Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

Kyrkoherdar om begränsningarna: "Vi är bättre förberedda den här gången"

restriktioner.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet.

14.10.2020 kl. 13:58

Religiös verksamhet omfattas inte av direktiven, men domkapitlet i Borgå stift skriver i sina anvisningar till församlingarna i området att de ska följa begränsningarna.

– Vi ser att situationen är mycket allvarlig och här därför valt att till församlingarna ge samma begränsningar som regionförvaltningsverket ger, säger biskop Bo-Göran Åstrand.


Vi frågade tre kyrkoherdar vad beslutet betyder för deras del.

Hur har ni gjort om församlingens program med tanke på de nya begränsningarna?

– Vi beslöt i ett ganska tidigt skede att vi under rådande omständigheter inhiberar de flesta fysiska samlingar under oktober, förutom gudstjänster, förrättningar och dagklubb. Först hoppades vi kunna ha gudstjänster för 50 personer, men sedan kom ju direktiv om gränsen tio personer, så då följer vi de direktiven, som även bekräftats av biskop och domkapitel. De som inte är bland de tio som följer gudstjänsten på plats kan delta via en ljudlänk som sänds i realtid via församlingens hemsida, säger Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestads svenska församling.

Camilla Svevar, kyrkoherde i Replots församling, säger att församlingen länge avvaktade med att inleda verksamheten, eftersom man hade på känn att det fanns risk för att tvingas släcka ner igen.

– Det betyder att all vår verksamhet inte ens hade kommit igång när de nya direktiven kom. Vi strömmar gudstjänsterna nu i oktober, men namnuppläsningen för de under året avlidna, som vi brukar ha på allhelgona, har vi beslutat att skjuta upp tills restriktionerna lättar. Vi tror att det är viktigt att de anhöriga får vara fysiskt på plats i kyrkan. Förrättningar hålls med högst tio personer närvarande.

Mikael Forslund, kyrkoherde i Vasa svenska församling, säger att situationen ser ut ungefär som den gjorde i våras.

– En stor del av församlingens verksamhet håller paus. De lagstadgade uppgifterna som gudstjänster och förrättningar sköter vi med de begränsningar som gäller. Det är förstås knepigt när vi inte vet hur länge restriktionerna fortsätter. Nu säger man att restriktionerna gäller till slutet av oktober och jag hoppas att vi då kan återuppta verksamheten. Men situationen är nog bekymmersam, så vi får räkna med att restriktionerna fortsätter i någon form.

Vad har ni lärt er att göra bättre sedan i våras? Känns det lättare den här gången?

– I våras skulle vi från en vecka till en annan börja jobba på ett helt annat sätt. Vi valde att filma andakter i stället för att strömma gudstjänsterna. Nu väljer vi att strömma eftersom vi hunnit skaffa utrustning som möjliggör det. Vi har sedan i våras varit så aktiva på Facebook att vi nu, då vi borde producera material och jobba på nätet, känner av en viss trötthet, säger Camilla Svevar.

– Efter en så långvarig stress som vi har haft med arbetssituationen är det utmanande att konstant hålla kreativiteten på topp. Den tekniska biten är nu lättare eftersom vi lärt oss av våra misstag. Men vi är bara amatörer som prövar oss fram så tekniskt sett blåser det fortfarande ibland lite vart det vill.

Daniel Norrback säger att den psykologiska chocken inte är lika stor som när den första coronavågen kom i mars.

– På vårvintern var ju allt så nytt och nedstängningen kom som en blixt från klar himmel. Nu har vi lärt oss hur det är att leva med coronarestriktioner i församlingen. En sak som vi i Kristinestads svenska församling nog blivit bättre på under året är färdigheten och vanan att sköta saker virtuellt. Vi anställda bildade till exempel en egen Whatsapp-grupp under våren för att snabbt kunna kommunicera utan att samlas fysiskt. En del anställda kom med i den gruppen alldeles nyligen, så vi utvecklas alltjämt. Också medarbetarsamlingar via Teams-appen känns numera naturligare, eftersom vi fick öva på att ha sådana i våras.

Också Mikael Forslund påpekar att de som jobbar i församlingen åtminstone lärde sig den nya tekniken i våras.

– Det underlättar en hel del. Vi har också med medarbetarna utvärderat vårens nedstängning när en stor del av verksamheten flyttade ut på nätet. Vi har funderat på vad som inte fungerade och vad vi kan göra bättre. Vi är nog bättre förberedda den här gången.

Sofia Torvalds

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått