Samfälligheten i Vasa inleder samarbetsförhandlingar

samarbetsförhandlingar.

Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar.

27.3.2020 kl. 13:02

Förhandlingarna gäller samfällighetens samt de tre församlingarnas personal. Gemensamma kyrkorådet beslöt om förhandlingarna sitt sammanträde igår.

På grund av Covid-19-viruspandemin samt regeringens, THL:s och kyrkostyrelsens anvisningar och begränsningar har de flesta evenemangen i samfällighetens utrymmen ställts in och till exempel klubbar och övriga sammankomster är på paus eller förverkligas i en annan form.

Följderna av coronaviruset ter sig på olika sätt i samfälligheten och församlingarnas olika verksamheter. För en del har arbetet minskat märkbart medan arbetsbördan har arbetsbördan bibehållits eller till och med ökat för andra. För en del arbetstagare har det blivit nödvändigt att genomföra tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna.

I det här skedet har samfälligheten inte ännu lidit av några betydande ekonomiska förluster. Det är ändå sannolikt att företagens permitteringar kommer att synas i minskade skatteintäkter under senare delen av år 2020, skriver samfälligheten i ett pressmeddelande och fortsätter:

Vi vill som kyrka, samfällighet och som församling agera på ett ansvarsfullt sätt i denna svåra situation. För oss skulle det vara viktigast att hitta den totalt sett bästa lösningen, vilket i bästa fall till och med kunde innebära en utveckling av vår verksamhet med tanke på framtiden.

Gemensamma kyrkorådet har konstaterat att samfälligheten bör reagera på den rådande situationen enom att anpassa och ändra sin verksamhet. Genom samarbetsförhandlingarna kan man i första hand utreda behovet och möjligheterna att omorganisera arbetsuppgifterna och i andra hand utreda behovet av åtgärder för att minska på kostnaderna.

Förhandlingar som avses i samarbetsförfarandet kommer att inledas fredagen den 3 april 2020. Förhandlingarna kommer att pågå åtminstone 14 dagar.

Samarbetsförhandlingar pågår också i Pedersöre kyrkliga samfällighet. Även Närpes församling har anmält om förhandlingar men ännu inte kallat till några.

Johan Sandberg

Mari Leppänen

biskopsval. Stiftsdekanen Mari Leppänen har valts till ny biskop i Åbo ärkestift. Enligt det preliminära resultatet fick Leppänen 565 av de avgivna rösterna medan motkandidaten Jouni Lehikoinen 457 fick röster fick i valets andra omgång. 3.12.2020 kl. 14:53

jakobstad. Valet av församlingspedagog i Jakobstad svenska församling rivs inte upp. Församlingsrådet konstaterade i går att beredningen och beslutet gått korrekt till. 3.12.2020 kl. 13:41
I Nykarleby ordnas gudstjänst i kyrkorna under de närmaste veckorna – även om det inte är många som får vara med.

begränsningar. Från och med idag får maximalt 20 personer delta i offentliga tillställningar i Österbotten. – I vissa avseenden tvingas vi tänka om, men vi kan dela tro och hopp även om vi inte kan träffas fysiskt, säger Mia Anderssén-Löf, som är kyrkoherde i Nykarleby 2.12.2020 kl. 16:15
– Att jag pratar finska har vi använt som "partytrick" på diverse ungdomssamlingar och föräldraträffar, säger Daniel Jakobsson.

Kalender. Rikssvenska Daniel Jakobsson, som jobbar i Matteus församling i Helsingfors, bjuder frikostigt på sig själv så här i adventstid. I en virtuell språkbadskalender öppnar han kalenderluckor, läser det finska innehållet och försöker förstå budskapet. Och allt tog avstamp i ett stort misstag. 2.12.2020 kl. 11:59

adventskalender. För bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse var uppdraget att skapa en adventskalender lite av en dröm som gick i uppfyllelse. 2.12.2020 kl. 10:05
Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37
Slutet nått