I Vanda svenska församling hämtar folk matkassar eller så körs mat hem till personer i riskgruppen berättar diakon Heidi Salminen.
I Vanda svenska församling hämtar folk matkassar eller så körs mat hem till personer i riskgruppen berättar diakon Heidi Salminen.

Det finns ingen typisk grupp som behöver hjälp

vanda.

– Det finns ingen skam i att behöva hjälp, det gör vi alla ibland, säger diakon Heidi Salminen. Hon är med och organiserar mathjälp i Vanda.

19.5.2020 kl. 09:56

Mathjälp behövs, inte minst nu under undantagstiderna. Vandaförsamlingarna får mat att dela ut från verksamheten Gemensamt bord, ett samarbete mellan staden och församlingarna.

– Vi vet inte i förväg vilken slags mat vi får. Ofta är det fryskött, torrskaffning, bröd och hygienartiklar, säger Heidi Salminen som är diakon i Vanda svenska församling.

Maten förpackas på lämpligt sätt i församlingen.

– Vi gör färdiga paket till ensamförsörjare, barnfamiljer, par och ensamboende. Jag har också köpt lite extra matvaror, såsom ärtsoppsburkar, makaroner och ägg.

Det är riktigt bra mat i påsarna.

– Vi tittar noga igenom datumen och förvarar produkterna kallt.

Det finns ingen typisk grupp av människor som behöver hjälp utan det kan gälla vem som helst.

– Folk tror att alla vet om när man kommer och söker hjälp, och därför täcks man inte. Men ingen vet om att du kommer hit.

– Och det finns ingen skam i att behöva hjälp, det gör vi alla ibland. Just nu blir folk dessutom permitterade. Det är viktigt att inte bli ensam med sina svårigheter.

I Vanda svenska församling har man mottagningstid för mathjälp under torsdagar. De som behöver hjälp ringer ofta i förväg och får en tid när de kan komma och hämta maten.

– På det viset undviker vi köande och beaktar människors integritet.

Efter mottagningstiden kör Heidi Salminen och ytterligare några personer från församlingen ut matkassar till sådana som hör till riskgruppen.

– Då lämnar vi matkassen utanför dörren och ringer på.


Ökat behov

Behovet av mathjälp under coronakrisen har inte ökat enormt.

– Det har varit ganska lugnt, men litegrann har behovet ökat och vi har haft nya personer som tagit kontakt.

Heidi Salminen har också märkt en lite ökad oro bland klienterna.

– Speciellt bland dem som hör till riskgruppen. När man inte kommer ut känns ensamheten ännu värre.

Just nu är hembesök av frivilliga inte möjliga.

– Men det finns en stor iver att hjälpa inom frivilligverksamheten, även om vi just nu måste ha en paus.

Man får gärna också ta kontakt om man behöver prata.

– Man kan boka telefontid om man behöver få prata lite längre eller om man har ekonomiska bekymmer man behöver diskutera.

– Vi försöker hela tiden signalera: Håll hoppet uppe! Kyrkan är med alla människor nu.TA KONTAKT

  • Om du behöver mathjälp kan du kontakta diakon Heidi Salminen på tfn 050 330 1828.
  • Om du behöver hjälp med butiks- eller apoteksärenden kan du kontakta Annakatri Aho på tfn 050 464 5068.
  • Om du behöver få prata med någon kan du kontakta Jarmo Juntumaa på tfn 050 537 4221.
Ulrika Hansson

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått