Biskop Bo-Göran Åstrands visitation i Korsnäs församling blir mycket avskalad.
Biskop Bo-Göran Åstrands visitation i Korsnäs församling blir mycket avskalad.

Många ändringar i biskopens program på grund av coronaviruset

epidemi.

I helgen gör biskop Bo-Göran Åstrand biskopsvisitation i Korsnäs, som planerat – men i mycket avskalad form. – Nu om någonsin ska vi hålla ihop, och jag tänker att tillsammans och med Guds hjälp kommer vi igenom också det här, säger biskopen.

13.3.2020 kl. 10:02

I dag skulle biskop Bo-Göran Åstrand inleda biskopsvisitation i Korsnäs församling. Den skulle innehålla musikalbesök, men också besök på en stor arbetsplats, ett dagis, skolor – och ett besök på ett åldringshem.

– När vi började titta på programmet i ljuset av anvisningarna från Kyrkostyrelsen insåg vi att vi måste ställa in de besöken, säger Bo-Göran Åstrand.

Däremot kommer biskopen enligt planen att ha överläggningar med personal och förtroendevalda. Visitationen avslutas också med högmässa på söndag. Men det blir ingen sopplunch i samband med mässan, i stället hålls visitationsstämman i kyrkan. Stämman är öppen för allmänheten.

– Jag har formulerat ett brev till kyrkoherdarna med anvisningar. De går i huvudsak ut på att vi så långt det är möjligt och myndigheterna tillåter det genomför lagstadgade uppgifter. Det betyder gudstjänster och dop, vigslar och jordfästningar. Men vi måste vara beredda på att det kan bli begränsningar gällande närvaroantal och plats, säger Åstrand.

Församlingarna ska också allvarligt överväga att sätta punkt för gruppverksamhet.

– Det är kyrkoherden som gör den bedömningen lokalt, var kan man vara och var kan man inte vara. Till exempel en andaktsstund på ett åldringshem är inte att rekommendera. Men man ska alltid vara i kontakt med de institutioner som berörs, för det är på deras ansvar att bedöma vad som är möjligt.

Som bäst går han igenom sin egen kalender.

– Jag tittar på den och ser vad som är möjligt. Men redan nu är det klart att utbildningar och överläggningar, där människor kommer samman från olika håll, ska plockas bort.

Nu om någonsin ska vi hålla ihop, säger biskopen.

– Jag tänker att tillsammans och med Guds hjälp kommer vi igenom också det här. Men vi får räkna med att var och en på olika sätt utsätts för mer umbäranden, saker faller bort och det blir jobbigare. Men vi får hjälpas åt. Kan vi inte samlas fysiskt kan vi ändå hålla kontakt på annat sätt, med telefon och e-post. Jag tänker speciellt på de äldre. Kan man inte gå på besök kan man alltid ringa och höra av sig, fråga om det finns saker man kan hjälpa till med, och visa att man finns där.

Biskopens ansvisningar till församlingarna finns att läsa på domkapitlets hemsida.

Sofia Torvalds

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått