Församlingens missionskrets och andra frivilliga ger värmande sockor åt de nydöpta.
Församlingens missionskrets och andra frivilliga ger värmande sockor åt de nydöpta.

Dopgåvan som blir en värmande följeslagare på vägen

Dopsockor.

Varje barn som döps i Åbo svenska församling får ett par sockor som gåva. Sockorna har stickats av frivilliga i församlingen, och de är en del av satsningen på Dopåret 2020.

4.9.2020 kl. 15:06

– Dopsockorna värmer och följer på vägen, säger Maria Wikstedt som är församlingspastor i Åbo svenska församling.

I år firar Åbo svenska församling Dopåret 2020 och lyfter fram dopet lite extra. Under planeringen kom man på att ett sätt att fira kunde vara just dopsockor.

– Sockorna stickades redan förra året, och när dopåret 2020 började hade vi hundra par sockor och kunde börja dela ut dem.

Församlingen har delat ut beskrivningar till tågsockor till den som velat sticka sådana, men man har också fått sticka andra modeller.

– Sockorna ska vara vita, lite festliga och passa för barn i 3–6 månaders ålder, säger Wikstedt.

Det har också stickats vita sockor i större storlekar – även den som blir döpt i vuxen ålder får sockor.

– Jag brukar visa upp sockorna vid dopet och säga att vi har en present åt barnet från missionskretsen och frivilliga i församlingen, som vill ge värmande sockor åt barnet och på så sätt säga välkommen till den nya medlemmen.

Maria Wikstedt är församlingspastor i Åbo svenska församling. Foto: Mia Henriksson

Wikstedt tycker att sockorna är en fin välkomnande gest till de nya församlingsmedlemmarna. Sockorna gör dessutom gott på mer än ett sätt eftersom stiftelsen för kyrkligt arbete i Åbo svenska församling understöder församlingens missionsprojekt med fem euro per sockpar.

Leila Storgård är en av dem som bidragit med sockor till de barn som döps i år. Stor-gård har hört till Åbo svenska församlings missionskrets omkring 30 år.

– Jag började sticka innan jag fick beskrivningen på tågsockor, så det blev en egen modell.

Hon brukar också sticka annat, och en del av det hon stickat har genom åren sålts på församlingens missionsbasarer.

Även om missionskretsen varit flitiga sockstickare påminner Storgård om att många vanliga församlingsmedlemmar också bidragit med dopsockor.

– Vi hade som mål att få ihop 100 par och det lyckades vi med.

Leila Storgård trivs med att sticka dopsockor.

– Man får vara med i gemenskapen som stickar, man är med om att glädja någon annan och man glädjer ju sig själv också. Dopsockorna blir ett minne för föräldrarna.

Erika Rönngård

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått