Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

Kyrkoherdar om begränsningarna: "Vi är bättre förberedda den här gången"

restriktioner.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet.

14.10.2020 kl. 13:58

Religiös verksamhet omfattas inte av direktiven, men domkapitlet i Borgå stift skriver i sina anvisningar till församlingarna i området att de ska följa begränsningarna.

– Vi ser att situationen är mycket allvarlig och här därför valt att till församlingarna ge samma begränsningar som regionförvaltningsverket ger, säger biskop Bo-Göran Åstrand.


Vi frågade tre kyrkoherdar vad beslutet betyder för deras del.

Hur har ni gjort om församlingens program med tanke på de nya begränsningarna?

– Vi beslöt i ett ganska tidigt skede att vi under rådande omständigheter inhiberar de flesta fysiska samlingar under oktober, förutom gudstjänster, förrättningar och dagklubb. Först hoppades vi kunna ha gudstjänster för 50 personer, men sedan kom ju direktiv om gränsen tio personer, så då följer vi de direktiven, som även bekräftats av biskop och domkapitel. De som inte är bland de tio som följer gudstjänsten på plats kan delta via en ljudlänk som sänds i realtid via församlingens hemsida, säger Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestads svenska församling.

Camilla Svevar, kyrkoherde i Replots församling, säger att församlingen länge avvaktade med att inleda verksamheten, eftersom man hade på känn att det fanns risk för att tvingas släcka ner igen.

– Det betyder att all vår verksamhet inte ens hade kommit igång när de nya direktiven kom. Vi strömmar gudstjänsterna nu i oktober, men namnuppläsningen för de under året avlidna, som vi brukar ha på allhelgona, har vi beslutat att skjuta upp tills restriktionerna lättar. Vi tror att det är viktigt att de anhöriga får vara fysiskt på plats i kyrkan. Förrättningar hålls med högst tio personer närvarande.

Mikael Forslund, kyrkoherde i Vasa svenska församling, säger att situationen ser ut ungefär som den gjorde i våras.

– En stor del av församlingens verksamhet håller paus. De lagstadgade uppgifterna som gudstjänster och förrättningar sköter vi med de begränsningar som gäller. Det är förstås knepigt när vi inte vet hur länge restriktionerna fortsätter. Nu säger man att restriktionerna gäller till slutet av oktober och jag hoppas att vi då kan återuppta verksamheten. Men situationen är nog bekymmersam, så vi får räkna med att restriktionerna fortsätter i någon form.

Vad har ni lärt er att göra bättre sedan i våras? Känns det lättare den här gången?

– I våras skulle vi från en vecka till en annan börja jobba på ett helt annat sätt. Vi valde att filma andakter i stället för att strömma gudstjänsterna. Nu väljer vi att strömma eftersom vi hunnit skaffa utrustning som möjliggör det. Vi har sedan i våras varit så aktiva på Facebook att vi nu, då vi borde producera material och jobba på nätet, känner av en viss trötthet, säger Camilla Svevar.

– Efter en så långvarig stress som vi har haft med arbetssituationen är det utmanande att konstant hålla kreativiteten på topp. Den tekniska biten är nu lättare eftersom vi lärt oss av våra misstag. Men vi är bara amatörer som prövar oss fram så tekniskt sett blåser det fortfarande ibland lite vart det vill.

Daniel Norrback säger att den psykologiska chocken inte är lika stor som när den första coronavågen kom i mars.

– På vårvintern var ju allt så nytt och nedstängningen kom som en blixt från klar himmel. Nu har vi lärt oss hur det är att leva med coronarestriktioner i församlingen. En sak som vi i Kristinestads svenska församling nog blivit bättre på under året är färdigheten och vanan att sköta saker virtuellt. Vi anställda bildade till exempel en egen Whatsapp-grupp under våren för att snabbt kunna kommunicera utan att samlas fysiskt. En del anställda kom med i den gruppen alldeles nyligen, så vi utvecklas alltjämt. Också medarbetarsamlingar via Teams-appen känns numera naturligare, eftersom vi fick öva på att ha sådana i våras.

Också Mikael Forslund påpekar att de som jobbar i församlingen åtminstone lärde sig den nya tekniken i våras.

– Det underlättar en hel del. Vi har också med medarbetarna utvärderat vårens nedstängning när en stor del av verksamheten flyttade ut på nätet. Vi har funderat på vad som inte fungerade och vad vi kan göra bättre. Vi är nog bättre förberedda den här gången.

Sofia Torvalds

Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20

val. Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling sökts av två personer. 14.10.2020 kl. 17:18
Kyrkpressens layoutare Malin Aho och John Bark jobbar med Kyrkpressens formatbyte.

Kyrkpressen. Veckans nummer av Kyrkpressen innehåller två mindre förändringar. Den ena är estetiskt och den andra är kopplad till formatet. 13.10.2020 kl. 16:20
Tinca Björke är informatör i Mariehamns församling.

Lokalt. Hej då perfektionisten! säger Tinca Björke, informatör i Mariehamns församling. 14.10.2020 kl. 08:00

Höst. "När peppen och inspirationen är borta är det ofta människorna runt omkring oss som blir stödet." 14.10.2020 kl. 00:01
Även om sommarens läger innebar många nya åtgärder fanns en bra grund för att klara av de åtgärder som krävdes för att kunna genomföra säkra läger, säger Rebecka Stråhlman.

konfirmandarbete. Under sommaren har unga haft roligt och känt sig trygga i skriftskolan. Det här framgår av en enkät som 16 000 ungdomar svarat på. De unga gav skriftskolan det nationella skolvitsordet 9-. 8.10.2020 kl. 16:24
Samfällighetens ledningsgrupp har även gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask.

covid-19. Begränsningarna baserar sig på beslut fattade av Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd den 5 oktober och är i kraft till och med den 25 oktober. Samfällighetens ledningsgrupp har också gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang ska använda ansiktsmask. 5.10.2020 kl. 22:26
Ida-Maria Pekkarinen längtar inte tillbaka till frisörsalongen.

profilen. Hon kom till Helsingfors som svar på någon annans bön. Frisören blev ledare för lärjungskolan. Nu vill Ida-Maria Pekkarinen skaffa mandat att fortsätta i en uppgift som känns som hennes. 1.10.2020 kl. 17:04
Tua och Frank Mäenpää säger att deras relation idag bygger på att de aktivt arbetade med att förlåta och bygga 
ny tillit.

parrelation. Tua Mäenpääs man Frank hade i flera år varit otrogen mot henne. Idag präglas Frank och Tua Mäenpääs relation av lugn och trygghet, men vägen till ett nytt liv tillsammans har varit lång. 1.10.2020 kl. 10:08
Malena Björkgren är flyktingkoordinator i Åbo svenska församling. Hon vet hur ensam en människa kan vara, och vad kontakt betyder.

Åbo. Åbo svenska församling arbetar aktivt för flyktingar. – Jag har insett hur ensam en människa kan vara, och hur mycket kontakt betyder, säger Malena Björkgren. 1.10.2020 kl. 11:37
Slutet nått