Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

Kyrkoherdar om begränsningarna: "Vi är bättre förberedda den här gången"

restriktioner.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet.

14.10.2020 kl. 13:58

Religiös verksamhet omfattas inte av direktiven, men domkapitlet i Borgå stift skriver i sina anvisningar till församlingarna i området att de ska följa begränsningarna.

– Vi ser att situationen är mycket allvarlig och här därför valt att till församlingarna ge samma begränsningar som regionförvaltningsverket ger, säger biskop Bo-Göran Åstrand.


Vi frågade tre kyrkoherdar vad beslutet betyder för deras del.

Hur har ni gjort om församlingens program med tanke på de nya begränsningarna?

– Vi beslöt i ett ganska tidigt skede att vi under rådande omständigheter inhiberar de flesta fysiska samlingar under oktober, förutom gudstjänster, förrättningar och dagklubb. Först hoppades vi kunna ha gudstjänster för 50 personer, men sedan kom ju direktiv om gränsen tio personer, så då följer vi de direktiven, som även bekräftats av biskop och domkapitel. De som inte är bland de tio som följer gudstjänsten på plats kan delta via en ljudlänk som sänds i realtid via församlingens hemsida, säger Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestads svenska församling.

Camilla Svevar, kyrkoherde i Replots församling, säger att församlingen länge avvaktade med att inleda verksamheten, eftersom man hade på känn att det fanns risk för att tvingas släcka ner igen.

– Det betyder att all vår verksamhet inte ens hade kommit igång när de nya direktiven kom. Vi strömmar gudstjänsterna nu i oktober, men namnuppläsningen för de under året avlidna, som vi brukar ha på allhelgona, har vi beslutat att skjuta upp tills restriktionerna lättar. Vi tror att det är viktigt att de anhöriga får vara fysiskt på plats i kyrkan. Förrättningar hålls med högst tio personer närvarande.

Mikael Forslund, kyrkoherde i Vasa svenska församling, säger att situationen ser ut ungefär som den gjorde i våras.

– En stor del av församlingens verksamhet håller paus. De lagstadgade uppgifterna som gudstjänster och förrättningar sköter vi med de begränsningar som gäller. Det är förstås knepigt när vi inte vet hur länge restriktionerna fortsätter. Nu säger man att restriktionerna gäller till slutet av oktober och jag hoppas att vi då kan återuppta verksamheten. Men situationen är nog bekymmersam, så vi får räkna med att restriktionerna fortsätter i någon form.

Vad har ni lärt er att göra bättre sedan i våras? Känns det lättare den här gången?

– I våras skulle vi från en vecka till en annan börja jobba på ett helt annat sätt. Vi valde att filma andakter i stället för att strömma gudstjänsterna. Nu väljer vi att strömma eftersom vi hunnit skaffa utrustning som möjliggör det. Vi har sedan i våras varit så aktiva på Facebook att vi nu, då vi borde producera material och jobba på nätet, känner av en viss trötthet, säger Camilla Svevar.

– Efter en så långvarig stress som vi har haft med arbetssituationen är det utmanande att konstant hålla kreativiteten på topp. Den tekniska biten är nu lättare eftersom vi lärt oss av våra misstag. Men vi är bara amatörer som prövar oss fram så tekniskt sett blåser det fortfarande ibland lite vart det vill.

Daniel Norrback säger att den psykologiska chocken inte är lika stor som när den första coronavågen kom i mars.

– På vårvintern var ju allt så nytt och nedstängningen kom som en blixt från klar himmel. Nu har vi lärt oss hur det är att leva med coronarestriktioner i församlingen. En sak som vi i Kristinestads svenska församling nog blivit bättre på under året är färdigheten och vanan att sköta saker virtuellt. Vi anställda bildade till exempel en egen Whatsapp-grupp under våren för att snabbt kunna kommunicera utan att samlas fysiskt. En del anställda kom med i den gruppen alldeles nyligen, så vi utvecklas alltjämt. Också medarbetarsamlingar via Teams-appen känns numera naturligare, eftersom vi fick öva på att ha sådana i våras.

Också Mikael Forslund påpekar att de som jobbar i församlingen åtminstone lärde sig den nya tekniken i våras.

– Det underlättar en hel del. Vi har också med medarbetarna utvärderat vårens nedstängning när en stor del av verksamheten flyttade ut på nätet. Vi har funderat på vad som inte fungerade och vad vi kan göra bättre. Vi är nog bättre förberedda den här gången.

Sofia Torvaldskronoby. Han kom som församlingspastor till Kronoby för snart fem år sedan. I november blev Niklas Wallis kyrkoherde. Men han är ännu inte installerad. 18.1.2021 kl. 15:16

val. Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Esbo svenska församling har sökts av hela fem personer. 13.1.2021 kl. 16:45
Andreas Elfving hoppas att de amerikanska ledarna den här gången inte ska svika, utan verkligen ta avstånd från Trumps retorik.

USA. Trump-supportrar stormade kongressbyggnaden I Washington sent igår kväll i protest mot att kongressen formellt skulle fastställa resultatet i presidentvalet. Var detta droppen som får exempelvis de evangelikala kristna att överge Trump? – För tidigt att säga, säger Anders Elfving, som i många år följt med amerikansk politik. 7.1.2021 kl. 15:55
Birgitta Sarelin skriver om Topelius psalmer som del i ett projekt för Svenska Litteratursällskapet.

psalmer. Sedan hon var den sexåriga flickan som fick gå upp och titta på orgeln efter julkyrkan har Birgitta Sarelin inte blivit mätt på musiken. 7.1.2021 kl. 10:24
Trygve Cederberg väjer inte undan för debatter – i själva verket älskar han att debattera. En gång gick han in i kristdemokraternas valtält i Jakobstad och argumenterade i en timme.

bibeln. När Trygve Cederberg var ung var han konservativ. Med åren förändrades han. Idag går han ut i debatter om homosexualitet på insändarsidor och på Facebook, och han debatterar med bibelord. 4.1.2021 kl. 09:53
Markus Andersén saknar inte sitt gamla liv, men kan fortfarande lockas av tanken att ta på sig fler uppgifter.

nystart. Läkarens ord om att han stod på randen till en hjärtinfarkt fick Markus Andersén att lägga om kosten, börja motionera – men framför allt att vila mer. 4.1.2021 kl. 14:09
Alaric Mård vill använda sin bakgrund till att bygga broar.

församlingspedagog. Alaric Mård är ny församlingspedagog i Jakobstad. Han vill vandra med människorna en bit på deras väg tillsammans med Jesus. 3.1.2021 kl. 11:23
Monica Björkell-Ruhl kallar sig inte religiös, men församlingen betyder trygghet för henne. – När jag varit sjuk och kraftlös har jag sökt mig till religiösa platser och symboler. Tölö kyrka har blivit en viktig plats för mig.

föräldraskap. Ibland orkar inte mammor. Ibland går de sönder så att de nästan inte orkar leva. Monica Björkell-Ruhls son Mika (uttalas ”Miikka”) föddes med en kromosom­avvikelse. 2.1.2021 kl. 11:58

Borgå. Fredrik Geisor har sett vad det är att vara full av liv och glädje, men också riktigt sårbar. Han har drabbats av både hjärtstillestånd och hjärninfarkt. 30.12.2020 kl. 15:23

Lokalt. Jag satt med en liten grupp ungdomar och funderade på året som gått och året som ligger framför. 31.12.2020 kl. 15:29
– Ingen orkar om man hela tiden måste vara missnöjd med sig själv, säger Anna Korkman Lopes.

vanor. Nya vanor behöver övas för att sätta sig i hjärnan. De här tipsen gör det lättare att komma igång. 29.12.2020 kl. 17:21
Elefteria Apostolidou är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Kolumn. "Jag tror mig förstå hur det kändes för folk som avvisade Maria och Josef från sina härbärgen." 17.12.2020 kl. 08:29
Zacharias Topelius i hemmet på Björkudden julen 1897, den sista julen han levde.

Julpsalm. När Zacharias Topelius i oktober
1887 skrev dikten Julvisa hade han sannolikt ingen aning om att han skrivit en av våra mest älskade julpsalmer, Giv mig ej glans. Det är inte ens sagt att Topelius tänkt sig en melodi till den. 21.12.2020 kl. 09:46
– Men plötsligt kan sorgen hugga till i oväntade stunder, när man är som minst förberedd, säger Maria Eklund.

sorg. Den här julen blir Maria Eklunds första jul utan föräldrar. I flera år har hon sörjt och bearbetat, först sin mammas sjukdom, sedan sin pappas. Nu plockar hon fram barndomens tomtefamilj och är tacksam för det hon fick. 17.12.2020 kl. 09:00

kronoby. Han kom som församlingspastor till Kronoby för snart fem år sedan. I november blev Niklas Wallis kyrkoherde. Men han är ännu inte installerad. 18.1.2021 kl. 15:16

val. Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Esbo svenska församling har sökts av hela fem personer. 13.1.2021 kl. 16:45
Andreas Elfving hoppas att de amerikanska ledarna den här gången inte ska svika, utan verkligen ta avstånd från Trumps retorik.

USA. Trump-supportrar stormade kongressbyggnaden I Washington sent igår kväll i protest mot att kongressen formellt skulle fastställa resultatet i presidentvalet. Var detta droppen som får exempelvis de evangelikala kristna att överge Trump? – För tidigt att säga, säger Anders Elfving, som i många år följt med amerikansk politik. 7.1.2021 kl. 15:55
Birgitta Sarelin skriver om Topelius psalmer som del i ett projekt för Svenska Litteratursällskapet.

psalmer. Sedan hon var den sexåriga flickan som fick gå upp och titta på orgeln efter julkyrkan har Birgitta Sarelin inte blivit mätt på musiken. 7.1.2021 kl. 10:24