Kronoby ska ha ny herde

domkapitlet.

Janette Lagerroos fortsätter som tf kaplan i Houtskär till oktober och kyrkoherdetjänsten i Kronoby är ledig att sökas. Bland annat det här beslöt domkapitlet vid sitt möte idag.

11.6.2020 kl. 16:13

Domkapitlet hade sitt sista möte före sommarpausen och fattade följande beslut:

Förordnanden

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9-31.10.2020.

Pastor Martin Jakobsson förordnas för viss tid 15.6-30.9.2020 till församlingspastor på deltid i Agricola svenska församling.

Prosten Lars-Henrik Höglund förordnas till tf. kaplan i Kyrkslätts svenska församling 1.6-31.8.2020.

Tf. kaplanen i Houtskärs kapellförsamling Janette Lagerroos förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.7-31.10.2020.

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet för byråsekreteraren vid domkapitlet Christine Tallberg upphör 30.9.2020 på grund av pensionering.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling förklaras ledig att sökas senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet.

Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. Domkapitlet granskar de sökandes behörighet 25.8.2020.

Byråsekreterare (verksamhetsavdelningen) vid Domkapitlet i Borgå stift

Domkapitlet söker byråsekreterare för verksamhetsavdelningen. Tjänsten söks senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information.

Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträden: 25.8.2020, 17.9.2020, 20.10.2020

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå 26.5.2020 kunde inte äga rum pga. coronsmittan.

Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020

Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt

Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.

Domkapitlet är stängt: 6.7–2.8.2020

Sofia Torvalds

Mika Salminen talar svenska för att hans mamma är finlandssvensk och hans pappa gått i svensk skola.

Coronapandemin. THL:s Mika Salminen tror inte på coronaskuld: vem som helst kan smittas, och ingen ska ha dåligt samvete över det. Vad munskydden gäller tror han på grupptryck i stället för tvång. 29.10.2020 kl. 17:16
Vad kan du som andra kan ha nytta av? Det är en viktig fråga man kan ställa sig när man skapar webbinnehåll, anser Simon Lampenius.

Webben. Simon Lampenius vet en hel del om hur man får trafik till sin webbplats. Vilka missar gör vi? Och vad kännetecknar en lyckad statusuppdatering? 29.10.2020 kl. 15:14
Skivan Möda, vila och behag spelades in under tre intensiva dagar i producenten Janne 
Hyötys studio.

skiva. Att göra egna versioner av sånger som älskats i över hundra år fordrar respekt och varsamhet. Med skivan vill de göra sitt för att sångerna och Lina Sandells historia ska leva vidare. 29.10.2020 kl. 16:31
Det blir inte lätt, men det känns rätt, säger Markus Österlund om sitt nya jobb som församlingsledare.

församlingsföreståndare. Efter tio år i en synlig roll som Folktingssekreterare blev Markus Österlund församlingsföreståndare i Andreaskyrkan. Beslutet var ett resultat av många års längtan. 29.10.2020 kl. 09:13

Lärkkulla. – Jag har varit Lärkkulla trogen i princip under hela mitt arbetsliv och kan med fog säga att jag känner Lärkkulla och dess verksamhet väl, säger Juhani Jäntti. 29.10.2020 kl. 08:44
Vi tror att religion handlar om tankar och trossatser, men det är en för snäv bild, säger Laura Hellsten.

dans. Dans är inget kristna i historien hållit på med – eller? Laura Hellsten grävde och hittade både spår av dans i den medeltida kyrkan och forskare som förnekade dess existens. 28.10.2020 kl. 16:01
Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

lägerverksamhet. Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll. 27.10.2020 kl. 14:38
Vide föddes i förtid, och efter Olivers sjukdom var Sandra Holmgård och hennes man inställda på att det skulle gå dåligt – de hade ju varit med om en hel del. Men Vide växer och mår bra idag.

familjeliv. Väldigt få människor har liv där allt går som man tänkt, säger Sandra Holmgård. 28.10.2020 kl. 10:00
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40
Slutet nått