Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskrivs ha Kyrkans Utlandshjälps partnerorganisation i sitt nätverk – Ukrainsk flyktingkvinna i tåg från Lviv.
Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskrivs ha Kyrkans Utlandshjälps partnerorganisation i sitt nätverk – Ukrainsk flyktingkvinna i tåg från Lviv.

Ungerns Orbán en pinsam skugga över kyrkornas hjälp till Ukraina

Ukraina.

Kyrkans Utlandshjälp förmedlar miljoner euro som ger hundratals ton förnödenheter till Ukraina. Men den ekumeniska hjälporganisation i Ungern som är samarbetspartner har dragits med kopplingar till den kontroversielle premiärministern Viktor Orbáns nätverk.

21.3.2022 kl. 14:30

Kyrkans Utlandshjälp har gått över fem miljoner insamlade euro för Ukraina. Det är bara början. Så här långt är det mest privatpersoner och företag som direkt började ge när kriget bröt ut. Nu kommer de större evenemangen som församlingar och andra arrangerar för att samla medel, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp.

För pengarna till Kyrkans Utlandshjälp slussas mat, vatten och andra förnödenheter in i Ukraina. Men det är något överraskande från den bortre sidan av Ukraina – av en ekumenisk hjälporganisation i Ungern.

Närmare 60 procent av dem som flyr Ukraina kommer till Polen, men Kyrkans Utlandshjälp har valt att jobba över den 130 kilometer långa gränsstumpen från Ukraina mot Ungern. Också där har över 300 000 ukrainare flytt när de första veckorna av krig är bakom.

– 300 ton förnödenheter har hittills slussats in och det går nya långtradare hela tiden, säger Jouni Hemberg.

"Pinsamt" – men effektivt

Det är inte helt okontroversiellt att Kyrkans Utlandshjälp – och de andra lutherska folkkyrkornas katastroforganisationer i Sverige, Norge och Danmark – har valt ungerska Hungarian Interchurch Aid (HIA) som en partner.

Organisationen har i offentligheten stöd av Ungerns omstridde premiärminister Viktor Orbán – som tidigare har etablerat sig som Europas mest avoge statschef i fråga om flyktingar från Mellanöstern och Afrika.

"Viktor Orbáns fru har i snart 25 år varit ekumeniska HIA:s goodwillambassadör."

Orbáns fru, juristen Anikó Lévai, har i snart 25 år varit ekumeniska HIA:s goodwillambassadör. Enligt ungerska medier ska HIA också ha fått en närmare status i anslutning till regeringen än bara som ett samarbetsorgan mellan kyrkorna.

Eftersom HIA också driver omfattande diakoni inne i Ungern har det i ungerska medier väckt frågor om hur det rimmar med att regeringen Orbán samtidigt politiskt tar till hårdare tag mot till exempel landets arbets- och bostadslösa.

– HIA tycker det är pinsamt, säger Jouni Hemberg.

Han säger ändå att man från finländsk sida, när ärkebiskop Tapio Luoma besökte i Ungern i höstas, bedömde att HIA fortfarande som hjälporganisation håller måttet.

Samtidigt har Lutherska Världsförbundet och de lutherska kyrkorna så gott som ingen organisation som kunde ha reagerat snabbt på krisen i Ukraina. De lutherska kyrkorna i Ukraina med grannländer är små, men ett hjälpnätverk är på väg att byggas upp.

I ett samarbete där också kyrkor i Danmark och Storbritannien deltar ska man också öppna stödjepunkter för barn på järnvägsstationer utmed flyktrutten mot Lviv i västra Ukraina. Det är platser där föräldrar på flykt för en stund tryggt kan lämna sina barn.

Kriget i Ukraina har snart pågått i en månad.
Kriget i Ukraina har snart pågått i en månad. Foto: KUH/Antti Yrjönen


Två finländska medarbetare från Kyrkans Utlandshjälp arbetar också just nu med media inne i Ukraina. Hjälpaktionen har sin stödjepunkt i staden Berehove strax inne på den ukrainska sidan om gränsen.

Ska Ungern tänka om kring flyktingar och migranter?

Hjälpen till Ukraina koordineras i huvudsak av de protestantiska kyrkornas ACT Alliance med högkvarter i Genève.

I alliansens första globala upprop till sina över 140 medlemskyrkor om begärde man 19 miljoner euro. Av det kanaliseras den största kakan om 40 procent via ungerska HIA. Resten riktas till den schweiziska kyrkliga hjälporganisationen HEKS och Lutherska Världsförbundet.

"Intressant att se vilka samtal Ukrainakrisen kan leda till om flyktingars och migranters rättigheter i Ungern."

Norden är starkt i ACT-alliansen med Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén just nu som styrelseordförande. Han säger att valet av HIA bygger på förtroende för att arbetet följer de humanitära principerna och arbetet är professionellt.

Han hänvisar också till att HIA-chefen för det internationella arbetet Klára Keveházi ska ha sagt att tumskruvarna i och med Ukrainakrisen inte är så hårda från Orbánregimen längre, utan att humanitärt arbete kan löpa i Ukraina nu, professionellt och effektivt.

– I arbetet inne i själva Ungern har HIA varit påverkat av Orbánregimen. Men man har hela tiden kunnat jobba humanitärt i andra länder. Vi har ju ingen aning om vad Ukrainakrisen kan leda till för typ av samtal i om flyktingars och migranters rättigheter i Ungern nu. Det är intressant, säger Erik Lysén till Kyrkpressen.

Viktor Orbáns frus roll i organisationen beskriver han också också som en "galjonsfigur" som enligt hans kontakter inte blandar sig i den dagliga verksamheten.

– Hon blev ju också galjonsfigur innan den riktigt svåra politiska utvecklingen i Ungern startade, säger han.


"Hjälper i flyktingarnas närområden" – som det heter

Kyrkans Utlandshjälp har också samarbetat med ungerska HIA i Afghanistan. Den ungerska kyrkhjälpen har också länge haft verksamhet på plats i Irak.

I det rådande läget är HIA erfaret i Ukraina, eftersom man har verkat där länge, redan före krisen kring Krim och Donbass 2014 med hela fem fungerande stödjepunkter inne i landet – åtminstone tills kriget bröt ut.

Tunnelbanestationen fungerar som ett skydd för tusentals människor under en raket- och bombattack.
Människor söker skydd i en tunnelbanestation i Kiev undan en rysk bombattack.


Orbánregimen har i Europa betraktats som rasistisk, antiliberal och flyktingfientlig. Enligt en rapport från det Europeiska flyktingrådet Ecre för några år sedan ska inga medborgarorganisationer längre verkat vid ungerska förläggningar för asylsökande från länder utanför Europa.

Inte heller Hungarian Interchurch Aid 2018 ska enligt EU-organet verka i de taggtrådsbeströdda gränsområdena. Bara spridda besök från enstaka församlingar och Röda Korset tillåts där längre.

"Ännu 2017 bad alliansen om medel för dem som hade flytt Donetsk och Luhansk – österut."

Övervintrad angivare

I ungerska medier avslöjades också 2017 att hjälporganisationen HIA:s nuvarande ledare, den lutherske prästen Lászlo Lehel under den kommunistiska regimen i landet på 80-talet hade varit en angivare för landets säkerhetstjänst. Han hittades i arkiven under täcknamnet "Filosofen".

Efter avslöjandet meddelade Lehel att han avgår för att "reflektera över sitt förflutna", men ska enligt ungerska medier efter stöd från det styrande Fidesz-partiet ännu samma år ha fortsatt leda verksamheten. Det gör han trots sina 73 år än i dag.

En ytterligare paradox i ACT-alliansens arbete är att också det rysk-ortodoxa Moskvapatriarkatet under den kontroversiella patriark Kirill är medlem av takorganisationen. Det kan alla kyrkor som hör till Kyrkornas Världsråd vara.

Så sent som år 2017 bad alliansen sina medlemskyrkor i världen om medel för att stöda också dem som hade lämnat de ryskstödda utbrytarrepublikerna i Donetsk och Luhansk och flytt till städer inåt Ryssland.

I tre olika appeller har alliansen bett om sammanlagt en miljon euro som har fördelats av den ryska ortodoxa kyrkan i Ryssland – som nu stöder kriget i Ukraina.

Jan-Erik Andelin


Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53
Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44