Kronoby ska ha ny herde

domkapitlet.

Janette Lagerroos fortsätter som tf kaplan i Houtskär till oktober och kyrkoherdetjänsten i Kronoby är ledig att sökas. Bland annat det här beslöt domkapitlet vid sitt möte idag.

11.6.2020 kl. 16:13

Domkapitlet hade sitt sista möte före sommarpausen och fattade följande beslut:

Förordnanden

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9-31.10.2020.

Pastor Martin Jakobsson förordnas för viss tid 15.6-30.9.2020 till församlingspastor på deltid i Agricola svenska församling.

Prosten Lars-Henrik Höglund förordnas till tf. kaplan i Kyrkslätts svenska församling 1.6-31.8.2020.

Tf. kaplanen i Houtskärs kapellförsamling Janette Lagerroos förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.7-31.10.2020.

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet för byråsekreteraren vid domkapitlet Christine Tallberg upphör 30.9.2020 på grund av pensionering.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling förklaras ledig att sökas senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet.

Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information. Domkapitlet granskar de sökandes behörighet 25.8.2020.

Byråsekreterare (verksamhetsavdelningen) vid Domkapitlet i Borgå stift

Domkapitlet söker byråsekreterare för verksamhetsavdelningen. Tjänsten söks senast 10.8.2020 kl. 15. Se kungörelse för närmare information.

Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträden: 25.8.2020, 17.9.2020, 20.10.2020

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå 26.5.2020 kunde inte äga rum pga. coronsmittan.

Nytt preliminärt datum för stiftsfullmäktiges sammanträde i Borgå: 3.9.2020

Aftonskola kvällen innan 2.9.2020

Betjäning och sommarstängt

Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal jobbar på distans och nås per telefon och e-post. Evenemang är inställda om annat inte meddelas.

Domkapitlet är stängt: 6.7–2.8.2020

Sofia Torvalds

Känns tanken på att återgå till jobbet och vardagen efter semestern väldigt jobbig?

vardag. Annette Nyholm, psykoterapeut, tycker att det är viktigt att reflektera över vad det är som gör att det känns tungt att återvända efter semestern. 3.8.2020 kl. 10:15
Läger i Pieksämäki brukar betyda hundratals människor på ett litet område, därför fattades tidigt beslutet att inte ordna lägret i sommar.

Pieksämäki. Det anrika sommarlägret fick inhiberas i år, istället uppmärksammar Kyrkans Ungdom lägerveckan med digitalt program. 28.7.2020 kl. 12:18
José Salomé Pina är konstnären, men vilken kvinna
porträtterar han?

frågesport. Sara, Bilba, Hanna? Deborah eller Abigail? Gör vår frågesport! 21.7.2020 kl. 20:39
Fred Wilén är tf. kyrkoherde i Matteus församling.

Kolumn. Ibland har jag varit med om att ordna katakombmässor på skribaläger. Det handlar om att vi leker oss in i de första kristnas vardag som förföljda trossyskon. 22.7.2020 kl. 17:36
»Jag avundades deras förmåga att gå in i ett rum och genast känna sig välkomna.«

Sofia Torvalds

avund. Vi skäms över vår avund, men alla är vi avundsjuka. Avund kan göra oss bittra, men den kan också sporra oss. Säg mig vad du avundas så ska jag säga dig vad du längtar efter. 18.7.2020 kl. 19:00
– Vi hoppades att vi på något vis skulle få syn på de människor som inte själva göra väsen av sig men som har det jobbigt just med ensamhet, säger Johannes församlings kyrkoherde Johan Westerlund.

ensamhet. Vad kan vi göra för att motverka din ensamhet? frågade församlingen. Lågtröskelverksamhet och målgruppstänk var ett par av svaren. 16.7.2020 kl. 18:00

Härskartekniker. En härskarteknik innebär alltid att köra över. Härskartekniker är uttryck för ett fult spel, där makt tas, inte delas, säger Malin Gustavsson. 15.7.2020 kl. 19:00
Camilla Lif är en svensk präst, radioprofil och skribent.

camilla Lif. Den svenska regeringen har tillsatt en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av coronapandemin, skriver Kyrkans Tidning. Bland ledamöterna i kommissionen finns också prästen Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. 13.7.2020 kl. 08:00
Daniel Norrback kom till tro då han gick på tvåan i gymnasiet. Han konstaterar att hans tro har utvecklats från att ha varit ganska lagisk och pietistisk till att handla mer om Guds nåd.

profilen. Daniel Norrback berättar om de turbulenta veckorna som började med en ful kommentar om prideparader och kulminerade i en polisanmälan. Erfarenheten blev en viktig lärpeng och idag är Norrback försiktig med att ge sig in i teologiska diskussioner. 15.7.2020 kl. 16:00

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
Slutet nått