Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskrivs ha Kyrkans Utlandshjälps partnerorganisation i sitt nätverk – Ukrainsk flyktingkvinna i tåg från Lviv.
Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskrivs ha Kyrkans Utlandshjälps partnerorganisation i sitt nätverk – Ukrainsk flyktingkvinna i tåg från Lviv.

Ungerns Orbán en pinsam skugga över kyrkornas hjälp till Ukraina

Ukraina.

Kyrkans Utlandshjälp förmedlar miljoner euro som ger hundratals ton förnödenheter till Ukraina. Men den ekumeniska hjälporganisation i Ungern som är samarbetspartner har dragits med kopplingar till den kontroversielle premiärministern Viktor Orbáns nätverk.

21.3.2022 kl. 14:30

Kyrkans Utlandshjälp har gått över fem miljoner insamlade euro för Ukraina. Det är bara början. Så här långt är det mest privatpersoner och företag som direkt började ge när kriget bröt ut. Nu kommer de större evenemangen som församlingar och andra arrangerar för att samla medel, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp.

För pengarna till Kyrkans Utlandshjälp slussas mat, vatten och andra förnödenheter in i Ukraina. Men det är något överraskande från den bortre sidan av Ukraina – av en ekumenisk hjälporganisation i Ungern.

Närmare 60 procent av dem som flyr Ukraina kommer till Polen, men Kyrkans Utlandshjälp har valt att jobba över den 130 kilometer långa gränsstumpen från Ukraina mot Ungern. Också där har över 300 000 ukrainare flytt när de första veckorna av krig är bakom.

– 300 ton förnödenheter har hittills slussats in och det går nya långtradare hela tiden, säger Jouni Hemberg.

"Pinsamt" – men effektivt

Det är inte helt okontroversiellt att Kyrkans Utlandshjälp – och de andra lutherska folkkyrkornas katastroforganisationer i Sverige, Norge och Danmark – har valt ungerska Hungarian Interchurch Aid (HIA) som en partner.

Organisationen har i offentligheten stöd av Ungerns omstridde premiärminister Viktor Orbán – som tidigare har etablerat sig som Europas mest avoge statschef i fråga om flyktingar från Mellanöstern och Afrika.

"Viktor Orbáns fru har i snart 25 år varit ekumeniska HIA:s goodwillambassadör."

Orbáns fru, juristen Anikó Lévai, har i snart 25 år varit ekumeniska HIA:s goodwillambassadör. Enligt ungerska medier ska HIA också ha fått en närmare status i anslutning till regeringen än bara som ett samarbetsorgan mellan kyrkorna.

Eftersom HIA också driver omfattande diakoni inne i Ungern har det i ungerska medier väckt frågor om hur det rimmar med att regeringen Orbán samtidigt politiskt tar till hårdare tag mot till exempel landets arbets- och bostadslösa.

– HIA tycker det är pinsamt, säger Jouni Hemberg.

Han säger ändå att man från finländsk sida, när ärkebiskop Tapio Luoma besökte i Ungern i höstas, bedömde att HIA fortfarande som hjälporganisation håller måttet.

Samtidigt har Lutherska Världsförbundet och de lutherska kyrkorna så gott som ingen organisation som kunde ha reagerat snabbt på krisen i Ukraina. De lutherska kyrkorna i Ukraina med grannländer är små, men ett hjälpnätverk är på väg att byggas upp.

I ett samarbete där också kyrkor i Danmark och Storbritannien deltar ska man också öppna stödjepunkter för barn på järnvägsstationer utmed flyktrutten mot Lviv i västra Ukraina. Det är platser där föräldrar på flykt för en stund tryggt kan lämna sina barn.

Kriget i Ukraina har snart pågått i en månad.
Kriget i Ukraina har snart pågått i en månad. Foto: KUH/Antti Yrjönen


Två finländska medarbetare från Kyrkans Utlandshjälp arbetar också just nu med media inne i Ukraina. Hjälpaktionen har sin stödjepunkt i staden Berehove strax inne på den ukrainska sidan om gränsen.

Ska Ungern tänka om kring flyktingar och migranter?

Hjälpen till Ukraina koordineras i huvudsak av de protestantiska kyrkornas ACT Alliance med högkvarter i Genève.

I alliansens första globala upprop till sina över 140 medlemskyrkor om begärde man 19 miljoner euro. Av det kanaliseras den största kakan om 40 procent via ungerska HIA. Resten riktas till den schweiziska kyrkliga hjälporganisationen HEKS och Lutherska Världsförbundet.

"Intressant att se vilka samtal Ukrainakrisen kan leda till om flyktingars och migranters rättigheter i Ungern."

Norden är starkt i ACT-alliansen med Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén just nu som styrelseordförande. Han säger att valet av HIA bygger på förtroende för att arbetet följer de humanitära principerna och arbetet är professionellt.

Han hänvisar också till att HIA-chefen för det internationella arbetet Klára Keveházi ska ha sagt att tumskruvarna i och med Ukrainakrisen inte är så hårda från Orbánregimen längre, utan att humanitärt arbete kan löpa i Ukraina nu, professionellt och effektivt.

– I arbetet inne i själva Ungern har HIA varit påverkat av Orbánregimen. Men man har hela tiden kunnat jobba humanitärt i andra länder. Vi har ju ingen aning om vad Ukrainakrisen kan leda till för typ av samtal i om flyktingars och migranters rättigheter i Ungern nu. Det är intressant, säger Erik Lysén till Kyrkpressen.

Viktor Orbáns frus roll i organisationen beskriver han också också som en "galjonsfigur" som enligt hans kontakter inte blandar sig i den dagliga verksamheten.

– Hon blev ju också galjonsfigur innan den riktigt svåra politiska utvecklingen i Ungern startade, säger han.


"Hjälper i flyktingarnas närområden" – som det heter

Kyrkans Utlandshjälp har också samarbetat med ungerska HIA i Afghanistan. Den ungerska kyrkhjälpen har också länge haft verksamhet på plats i Irak.

I det rådande läget är HIA erfaret i Ukraina, eftersom man har verkat där länge, redan före krisen kring Krim och Donbass 2014 med hela fem fungerande stödjepunkter inne i landet – åtminstone tills kriget bröt ut.

Tunnelbanestationen fungerar som ett skydd för tusentals människor under en raket- och bombattack.
Människor söker skydd i en tunnelbanestation i Kiev undan en rysk bombattack.


Orbánregimen har i Europa betraktats som rasistisk, antiliberal och flyktingfientlig. Enligt en rapport från det Europeiska flyktingrådet Ecre för några år sedan ska inga medborgarorganisationer längre verkat vid ungerska förläggningar för asylsökande från länder utanför Europa.

Inte heller Hungarian Interchurch Aid 2018 ska enligt EU-organet verka i de taggtrådsbeströdda gränsområdena. Bara spridda besök från enstaka församlingar och Röda Korset tillåts där längre.

"Ännu 2017 bad alliansen om medel för dem som hade flytt Donetsk och Luhansk – österut."

Övervintrad angivare

I ungerska medier avslöjades också 2017 att hjälporganisationen HIA:s nuvarande ledare, den lutherske prästen Lászlo Lehel under den kommunistiska regimen i landet på 80-talet hade varit en angivare för landets säkerhetstjänst. Han hittades i arkiven under täcknamnet "Filosofen".

Efter avslöjandet meddelade Lehel att han avgår för att "reflektera över sitt förflutna", men ska enligt ungerska medier efter stöd från det styrande Fidesz-partiet ännu samma år ha fortsatt leda verksamheten. Det gör han trots sina 73 år än i dag.

En ytterligare paradox i ACT-alliansens arbete är att också det rysk-ortodoxa Moskvapatriarkatet under den kontroversiella patriark Kirill är medlem av takorganisationen. Det kan alla kyrkor som hör till Kyrkornas Världsråd vara.

Så sent som år 2017 bad alliansen sina medlemskyrkor i världen om medel för att stöda också dem som hade lämnat de ryskstödda utbrytarrepublikerna i Donetsk och Luhansk och flytt till städer inåt Ryssland.

I tre olika appeller har alliansen bett om sammanlagt en miljon euro som har fördelats av den ryska ortodoxa kyrkan i Ryssland – som nu stöder kriget i Ukraina.

Jan-Erik Andelin


Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00