Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

Så här ser nya stiftsfullmäktige ut

val.

Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in.

12.2.2020 kl. 18:02

Präster till stiftsfullmäktige:

Yvonne Terlinden – listan Tillsammans – 57 röster (jämförelsetal 180)
Robert Lemberg – Tillsammans – 23 röster (90)
Tomas Klemets – listan Jesus i centrum – 22 röster (80)
Katarina Gäddnäs – Tillsammans – 15 röster (60)
Siv Jern – Tillsammans – 14 röster (45)
Daniel Norrback – listan Jesus i centrum – 20 röster (40)
Monica Heikel-Nyberg – Tillsammans – 13 röster (36)

Ordinarie lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige:

Anita Ismark – listan En kyrka för alla – 19,621 röster (jämförelsetal 174,883)
Åsa Eklund – listan För Kristi kyrka – 16,038 röster (99,725)
Susanne Björkman – En kyrka för alla – 12,144 röster (87,442)
Gunnel M Helander – En kyrka för alla, 10,627 röster (58,294)
Krister Mård – För Kristi kyrka – 12,728 röster (49,863)
Ann Lönnberg – En kyrka för alla – 10,537 röster (43,721)
Frank Lindholm – En kyrka för alla – 10,170 röster (34,977)
Marcus Henricson – För Kristi kyrka – 9,622 röster (33,242)
Rita Nordström-Lytz – En kyrka för alla – 9,737 röster (29,147)
Olle Victorzon – En kyrka för alla – 9,677 röster (24,983)
Thomas Fagerholm – För Kristi kyrka, 8,883 röster (24,931)
Thomas Rosenberg – En kyrka för alla – 9,486 röster (21,860)
Hans Snellman – För Kristi kyrka – 7,416 röster (19,945)

Ålands lekmannamedlem i stiftsfullmäktige, Christian Beijar, valdes genom sämjoval.

Lekmannamedlemmarna väljs genom ett system med vägda röster. En röst är värd olika mycket beroende både på hur stor församlingen är där den röstberättigade verkar och hur många från församlingen som har rösträtt.

Sofia Torvalds
Några av läseklubbens läsare är  från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund,  Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.

Läsning. Församlingen kan inte sitta i församlingshemmet och vänta på att folk ska komma dit. Församlingen måste ut i samhället. 11.2.2020 kl. 11:31
Volontärerna Karl-Erik och Ulla-Brita Wikström samt Helena Hansson  i kyrkans kök i Fuengirola .

Volontärer. Gemenskapen i den svenska kyrkan i Fuengirola drar Karl- Erik och Ulla-Brita Wikström till den spanska solkusten. Nu senast som volontärer. 10.2.2020 kl. 13:28
Emma Gustafsson hoppas många vill sjunga med i Voice.

körsång. Drömmer du om att få sjunga i kör även om det känns knepigt att hitta tid för övning varje vecka? Då kan projektkören Voice vara det du söker! 12.2.2020 kl. 00:01
Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.

familjevardag. Det är lättare att vara förälder om det finns någon att vända sig till när man behöver hjälp. Det här har Gemensamt Ansvar tagit fasta på i årets insamling. 12.2.2020 kl. 00:01
Nya herden Kaj Granlund fick en traditionell välkomstapplåd när han installerats.

kyrkoherdeinstallation. Vid årsskiftet gick Purmo, Esse och Pedersöre församlingarna samman i nya Pedersöre församlingen. På söndagen installerades nya kyrkoherden Kaj Granlund i tjänst i en välfylld Purmo kyrka. 9.2.2020 kl. 16:34
Hans Häggblom har förlänats prosttiteln.

nytt från domkapitlet. Hans Häggblom och Berndt Berg har förlänats prosttiteln. 6.2.2020 kl. 16:01
Stina Lindgård och Berndt Berg firades med kaffe och kaka före domkapitlets sammanträde idag.

medaljer. Biskop Bo-Göran Åstrand premierade idag personer som arbetat länge och förtjänstfullt för kyrkan och stiftet. 6.2.2020 kl. 15:22
Nicklas Storbjörk (fr. v.), Pian Wistbacka, Åsa Nordström och Kalle Sällström är glada över nya och funktionsenliga lokaler.

Fontana Media. Kyrkpressen, Fontana Media och Församlingsförbundet har från och med februari ny adress. Flytten gick från Sandvikskajen till Tölö i Helsingfors. 6.2.2020 kl. 11:48

familjerådgivning. Rådgivningen hade under 2019 drygt 18 500 klienter som de mötte i över 90 000 sessioner. Över 40 procent av kunderna var män. 5.2.2020 kl. 09:53

kyrkoherdeinstallation. Jakobstads svenska församlings nya kyrkoherde Jockum Krokfors installerades i tjänst på söndagen. I sin predikan knöt han an både till det japanska konceptet ”ikigai” samt den egna församlingens kärnvärden. 2.2.2020 kl. 21:24
Slutet nått