Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats

Nekrolog.

Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

15.10.2020 kl. 17:14

Ulf Särs liv präglades av en kyrkligt förankrad helgjuten samhällsinsats som hade en utpräglat humanitär profil. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för honom under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat.

Efter studentexamen i Vasa 1964 och avtjänad värnplikt inledde Ulf Särs, allmänt kallad Uffe, sina studier i teologi vid Helsingfors universitet 1965. Men det blev varken teologin i dess akademiska form eller den kyrkliga med dess traditionella betoningar som kom att engagera Uffe. Som informationssekreterare vid Stiftrådet för Borgå stift lät han 1980 förstå att han ”inte tror på Gud såsom Bibeln och bekännelseskrifterna beskriver honom”. Den typ av teologi som Uffe ville satsa på tog sin förebild i den latinamerikanska befrielseteologin som gav en ideologisk bas för kampen mot fattigdom och förtryck av de fattigaste. Kring studentrevoltens år 1968 hade också många andra yngre teologer i Finland en liknande orientering.

Uffe var livet ut trogen sina ideologiska ideal, men detta hindrade honom inte från att verka inom en rad kyrkliga organisationer. Han fungerade som informationssekreterare vid Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland under åren 1970-77. Sin position vid Stiftsrådet innehade han under åren 1977-94. Därefter följde flera år som anställd vid Kyrkans utlandshjälp, först som utbildningssekreterare 1994-2005 och därefter som informatör fram till pensioneringen 2009.

Uffe betecknade sig i Vem och vad som journalist med särintressen att läsa och skriva. Redan under studietiden var han medlem av den kristna kulturtidskriften Ad Lucems redaktion och var dess chefredaktör under åren 1988-98. Han medverkade som utgivare av ett flertal publikationer i sociala och humanitära ämnen såsom barnens rättigheter och världsekonomi. Han var allmänt känd som en flitig skribent i Vasabladet, Ny Tid och Fredsposten. Uffe var också en aktiv körsångare – bl.a. i Finska missionssällskapets familjekör Furaha och i olika församlingskörer.

Två viktiga verksamhetsområden där Uffe gjorde en aktiv insats bör till slut särskilt omnämnas: fredsarbetet och arbetet för sexuella minoriteter. Han var bl.a. styrelsemedlem i Finlands kristliga fredsrörelse 1976-93 och fungerade som fredsobservatör i Sydafrika 1993. Ända till sin död var han ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Fredsposten.

Redan i yngre år uttalade Uffe sig tydligt som förespråkare för sexuella minoriteter. Han engagerade sig senare i den kristna gemenskapsrörelsen.

Uffe dekorerades med Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 1992 och belönades med Församlingsförbundets kulturpris 2001.

Ulf Särs sörjs närmast av sin hustru Atti, sonen Camillo och dottern Corinna med familjer samt syskonen med familjer.


Ulf Särs

Född: 2.1.1946

Död: 9.9 2020


Karl-Gustav Sandelin

val. Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling sökts av två personer. 14.10.2020 kl. 17:18
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

restriktioner. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet. 14.10.2020 kl. 13:58
Kyrkpressens layoutare Malin Aho och John Bark jobbar med Kyrkpressens formatbyte.

Kyrkpressen. Veckans nummer av Kyrkpressen innehåller två mindre förändringar. Den ena är estetiskt och den andra är kopplad till formatet. 13.10.2020 kl. 16:20
Tinca Björke är informatör i Mariehamns församling.

Lokalt. Hej då perfektionisten! säger Tinca Björke, informatör i Mariehamns församling. 14.10.2020 kl. 08:00

Höst. "När peppen och inspirationen är borta är det ofta människorna runt omkring oss som blir stödet." 14.10.2020 kl. 00:01
Även om sommarens läger innebar många nya åtgärder fanns en bra grund för att klara av de åtgärder som krävdes för att kunna genomföra säkra läger, säger Rebecka Stråhlman.

konfirmandarbete. Under sommaren har unga haft roligt och känt sig trygga i skriftskolan. Det här framgår av en enkät som 16 000 ungdomar svarat på. De unga gav skriftskolan det nationella skolvitsordet 9-. 8.10.2020 kl. 16:24
Samfällighetens ledningsgrupp har även gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask.

covid-19. Begränsningarna baserar sig på beslut fattade av Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd den 5 oktober och är i kraft till och med den 25 oktober. Samfällighetens ledningsgrupp har också gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask. 5.10.2020 kl. 22:26
Ida-Maria Pekkarinen längtar inte tillbaka till frisörsalongen.

profilen. Hon kom till Helsingfors som svar på någon annans bön. Frisören blev ledare för lärjungskolan. Nu vill Ida-Maria Pekkarinen skaffa mandat att fortsätta i en uppgift som känns som hennes. 1.10.2020 kl. 17:04
Tua och Frank Mäenpää säger att deras relation idag bygger på att de aktivt arbetade med att förlåta och bygga 
ny tillit.

parrelation. Tua Mäenpääs man Frank hade i flera år varit otrogen mot henne. Idag präglas Frank och Tua Mäenpääs relation av lugn och trygghet, men vägen till ett nytt liv tillsammans har varit lång. 1.10.2020 kl. 10:08
Malena Björkgren är flyktingkoordinator i Åbo svenska församling. Hon vet hur ensam en människa kan vara, och vad kontakt betyder.

Åbo. Åbo svenska församling arbetar aktivt för flyktingar. – Jag har insett hur ensam en människa kan vara, och hur mycket kontakt betyder, säger Malena Björkgren. 1.10.2020 kl. 11:37
Slutet nått