"Möjligt att kyrkomötet går åt ett lite öppnare håll"

kyrkomötesval.

De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen.

13.2.2020 kl. 14:03

Forskaren Veli-Matti Salminen vid Kyrkans forskningscentral säger att man kan dela upp de nya kyrkomötesombuden i fyra grupper.

De som betonar Bibeln och bekännelsen utgör en dryg tiondel av de invalda, de moderata konservativa, som påminner om kyrkans grunduppgift men vill föra dialog, är cirka 40 procent. De moderata liberalerna, som vill förnya kyrkan men samtidigt strävar efter samförstånd, är ungefär en fjärdedel, medan en annan fjärdedel av ombuden talar för förnyelse och jämställdhet.

– De mest strikta konservativa har fått in något färre kandidater än tidigare. Men mellangrupperna – moderata konservativa och liberala, de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – har också gått framåt. Det är möjligt att kyrkomötet går åt ett lite öppnare håll, säger Salminen.

Det nya kyrkomötet har 53 män (år 2016 var de 61) och 42 kvinnor (mot 35 i förra valet). Kvinnorna är i majoritet i Esbo, Helsingfors, Kuopio och S:t Michels stift. Det lysande undantaget är Tammerfors stift, som inte har en enda kvinna i kyrkomötet.

– Det är nog märkligt. En tredjedel av kandidaterna i Tammerfors stift var ändå kvinnor, och de fick fyra ombud från den mer liberala listan ”Avara kirkko”. Det måste handla om ett sammanträffande. Till exempel Uleåborgs stift, som ju är ett konservativare stift, valde in fyra kvinnor i kyrkomötet, säger Salminen.

Borgå stift hade i det här valet åsiktslistor både för prästombuden och lekmannaombuden. Tidigare var lekmannakandidaterna fördelade på två geografiska listor.

– Det här är en trend som man märker av i alla stift. I det här valet fanns det inte många regionala listor, säger Veli-Matti Salminen.

Sofia Torvalds
Några av läseklubbens läsare är  från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund,  Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.

Läsning. Församlingen kan inte sitta i församlingshemmet och vänta på att folk ska komma dit. Församlingen måste ut i samhället. 11.2.2020 kl. 11:31
Volontärerna Karl-Erik och Ulla-Brita Wikström samt Helena Hansson  i kyrkans kök i Fuengirola .

Volontärer. Gemenskapen i den svenska kyrkan i Fuengirola drar Karl- Erik och Ulla-Brita Wikström till den spanska solkusten. Nu senast som volontärer. 10.2.2020 kl. 13:28
Emma Gustafsson hoppas många vill sjunga med i Voice.

körsång. Drömmer du om att få sjunga i kör även om det känns knepigt att hitta tid för övning varje vecka? Då kan projektkören Voice vara det du söker! 12.2.2020 kl. 00:01
Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.

familjevardag. Det är lättare att vara förälder om det finns någon att vända sig till när man behöver hjälp. Det här har Gemensamt Ansvar tagit fasta på i årets insamling. 12.2.2020 kl. 00:01
Nya herden Kaj Granlund fick en traditionell välkomstapplåd när han installerats.

kyrkoherdeinstallation. Vid årsskiftet gick Purmo, Esse och Pedersöre församlingarna samman i nya Pedersöre församlingen. På söndagen installerades nya kyrkoherden Kaj Granlund i tjänst i en välfylld Purmo kyrka. 9.2.2020 kl. 16:34
Hans Häggblom har förlänats prosttiteln.

nytt från domkapitlet. Hans Häggblom och Berndt Berg har förlänats prosttiteln. 6.2.2020 kl. 16:01
Stina Lindgård och Berndt Berg firades med kaffe och kaka före domkapitlets sammanträde idag.

medaljer. Biskop Bo-Göran Åstrand premierade idag personer som arbetat länge och förtjänstfullt för kyrkan och stiftet. 6.2.2020 kl. 15:22
Nicklas Storbjörk (fr. v.), Pian Wistbacka, Åsa Nordström och Kalle Sällström är glada över nya och funktionsenliga lokaler.

Fontana Media. Kyrkpressen, Fontana Media och Församlingsförbundet har från och med februari ny adress. Flytten gick från Sandvikskajen till Tölö i Helsingfors. 6.2.2020 kl. 11:48

familjerådgivning. Rådgivningen hade under 2019 drygt 18 500 klienter som de mötte i över 90 000 sessioner. Över 40 procent av kunderna var män. 5.2.2020 kl. 09:53

kyrkoherdeinstallation. Jakobstads svenska församlings nya kyrkoherde Jockum Krokfors installerades i tjänst på söndagen. I sin predikan knöt han an både till det japanska konceptet ”ikigai” samt den egna församlingens kärnvärden. 2.2.2020 kl. 21:24
Slutet nått