Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

Kaplanstjänsten i Houtskär ledigförklaras på nytt

domkapitlet.

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag.

20.10.2020 kl. 17:20

Nytt från domkapitlets sammanträde 20.10.2020

Examina
Församlingspastorn i Pedersöre församling Jimmy Österbacka har avlagt pastoralexamen.

Förordnanden
Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Åsa Turpeinen förordnas till tf. kaplan i Jakobstads svenska församling 2.11.2020-1.9.2021.
Förordnandet för församlingspastorn i Ekenäsnejdens svenska församling Jakob Edman avbryts 31.10.2020 och han förordnas till församlingspastor i Jakobstads svenska församling 2.11.2020-1.9.2021.
Församlingspastorn i Kronoby församling Ville Kavilo förordnas till tf. kaplan i samma församling 1.1-31.12.2021.
Prosten Markus Ventin förordnas till tf. kaplan i Kronoby församling på deltid 1.12.2020-28.2.2021.
Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherde i Hammarlands och Eckerö församlingar vid sidan av egen tjänst för tiden 1.11-31.12.2020.
Kaplanen i Larsmo församling Marko Sjöblom beviljas tjänstledighet 29.9-13.12.2020.
Prosten Boris Salo förordnas till tf. kaplan i Larsmo församling 30.9-13.12.2020.
Församlingspastorn i Agricola svenska församling Eva-Lotta Blom avgår 31.10.2020 på egen begäran.
Kaplanen i Pedersöre församling Hans Häggblom meddelar avgår 30.4.2021 på egen begäran.
Kaplanen i Esbo svenska församling Brita Ahlbeck avgår 31.3.2020 på egen begäran.
Jan Hellbergs avgår 31.1.2021 på egen begäran från sin tjänst som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift.

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling
Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte. Tjänsten ledigförklaras på nytt under 2021. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan 1.11.2020-30.6.2021.

Kaplanstjänst i Pedersöre församling
Den ledigförklarade kaplanstjänsten Pedersöre församling har inom utsatt tid sökts av församlingspastorerna i Pedersöre församling Tomas Portin och Jimmy Österbacka. Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat dem vara behöriga för tjänsten.

Tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik
Domkapitlet lediganslår tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik att sökas senast 5.11.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. Tryck här för att läsa kungörelsen.

Sofia Torvalds

Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37

mission. Vad gör du? Hon är en av dem som leder utvecklingen när Finska Missionssällskapet förnyar sin organisation. 25.11.2020 kl. 19:18

förlossningsdepression. Nu, när depressionen börjat lätta, är hon inte samma Rebecka som tidigare. Det är inte en dålig sak. 25.11.2020 kl. 09:50

adventskalender. På grund av ett mänskligt misstag har de adventskalendrar som församlingarna i Helsingfors, Vanda och Grankulla delat ut med veckans nummer av Kyrkpressen fått finskspråkiga insidor. Kalendrarna som delas ut i Esbo är svenskspråkiga både på in- och utsidan. 25.11.2020 kl. 09:47

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24

covid-19. – Vi tänkte att det är tryggare att vara utomhus, även om det förstås är en liten risktagning när man inte vet något om vädret, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i Matteus församling. 23.11.2020 kl. 08:47
Slutet nått