I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

Nu är det klart: en fadder räcker för dop

dop.

I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar.

7.11.2019 kl. 14:46

Kyrkomötet beslöt på torsdagen att godkänna en ändring i kyrkans bestämmelser som gör det möjligt för den som döps att ha bara en fadder. Tidigare var två faddrar minimikravet.

De som jobbat med frågan är överens om att bestämmelsen om en fadder visar att kyrkan är medveten om hur verkligheten ser ut ute i många församlingar. Ändringen underlättar för dem som inte har flera i den närmaste kretsen som hör till kyrkan, och sänker tröskeln för att döpa barn och vuxna.

– Många kan säkert tänka att det är fråga om en obetydlig förnyelse, så ser det ut i ljuset av statistik och forskning. Verkligheten är en annan, sa ombudet Ilmari Ylä-Autio och berättade om erfarenheter av att bland annat invandrare utan egna nätverk har svårt att hitta faddrar.

Det är ändå oklart om minskningen av minimiantalet faddrar kommer lösa kyrkans problem med att allt färre barn döps.

– Det här löser inte vår kyrkas problem och det att allt färre låter döpa sina barn. Frågan är om kyrkans budskap når ut till unga och unga familjer, sa Jouko Ylinen.

I praktiken är det redan nu möjligt att bli döpt med bara en fadder – men då behövs särskilt godkännande av församlingens kyrkoherde. Ändringen ger därför också församlingarna mindre administrativt arbete och ska se till att praxis är densamma i alla församlingar.

Diskussionen i kyrkomötessalen handlade också om fadderskapets betydelse.

– Att sänka tröskeln till dopet är mycket viktigt. Men när det gäller fadderskap behöver vi de kommande åren göra ännu mycket mer, sa Katri Korolainen och betonade vikten av att kyrkan uppskattar och tar väl hand om de som vill vara faddrar.

Ändringen träder i kraft samtidigt som den förnyade kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände förra året.

Emelie Wikblad

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått