Petrus församlings kyrkoherde Daniel Björk och Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund har båda varit tvungna att pausa mycket av verksamheten i sina församlingar.
Petrus församlings kyrkoherde Daniel Björk och Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund har båda varit tvungna att pausa mycket av verksamheten i sina församlingar.

Församlingarna pausar för att hejda coronaviruset

coronaepidemin.

En stor del av församlingarnas verksamhet tar paus under den närmaste tiden. Gudstjänster och förrättningar sköts, men i något anpassad form för att minska risken för smittspridning. Både i Pedersöre församling och i Petrus församling i Helsingfors betonar man att församlingen fortfarande finns till för den som behöver den.

13.3.2020 kl. 11:49

Kyrkoherden i Pedersöre församling Kaj Granlund säger att alla kyrkoherdarna i Pedersöre prosteri haft kontakt i och med det läge som nu råder på grund av coronaviruset.

– Det finns en viss koordinering, även om vi gör lite olika bedömningar lokalt.

I Pedersöre församling ställs alla tjänsteresor in.

– Vi uppmanar också alla anställda att vara ytterst försiktiga med privata resor. Vi är en viktig grupp i hela samhällsfunktionen.

Grunduppgifterna kvarstår

Gudstjänster ordnas till vidare som normalt.

– Gudstjänster och förrättningar hör till våra grunduppgifter. Dop ordnar vi i våra lokaler och jordfästningar i kyrkan. Men vi bokar inte in dopfester, minnesstunder eller bröllopsfester. Det beslutet gäller tills vidare i Pedersöre och Jakobstad.

Från alla kyrkor finns ljudsändningar från gudstjänsterna över nätet varje söndag.

– Vill man ha länkarna till dessa kan man gå in på församlingens webbsida.

Kaj Granlund betonar också att själavården måste finnas.

– Vi måste finnas till för dem som är oroliga och bekymrade. Sedan måste vi se hur och var själavården ordnas.

Läger och utfärder inhiberas, men eftis och dagklubbar är öppna.

– Där följer vi med vad som sker på skolfronten, säger Granlund.

Han ska själv hålla en andakt på ett äldreboende nu under fredagen, men han ringde före och pratade med personalen.

– Vi är välkomna om vi inte har förkylningssymptom och inte varit utomlands, och vi undviker handskakning.
Körverksamheten påverkas också.

– En del körer och körövningar ställs in eftersom många äldre sjunger i körerna.

Nyheter om vad som ordnas och inte lägger de anställda ut på församlingens webbplats, Facebook och Instagram. Och så får man naturligtvis ringa församlingen.

– I ett tryggt samhälle som vårt får man sig en tankeställare när inget blir som det var planerat, avslutar Granlund.

Petrus församling vill utforska icke-fysiska möten

– Om samhället stänger ner stänger församlingen inte ner, vi gör bara på ett annat sätt. Våra anställda jobbar för fullt och lägger kanske till och med i en extra växel, säger Daniel Björk som är kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

I Petrus församling funderar man på om det finns olika sätt att mötas utan att göra det fysiskt.

– Kan man till exempel hålla en andakt över nätet så att en person syns och håller andakten och andra kan kommentera under?

– Jag har själv varit med om en bönesamling på nätet och överraskades av hur verkligt det kändes, att jag verkligen var med i en gemenskap och bad. Om jag ska vara ärlig är vi inte riktigt där än, men det är dit våra tankar börjar gå.

Diakoniarbetarna i Petrus församling fortsätter att träffa klienter och alla i personalen är tillgängliga per telefon och e-post.

– Det känns viktigt för oss att vi upprätthåller de centrala delarna av verksamheten, gudstjänsterna och förrättningarna.

Prästerna i församlingen undviker att träffas för att minska risken för att de smittar varandra och se till att det alltid finns någon tillgänglig som kan sköta gudstjänster och förrättningar.

Än så länge är det få som har tagit kontakt med församlingen, enbart enstaka frågor om vilka grupper som fortsätter har kommit in. När det gäller förrättningarna säger Björk att församlingsmedlemmarna själva får avgöra hur de vill göra.

– Om det till exempel handlar om ett dop funderar man kanske över om det är tryggt att bjuda in far- och morföräldrar.

Gudstjänster och förrättningar finns kvar i Petrus församling, men en stor del av den övriga verksamheten tar paus eller övergår till elektronisk form. I mars månad firar man också gudstjänst utan nattvard, och den som deltar i gudstjänsten får ta hem agendan och psalmboken för att kunna använda dem på nytt nästa gång. Hemgrupperna, som oftast består av ett tiotal människor som träffas regelbundet, får själva bedöma hur de vill göra.

– Känslan vi vill visa är att vi inte är rädda, Guds församling tar inte paus.

Text: Erika Rönngård och Ulrika Hansson

Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15
– Hur vi har behandlat skapelsen visar hur vi föraktat Gud som skapare, säger Peter Halldorf.

Klimathot. Peter Halldorfs närläsning av Jeremias bok i Gamla testamentet fick honom att ta klimatnyheterna på större allvar. Det resulterade i boken Därför sörjer jorden, en bok som handlar om klimathot, ansvar och hopp. 21.5.2020 kl. 07:00
Slutet nått