Snart ljuder vackra julsånger

korsholm.

Adventsprogram och De vackraste julsångerna står för dörren i de flesta församlingar just nu. Traditionen är viktig och uppskattas av både medverkande och publik.

24.11.2021 kl. 15:00

Adventstiden är här och ett digert program med De vackraste julsångerna (DVJ) och adventsgudstjänster ordnas i Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.

– Det gemensamma för alla församlingarna är att vi sjunger in första advent och att både barn och vuxna medverkar, säger Susanne Westerlund som är ledande kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

– Vi hoppas vi kan genomföra allt på plats i kyrkan som planerat, säger Heidi Lång som är kantor i Solfs församling.

De vackraste julsångerna och gudstjänsterna vid första advent är en stark tradition.

– Vi märker att de medverkande uppskattar att få sjunga tillsammans, säger Westerlund.

– Och festligt ska det vara på kyrkoårets första dag, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

Därför ordnas en gudstjänst både på förmiddagen och kvällen på första advent i Korsholms svenska församling, och både körer och orkester medverkar (se annonserigen på föregående uppslag).

– Under kvällsgudstjänsten medverkar ”Orkester för alla” och jag själv med solosång, berättar Westerlund.

Rodney Andrén berättar att programmet i Kvevlax i år påverkas av tv-bandning.

– Både De vackraste julsångerna och julottan bandas för tv i år. Vi hoppas att många vill delta vid båda bandningarna.

I Replot ordnas De vackraste julsångerna i Replot och Björkö kyrkor.

– Vi har också ett bra samarbete med byarådet, som tänder julgranen en timme före De vackraste julsångerna i Replot samt ordnar ringdanser och fackeltåg, berättar Michael Wargh som är kantor i Replot.

Här hittar du information om De vackraste julsångerna och ett plock ur övrigt adventsprogram. Se annonseringen på föregående uppslag för mer heltäckande information om adventsgudstjänster med mera! I nästa nummer av Kyrkpressen kommer mer information om julens program i de olika församlingarna.

REPLOT

4.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Replot kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och kompband. Kl. 17 Byarådet tänder julgranen på parkeringen vid Sale och ordnar ringdanser. Sedan går en fackelprocession upp till kyrkan där facklorna får pryda kyrkmuren.

5.12 kl. 18 Gudstjänst med De vackraste julsångerna i Björkö kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och komp­band.

SOLF

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Solfs kyrka. Det blir mycket allsång och medverkar gör församlingens kör Koralkören, Helsingbykören och Solfs blåsorkester. Andakt med Ruth Vesterlund.

KVEVLAX

De vackraste julsångerna och julottan bandas i Kvevlax kyrka och sänds på tv i år. Välkommen att delta vid bägge tillfällena! Eftersom den bandade julottan sänds på julmorgonen ordnas ingen fysisk julotta i kyrkan.

9.12 kl. 19 Julottan bandas. Fredrik Kass, Kyrkokören, Kvevlax sångkör och orkestern Stråkdraget medverkar.

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna bandas. Församlingens körer, Kvevlax sångkör och Yngve Lithén på saxofon medverkar. Konferencier är Amanda Audas-Kass och Ann-Katrin Store. Emilia Kontunen håller andakt.

KORSHOLM

12.12 Konserten Marias lovsång. Bachs Magnificat och Corellis julkonsert. Körer, orkester och solister. Mer i nästa nr av KP!

19.12 kl. 11 Familjegudstjänst med De vackraste julsångerna i Korsholms kyrka. Mycket sång och musik och förenklad liturgi. De yngre barnkörerna, orkester och Kör för alla medverkar.

19.12 kl. 16 De vackraste julsångerna utomhus på kyrkplanen vid Korsholms kyrka. Sångerna ackompanjeras av en brasskvartett som spelar från kyrktornet. Medverkar gör bland annat Korallkören, Ungdomskören Germivox och Körskolan med luciaprogram. Det bjuds på pepparkakor och glögg. Ta med egen lykta som stämningshöjare!

Trettondagen kl. 18 Kvällsgudstjänst med De vackraste julsångerna i Smedsby församlingsgård samt Missionssyföreningens julbasar.

Ulrika Hansson


Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00