Samfälligheten i Vasa inleder samarbetsförhandlingar

samarbetsförhandlingar.

Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar.

27.3.2020 kl. 13:02

Förhandlingarna gäller samfällighetens samt de tre församlingarnas personal. Gemensamma kyrkorådet beslöt om förhandlingarna sitt sammanträde igår.

På grund av Covid-19-viruspandemin samt regeringens, THL:s och kyrkostyrelsens anvisningar och begränsningar har de flesta evenemangen i samfällighetens utrymmen ställts in och till exempel klubbar och övriga sammankomster är på paus eller förverkligas i en annan form.

Följderna av coronaviruset ter sig på olika sätt i samfälligheten och församlingarnas olika verksamheter. För en del har arbetet minskat märkbart medan arbetsbördan har arbetsbördan bibehållits eller till och med ökat för andra. För en del arbetstagare har det blivit nödvändigt att genomföra tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna.

I det här skedet har samfälligheten inte ännu lidit av några betydande ekonomiska förluster. Det är ändå sannolikt att företagens permitteringar kommer att synas i minskade skatteintäkter under senare delen av år 2020, skriver samfälligheten i ett pressmeddelande och fortsätter:

Vi vill som kyrka, samfällighet och som församling agera på ett ansvarsfullt sätt i denna svåra situation. För oss skulle det vara viktigast att hitta den totalt sett bästa lösningen, vilket i bästa fall till och med kunde innebära en utveckling av vår verksamhet med tanke på framtiden.

Gemensamma kyrkorådet har konstaterat att samfälligheten bör reagera på den rådande situationen enom att anpassa och ändra sin verksamhet. Genom samarbetsförhandlingarna kan man i första hand utreda behovet och möjligheterna att omorganisera arbetsuppgifterna och i andra hand utreda behovet av åtgärder för att minska på kostnaderna.

Förhandlingar som avses i samarbetsförfarandet kommer att inledas fredagen den 3 april 2020. Förhandlingarna kommer att pågå åtminstone 14 dagar.

Samarbetsförhandlingar pågår också i Pedersöre kyrkliga samfällighet. Även Närpes församling har anmält om förhandlingar men ännu inte kallat till några.

Johan Sandberg

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått