll i det hela?

– Kriget splittrar ryska folket och därmed också församlingarna. Utåt sett håller de flesta församlingar och präster låg profil, Jag är besviken över att kyrkan inte tagit någon annan roll.

Text: Johan Sandberg


Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53
Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44