Kerstin Borg har hållit kontakt till vänförsamlingen i 23 år. Taket på den gamla kyrkan i Audru är delvis förnyat.
Kerstin Borg har hållit kontakt till vänförsamlingen i 23 år. Taket på den gamla kyrkan i Audru är delvis förnyat.

Vänner i Estland behöver din hjälp

Solf.

Solfs vänförsamling i Audru i Estland behöver hjälp – kyrktaket läcker. – De är så tappra där, och de har aldrig bett om någonting, säger Kerstin Borg.

11.11.2021 kl. 11:22

Kerstin Borg är ordförande i Estlandskommittén i Solfs församling. Hon har uppehållit kontakten till vänförsamlingen i Audru i Estland i 23 år. Några gånger har gruppresor gjorts i båda riktningarna.

– De värmer upp kyrkan med en kamin i sakristian. Jag kommer ihåg att det varit så kallt ibland att det kommit rök ur munnen och prästen har varit klädd i mantel, mössa och vantar, berättar Kerstin Borg.

Det har inte hindrat församlingsmedlemmarna att samlas i kyrkan, som är församlingens enda verksamhetspunkt.

– Den enda avlönade personen är prästen.

Någon kyrkskatt existerar inte, utan det är frivilliga bidrag och inkomster från konserter som gäller, utöver det budgetbidrag som årligen ges från Solfs församling. Till församlingen hör kring 200 medlemmar. Audru, som numera hör till Pärnu, har kring 5000 invånare.

– Frivilliga i församlingen sköter allt, kyrkvaktmästarskap, ekonomi, vård av den stora kyrkparken och så vidare. De är så tappra och duktiga, och de har aldrig bett om någonting.

En vanlig gudstjänst besöks av kring tio personer.

– Men under konserter kan kyrkan samla kring hundra människor. På julen spelar man blåsmusik från kyrktornet, och då går många som inte hör till församlingen i kyrkan. Likaså på påsken och vid andra speciella tillfällen.

Taket repareras

Audru församling beviljades ett statligt stöd på 150 000 euro för takrenoveringen. Men för att få förfoga över den summan måste församlingen själv stå för tio procent, det vill säga samla ihop 15 000 euro. Det är där Solfborna kommer in i bilden.

– Nu behöver vänförsamlingen vår hjälp, betonar Kerstin Borg.

Ett byggteam är anlitat och renoveringen är redan påbörjad.

– Det är ett omfattande arbete där både takstolar och alla takplattor ska bytas. För 2020 fick man, efter många års sökande, ett första statligt bidrag till den 385 år gamla kyrkan. Med det kunde taket närmast tornet förnyas.

Församlingen har två år på sig att använda stödet och få ihop sin andel av summan.

Lovisas missionsstuga i Solf, kommer att bidra med den betydande summan 4500 euro till insamlingen. Och lördag 13.11 ordnas en välgörenhetskonsert där intäkterna oavkortat går till Audru.

– Då uppträder Church Hill Boys i Solf kyrka. Vi i Estlandskommittén är så glada över att en så känd kör vill bidra.

VÄLGÖRENHETSKONSERT

  • Konserten ordnas lördag 13.11 kl. 18 i Solf kyrka.
  • Den omtyckta kören Church Hill Boys uppträder med kristna sånger med kärnfullt budskap.
    Solo: Kristoffer Streng. Piano: Stefan Jansson.
  • Inget inträde till konserten, men kollekten går oavkortat till vänförsamlingen i Audru.
  • Estlandskommitten har bildat en stödgrupp och beviljats tillstånd för småskalig insamling för Audru kyrka från polisen för tiden 1.11.2021–31.01.2022.
  • Om man utöver konserten vill bidra finns bankgiron vid bl.a. Lovisas stuga.
Ulrika Hansson


Marléne Långnabba ger personlig vård.

ÄLDREVÅRD. Döden är en del av livet, i synnerhet för vårdarna inom äldrevården. De vill avdramatisera döden som inget man behöver vara rädd för. – Döden kan många gånger vara fin, säger Gerd Björklund. 5.5.2023 kl. 08:19

STÖDPERSONER FÖR DÖENDE. – Jag brukar dela med mig av mitt eget motto ”Ta av dig skorna för platsen där du står är helig”, säger sjukhusprästen Anne Mäkelä, som arbetar vid sjukhus och vårdhem i Forssa och Loimaa i sydvästra Finland. 5.5.2023 kl. 19:40
Rune Lindblom bor i Vasa, men är född i Pojo och uppvuxen i Karis.

PRÄSTSKJORTA. Rune Lindblom har upplevt en del obekväma situationer i prästskjorta, både i Jerusalem och här hemma. Och konfirmander har inte varit övertygade om att han är präst över huvudtaget. 5.5.2023 kl. 10:00
Enkäten kan besvaras under tiden 2.5-23.5.

ENKÄT. Biskop Bo-Göran Åstrand har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en strategi för Borgå stift. Arbetsgruppen har utarbetat en enkät som man kan besvara under tre veckors tid. 3.5.2023 kl. 11:54
Rök och sot finns överallt – men inget värdefullt har skadats.

BRAND. Vi är tacksamma att branden stannade på sakristians sida, kyrksalen i Pernå kyrka är ju ovärderlig, säger Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling. 2.5.2023 kl. 14:12
Nina Åström har uppträtt i ett trettiotal länder. Just nu är hon aktuell med boken "Måltider i öknen – Picnic in the Desert".

musiker. Nina Åström har uppträtt för miljonpublik, men också i fängelser i Ukraina och Ryssland. Hon går dit hennes kall för henne. 2.5.2023 kl. 11:32
Missionen har provisoriska arrangemang på domkapitlet 2023.

mission. Domkapitlet i Borgå har inte anställt någon ny stiftssekreterare för internationellt arbete och mission. Biskop Bo-Göran Åstrand vill vänta på domkapitlets nya strategi som kommer om ett år. 28.4.2023 kl. 13:00
Starka SFP-kommuner i Österbotten naggas av unga som röstar KD

politik. Bibelförankrad konservatism betraktade man på SFP:s partikansli som ”gubbarnas” världssyn. Men riksdagsvalet visade partisekreterare Fredrik Guseff på någonting annat. Unga laestadianer i Österbotten är nu en politisk faktor som utmanar SFP – via Kristdemokraterna. 1.5.2023 kl. 19:00
Camilla Svevar är kyrkoherde i Replots församling och Johan Kanckos är tf. kaplan i Esbo svenska församling.

kyrkoherdeval. Domkapitlet har konstaterat att både Camilla Svevar och Johan Kanckos är behöriga för tjänsten. Domkapitlet placerar Camilla Svevar i första förslagsrum. 28.4.2023 kl. 10:10
Sonja Jakobsson jobbar som studentpräst vid Helsingfors universitet, Hanken och Arcada.

KOLUM. I mitt arbete som studentpräst träffar jag unga studerande som söker sig till mig för samtal. Deras värld har mörknat så mycket att de har klivit över den tämligen höga tröskeln att söka hjälp hos en präst. 24.4.2023 kl. 08:00

biskopar. Den finländska teologen Jaakko Rusama har valts till biskop för den lutherska kyrkan i Storbritannien. 26.4.2023 kl. 15:02
Jomala församling är en av de församlingar som fick understöd.

UNDERSTÖD. Kyrkostyrelsens plenum har beviljat församlingarna understöd för sammanlagt 7,38 miljoner euro ur den statliga finansieringen för skötseln av församlingarnas kulturarv. 25.4.2023 kl. 11:01
Förlåtelse är något du överräcker för en gåva som inte kräver något i gengäld.

FÖRLÅTELSE. Vad händer när någon behandlar dig fel? Du känner dig arg, sårad, ledsen och övergiven. Du vill ha rättvisa, och du vill att någon betalar. Men om rättvisan inte kommer – vad gör du då? Du förlåter. Sjuttio gånger sju gånger gör du det – och då sjunker inte bara ditt blodtryck utan du bygger också din karaktär. 20.4.2023 kl. 10:18
– Jag satt nästan mer utanför dörren än inne i klassrummet. Nu sitter min lärare i församlingsrådet med mig.

Personligt. Staffan ”pastorn” Björklund, stuvare och skogshuggare, har aldrig brytt sig om människors titlar. – Jag brukar alltid säga att alla som kliver över tröskeln till Herrens hus är likvärdiga. 20.4.2023 kl. 18:00
Tanja von Knorring i Tammerfors församling väntade i 40 år med att komma ut som kvinna.

TRANSKÖNADE. Som studerande klädde sig Tanja von Knorring första gången som kvinna 1984. I slutna sällskap och på klubbar i den tidens Helsingfors var hon kvinna om natten – och man och chef vid Luftfartsverket om dagen. Nu som 60-plus är hon kvinna helt och hållet. Bönen och tron har stött henne på vägen dit. 19.4.2023 kl. 21:41

Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46
Sebastian Holmgård är programledare för "Tänk, tänkare, tänkast" som hittas på Yle Arenan.

profilen. Sebastian Holmgård är aktuell med programmet ”Tänk, tänkare, tänkast”, där han och några barn synar en del sanningar i sömmen. Finns det exempelvis gånger då man får ljuga? 16.5.2023 kl. 13:58
Mia Anderssén-Löf håller i arbetet  med Borgå stifts strategi.

BORGÅ STIFT. Stiftsdekan Mia Anderssén-Löf håller på och sniffar in sina nya arbetsuppgifter vid domkapitlet i Borgå. Dekanen kopplas ofta samman med teologisk utbildning och fortbildning. Men hon har också fått strategi och framtid på sitt bord. 16.5.2023 kl. 10:02
Punsar bönehus

LAESTADIANERNAS FRIDSFÖRENINGARS FÖRBUND. En del av den finlandssvenska laestadianrörelsen håller på att separera från den evangelisk- lutherska kyrkan. Nu utreder rörelsen möjligheten att bilda en egen kyrka på föreningsgrund. Men något gemensamt exodus är inte att vänta. 15.5.2023 kl. 17:59

Äktenskap. Efter fredagens omröstning blev det tumme ner för ändringarna i kyrkoordningen som skulle ha gjort vigsel till äktenskap möjligt också för par där bara den ena är medlem i kyrkan. 13.5.2023 kl. 20:23