Närpes församling förbereder samarbetsförhandlingar

samarbetsförhandlingar.

Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa.

24.3.2020 kl. 08:55

– Vi har fattat beslut om samarbetsförhandlingar. Men vi har inget beslut på om och när de ska inledas. Det är bara en grund för att öppna för samarbetsförhandlingar ifall läget så skulle kräva, säger ekonomichef Kjell Storgeust.

Det gäller församlingens samtliga 24 fastanställda.

– Ifall förhandlingar blir av måste vi se vilka som har arbetsuppgifter som absolut måste skötas. Till exempel måste församlingsmästarna vara med på begravningarna. Det går inte att köra generellt över hela linjen.

Storguest understryker att ekonomisektionen, som gjorde beslutet, är enig om att permitteringar ska tillgripas först i yttersta nödfall. Ingen i sektionen var tilltalad av att permittera, säger han.

– Men man måste också ser på samhället i övrigt och vilket ansvar kyrkan har i förhållande till skattebetalarna.

För att allt ska gå rätt till ska församlingarna ge ett meddelande om samarbetsförhandlingar minst fem dagar innan förhandlingarna inleds. Förhandlingarna ska sedan pågå i minst fjorton dagar innan permitteringar kan verkställas. Något datum för de inledande förhandlingarna har man inte gett.

– Beskedet har i alla fall gått ut till alla medarbetare så de är medvetna om att förhandlingarna finns med som ett element. De närmaste veckorna ska vi se vilka ersättande uppgifter som finns för de anställda vars grupper nu ligger nere.

Förra veckan meddelade också Pedersöre kyrkliga samfällighet om samarbetsförhandlngar. Förhandlingarna där inleds på torsdag.

Johan Sandberg

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

pandemi. Alla missionärer som tillhör riskgrupper har kallats hem från fältet. För övrigt får de som vill stanna i arbetsområdet välja att stanna frivilligt. 23.3.2020 kl. 16:48
Slutet nått