Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.
Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

Helene Liljeström rycker in som kyrkoherde i Matteus

matteus församling.

Om allt går enligt planerna slår domkapitlet vid sitt nästa möte fast att Helene Liljeström sköter kyrkoherdevikariatet i Matteus församling. – Ett bönesvar, säger församlingsrådets viceordförande Annica Söderström.

11.8.2020 kl. 16:02

Sedan Matteus församlings kyrkoherde Stefan Forsén blev tjänstledig för några år sedan har han vikarierats av Fred Wilén, men när Wilén i september blir kaplan i Kyrkslätt måste domkapitlet hitta en ny kyrkoherdevikarie.

Nu är planen att Helene Liljeström, som ifjol gick i pension från kyrkoherdetjänsten i Sibbo, ska vikariera Forsén under återstoden av den tid då Forsén är tjänstledig, det vill säga i ett år och fyra månader.

Församlingsrådet har gett grönt ljus åt lösningen och om allt går som planerat utser domkapitlet Liljeström till uppgiften vid sitt sammanträde den 25 augusti.

– För mig har det varit viktigt att föra en öppen dialog med församlingsrådet via dess viceordförande och att i ett gemensamt samförstånd hitta en konstruktiv lösning, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

– Helene är mycket erfaren och kunnig samt åtnjuter stort förtroende. Jag ser i henne en god vikarie för en församling som har en mångkunnig personal och ansvarstagande förtroendevalda. Församlingen har en viktig uppgift i en krävande miljö och har lyckats väl med sina projekt, bl.a. konfirmandarbetet, som fått verkligt god respons också utanför församlingen, säger biskop Bo-Göran Åstrand. Han är särskilt glad över att de förtroendevalda burit ett så stort ansvar i processen.

– Jag är glad för att vi kommer att kunna att förordna en erfaren kvinna till den här posten.

Församlingsrådets viceordförande Annica Söderström är glad och tacksam över att valet föll på en person med lång erfarenhet av liknande uppgifter. Hon är också tacksam över att samarbetet med domkapitlet och biskopen löpt så bra.

– Jag tycker det känns jättebra. Min personliga känsla är att det är ett bönesvar.

Eftersom vikariatet var så kort fanns det en risk för att vikarien skulle ha blivit någon som kom utifrån och inte hade lång erfarenhet av liknande uppgifter.

– Men Helene har den erfarenhet som behövs och som person tror jag hon passar bra, hon har jobbat i grannförsamlingen och har kunskap om Matteus. Alla pusselbitar föll på plats, säger Söderström.

De utmaningar Helene Liljeström får ta itu med i höst är förändringarna i Matteuskyrkan, hur utrymmena ska användas och olika aktörer koordineras.

– Det är mycket som ska klargöras och dokumenteras. Dessutom har vi förstås ekonomin, säger Söderström.

Sofia Torvalds

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått