Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.
Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

”Vi är sårbara som individer”

korsholm.

Inställda grupper och högst tio personer i gudstjänsten är den krassa verkligheten just nu. – Det vi kan göra, det gör vi, säger kyrkoherde Mats Björklund.

20.1.2022 kl. 10:35

Nya restriktioner sveper fram i och med det förvärrade coronaläget. Maximalt tio personer i gudstjänsten är rekommendationen, men då räknas anställda inte in, vilket underlättar en aning.

– En begränsning på tio är lågt för en församling. Men vi har övat på det här tidigare och är inte helt handfallna. Vi har haft som mål att det vi kan göra, det gör vi. Vi avslutar inget medvetet utan försöker hitta en väg som håller sig inom de riktlinjer vi fått, säger kyrkoherde Mats Björklund
i Korsholms svenska församling.

I en kyrka finns alla möjligheter att hålla stort säkerhetsavstånd, men man försöker hålla begränsningen på tio personer enligt rekommendationen.

– Vi försöker hjälpa till allt vi kan för att smittan inte ska spridas, vi har inget annat alternativ. Vi måste skydda oss själva; vi är sårbara som individer och som arbetsgemenskap.

Nu strömmas gudstjänsterna och kan hittas på Facebook och Youtube. I Korsholm riggas bandningsutrustningen upp igen, och för att inte behöva flytta utrustningen hålls gudstjänster endast i Gamla Vasa.

– Nöden har ingen lag. Det är mycket jobb med en strömning om man vill ha lite bättre kvalitet på den.

I början av januari, när intervjun görs, har man inte planerat att dela ut nattvard före 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig.

– Vi måste fundera hur vi gör om restriktionerna förlängs.

Att dela ut nattvard till några få som deltar i kyrkan ser han också som lite problematiskt.

– Blir gemenskapen bara några få personers sak eller hela församlingens sak?

– Den dagen vi klarat av coronan kommer vi att behöva en djupgående teologisk diskussion om hur vi ser på församlingen när kärnan försvinner. Hur ser den teologi ut där nattvard inte firas på länge?

Verksamhet för barn flyttar utomhus

För barn försöker man hitta speciallösningar i Korsholms svenska församling.

– Dagklubben kommer att ha mycket verksamhet utomhus. Också barnkörerna flyttar utomhus för att kunna hålla igång. Vi måste ta det efterhand, beroende på väder, säger Mats Björklund.

Grupper för vuxna tar däremot en paus fram till sista januari.

– Det här slår speciellt mot dem som bor ensamma, eller inte har så lätt att ta sig ut. Det är enklare för dem som är i förvärvsarbete.

Växlande läge och humör

De anställda i församlingen får ständigt vara beredda att ställa om i sista minuten på grund av det växlande läget. Mats Björklund skulle ha installerats som kyrkoherde i januari, vilket nu blev inställt.

– Inte en enda jag pratat med tycker om det här. Men å andra sidan gråter vi inte över spilld mjölk. Det är mycket som skjuts fram, som kyrkoherdeinstallationen till exempel, så det är förstås inte roligt när uppgifter samlas på hög.

Det är främst gudstjänstlivet som bekymrar honom.

– Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

– Jag brukar kunna hålla humöret uppe, men det blir svårare för varje sväng som kommer. Nog tror jag vi klarar det här också, men jag tror att vi alla kommer att vara förändrade efter det här. Vi kommer inte att ta saker för givet och utgå från att allt ska fungera.

Restriktionerna i korthet

  • I Solf, Replot och Kvevlax följer man liknande principer som i Korsholm fram till 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig, men individuella skillnader förekommer så det lönar sig att följa med information på församlingarnas webbplatser och i annonsering.
  • Tio personer, utöver anställda, kan delta i gudstjänster. Men pastoral hänsyn kan tas och kyrkoherden har rätt att avgöra från fall till fall hur många som kan delta i förrättningar och gudstjänster.
  • Grupper för vuxna pausar till 31.1 i Korsholm.
  • För barn försöker man i Korsholm hitta alternativa lösningar, såsom verksamhet utomhus.
  • Strömmade gudstjänster sänds via Facebook och Youtube
Ulrika Hansson


Elis Storsjö år i nian i Strandnäs skola i Mariehamn.

HÖSTDAGARNA. I år reste hela 600 ungdomar från olika håll i Svenskfinland till Höstdagarna i Toijala. Elis Storsjö från Mariehamn var en av dem. 20.11.2023 kl. 12:54
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

KYRKLIGA VAL. Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna. 17.11.2023 kl. 16:10
ETT GOTT RÅD. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Då artisten Jukka Leppilampi var 20 år hittade han de vägar i livet som han traskat på sedan dess. Han ångrar nästan ingenting. 16.11.2023 kl. 11:42
I december 
ger kvartetten
som jobbar i församlingen 
i Sibbo julkonserter i Sibbo gamla kyrka.

sibbo. Sibbo svenska församling har fyra manliga medarbetare, och alla är duktiga sångare. De bildar kvartetten Vaneo, och nu övar de inför julkonserter i Sibbo gamla kyrka. 15.11.2023 kl. 16:08
Med sin bok vill Jennifer Granqvist öppna en dialog om religiöst trauma.

RELIGIÖST TRAUMA. Hon har vuxit upp i en religiös miljö, där hon utvecklade en posttraumatisk stress. Men trots att hon försökt har Jennifer Granqvist inte förlorat sin tro. Tvärtom – tron har blivit starkare. 15.11.2023 kl. 15:17
Rolf Steffansson konstaterar att det sker en ekonomisk polarisering mellan församlingarna.

KYRKOMÖTET. Den 6 till 10 november har kyrkomötet sammanstrålat i Åbo. Rolf Steffansson är ett av de ombud som varit på plats under sittande kyrkomötets sista plenum. 10.11.2023 kl. 12:04
Sara Mikander och Catharina Englund framhåller att det inte finns något trauma som är så stort att det inte finns någon hjälp att få. Det finns alltid hjälp.

ANDLIGT VÅLD. Andligt våld förekommer överallt – i parrelationer, i familjer och i församlingar. Då Gud används för att få dig att känna dig mindre, då är det aldrig dig det är fel på. Det konstaterar Sara Mikander och Catharina Englund som leder en grupp för personer som blivit utsatta. 8.11.2023 kl. 13:20
Ärkebiskop Tapio Luoma, biskop Bo-Göran Åstrand och Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus diskuterade krig och ekonomi, bland mycket annat.

Stiftsdagarna. Stiftsdagarna i Borgå blev en fest värdig en hundraåring. Men mellan serveringarna, minglet och samvaron dryftades också de tunga frågorna: vad är kyrkans uppgift i en värld präglad av krig, och vad ska vi släppa taget om då pengarna tryter? 8.11.2023 kl. 14:52
Karin Westerlund studerar kulturforskning och folkloristik vid Helsingfors universitet. Är en av bloggarna på kyrkpressen.fi/andetag

ANDETAG. Karin Westerlund är ett nytt tillskott i bloggen Andetag. 7.11.2023 kl. 18:00
I Upptäcktsresor inåt möts Robin Nyman från Jakobstad och Sofia Torvalds från Esbo.

podd. En ny podd har sett dagens ljus! I vinter vill Sofia Torvalds och Robin Nyman inspirera till hudlösa samtal, för att livet kan vara nog så ensamt ändå. 7.11.2023 kl. 08:00
Elisabeth Stubb är aktuell med boken ”Öken, vatten och snö – vägen genom Israel” (Fontana
Media).

VEM ÄR DU?. År 2019 var Elisabeth Stubb, som är doktor i historia och forskare, utan jobb. Den våren bestämde hon sig för att göra något hon drömt om ända sedan hon läste om det i Kyrkpressen för många år sedan: vandra Israelleden, vandringsleden genom Israel. Upplevelsen blev en bok som känns väldigt aktuell. 6.11.2023 kl. 18:53

HÖSTDAGARNA. Årets Höstdagar arrangeras det här veckoslutet i Toijala. Årets tema är "Kamp". Dagarna bjuder på traditionellt upplägg med verkstäder, café, musik, show, mässor, andakter, glada människomöten, bön, gemenskap och skratt. 4.11.2023 kl. 15:52

Kolumn. Jag slogs en morgon av hur mycket det finns att förundras över när sommar går över till höst och höst till vinter. Färgerna, dofterna, tystnaden. Det är något speciellt när naturen skiftar och går in i en annan säsong. Det påminner mig om att världen och livet har en rytm att följa. 6.11.2023 kl. 08:00

Stiftsdagar. Firandet av Borgå stifts 100-årsjubileum kulminerade i en festmässa i Borgå domkyrka. Kyrkpressen frågade några festdeltagare vad de tyckte mest om under stiftsdagarna i Borgå – och vad de tror om de följande 100 åren. 29.10.2023 kl. 15:22

Kolumn. På vägen till kyrkan möter jag tiggare och brödköer. Nyheterna har påmint mig om krig, människor på flykt, ensamhet, våld i hemmen och om hur dåligt vår underbart vackra planet mår. Det gör ont och jag känner mig maktlös. Helst skulle jag stänga ut alltsammans, leva i min egen bubbla, sluta bry mig. 28.10.2023 kl. 21:38

Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33