Snart ljuder vackra julsånger

korsholm.

Adventsprogram och De vackraste julsångerna står för dörren i de flesta församlingar just nu. Traditionen är viktig och uppskattas av både medverkande och publik.

24.11.2021 kl. 15:00

Adventstiden är här och ett digert program med De vackraste julsångerna (DVJ) och adventsgudstjänster ordnas i Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.

– Det gemensamma för alla församlingarna är att vi sjunger in första advent och att både barn och vuxna medverkar, säger Susanne Westerlund som är ledande kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

– Vi hoppas vi kan genomföra allt på plats i kyrkan som planerat, säger Heidi Lång som är kantor i Solfs församling.

De vackraste julsångerna och gudstjänsterna vid första advent är en stark tradition.

– Vi märker att de medverkande uppskattar att få sjunga tillsammans, säger Westerlund.

– Och festligt ska det vara på kyrkoårets första dag, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

Därför ordnas en gudstjänst både på förmiddagen och kvällen på första advent i Korsholms svenska församling, och både körer och orkester medverkar (se annonserigen på föregående uppslag).

– Under kvällsgudstjänsten medverkar ”Orkester för alla” och jag själv med solosång, berättar Westerlund.

Rodney Andrén berättar att programmet i Kvevlax i år påverkas av tv-bandning.

– Både De vackraste julsångerna och julottan bandas för tv i år. Vi hoppas att många vill delta vid båda bandningarna.

I Replot ordnas De vackraste julsångerna i Replot och Björkö kyrkor.

– Vi har också ett bra samarbete med byarådet, som tänder julgranen en timme före De vackraste julsångerna i Replot samt ordnar ringdanser och fackeltåg, berättar Michael Wargh som är kantor i Replot.

Här hittar du information om De vackraste julsångerna och ett plock ur övrigt adventsprogram. Se annonseringen på föregående uppslag för mer heltäckande information om adventsgudstjänster med mera! I nästa nummer av Kyrkpressen kommer mer information om julens program i de olika församlingarna.

REPLOT

4.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Replot kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och kompband. Kl. 17 Byarådet tänder julgranen på parkeringen vid Sale och ordnar ringdanser. Sedan går en fackelprocession upp till kyrkan där facklorna får pryda kyrkmuren.

5.12 kl. 18 Gudstjänst med De vackraste julsångerna i Björkö kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och komp­band.

SOLF

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Solfs kyrka. Det blir mycket allsång och medverkar gör församlingens kör Koralkören, Helsingbykören och Solfs blåsorkester. Andakt med Ruth Vesterlund.

KVEVLAX

De vackraste julsångerna och julottan bandas i Kvevlax kyrka och sänds på tv i år. Välkommen att delta vid bägge tillfällena! Eftersom den bandade julottan sänds på julmorgonen ordnas ingen fysisk julotta i kyrkan.

9.12 kl. 19 Julottan bandas. Fredrik Kass, Kyrkokören, Kvevlax sångkör och orkestern Stråkdraget medverkar.

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna bandas. Församlingens körer, Kvevlax sångkör och Yngve Lithén på saxofon medverkar. Konferencier är Amanda Audas-Kass och Ann-Katrin Store. Emilia Kontunen håller andakt.

KORSHOLM

12.12 Konserten Marias lovsång. Bachs Magnificat och Corellis julkonsert. Körer, orkester och solister. Mer i nästa nr av KP!

19.12 kl. 11 Familjegudstjänst med De vackraste julsångerna i Korsholms kyrka. Mycket sång och musik och förenklad liturgi. De yngre barnkörerna, orkester och Kör för alla medverkar.

19.12 kl. 16 De vackraste julsångerna utomhus på kyrkplanen vid Korsholms kyrka. Sångerna ackompanjeras av en brasskvartett som spelar från kyrktornet. Medverkar gör bland annat Korallkören, Ungdomskören Germivox och Körskolan med luciaprogram. Det bjuds på pepparkakor och glögg. Ta med egen lykta som stämningshöjare!

Trettondagen kl. 18 Kvällsgudstjänst med De vackraste julsångerna i Smedsby församlingsgård samt Missionssyföreningens julbasar.

Ulrika Hansson


 – Jag älskar att skriva, säger Louise Häggström.

ANDETAG. Louise Häggström och hennes man valde att säga upp sig från sina jobb och flytta till Bergen, en stad i ett land de aldrig besökt tidigare. Hon bloggar på Andetag-bloggen på Kyrkpressens sajt. 24.5.2022 kl. 08:26
– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41

 – Jag älskar att skriva, säger Louise Häggström.

ANDETAG. Louise Häggström och hennes man valde att säga upp sig från sina jobb och flytta till Bergen, en stad i ett land de aldrig besökt tidigare. Hon bloggar på Andetag-bloggen på Kyrkpressens sajt. 24.5.2022 kl. 08:26
– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57