Några av läseklubbens läsare är  från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund,  Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.
Några av läseklubbens läsare är från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund, Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.

Församlingens läseklubb når ut i samhället

Läsning.

Församlingen kan inte sitta i församlingshemmet och vänta på att folk ska komma dit. Församlingen måste ut i samhället.

11.2.2020 kl. 11:31

Det var Linda Sjös grundtanke timme när hon lanserade idén om en läseklubb för skolbarnen i Jeppo hösten 2016.

Idén föll i god jord. Under höst- och vårterminen möts nu elever från årskurserna ett till tre i biblioteket i Jeppo för en timmes program efter skoldagens slut. Biblioteket ligger intill skolan.

– Vi börjar med att vi läser ur någon variant av Bibeln för barn. Därefter läser vi någon typ av berättelsebok, den senaste tiden har det varit Munken och Kulan. Under tiden får barnen sitta och rita, säger Ulla Wistbacka som administrerar klubben tillsammans med Kerstin Alho.

Barnen är uppdelade i tre grupper enligt årskurs. Det är frivilliga vuxna som läser för dem.

– Vi är nu elva pigga pensionärer som läser. Klubben hålls ju dagtid då den yngre generationen är i arbetet.

Som vuxen kan man vara med fast man inte vill läsa.

– Det viktigaste är att man är två vuxna i varje grupp. Då vi är tillräckligt många vuxna räcker det att vi är med varannan gång.

Ulla Wistbacka ser Läseklubben som ett ypperligt sätt för församlingen att nå ut i samhället.

– Det är det församlingen ska göra. Takten i samhället har ökat och folk söker sig inte till församlingen på samma sätt som man gjorde förr.

I kapellförsamlingen i Jeppo, som hör till Nykarleby församling, ordnas också söndagsskola.

– Till söndagsskolan kommer allt från ett till tio barn varje gång. Men föräldrarna till de barnen är vanligtvis församlingsaktiva. Genom Läseklubben når vi också andra. Av de fjorton barn som deltog i Läseklubben under hösten var det tre som också går i söndagsskolan.

När klubben börjande hösten 2016 hölls den för barn från förskolan till årskurs två. Då ordnades den också sex gånger per termin.

– Men vi tog in lite äldre barn då vi märkte att förskolebarnen var lite trötta efter dagen. Då vi hade svårt att få tag på tillräckligt många läsare minskade vi till fyra gånger per termin.

Läseklubben ordnas en dag när alla berörda årskurser slutar klockan tolv. För tillfället är det tisdagar.

– Barnen som deltar i klubben åker då hem med skolskjutsen som går klockan ett.

Förutom den senarelagda skolskjutsen är skolan inkopplad genom att lärarna delar ut informationslapparna om klubben och samlar in anmälningarna.

– Med tanke på skolskjutsarna är det viktigt att föräldrarna meddelar varje gång deras barn lämnar bort från klubben.

Klubben kommer att fortsätta nästa höst och då tas nya anmälningar emot. För det finns inga tankar på att lägga ner klubben.

– Bara vi får tillräckligt många vuxna med. Och det tror jag vi får.

Johan Sandberg
Igår röstade stiften om ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige.

val. Under de kommande fyra åren representeras Borgå stift av prästombuden Mia Anderssén-Löf och Rolf Steffansson och lekmannaombuden Ulla-Maj Wideroos, Göran Stenlund och Patrik Hagman i kyrkomötet, kyrkans riksdag. 12.2.2020 kl. 16:49
Volontärerna Karl-Erik och Ulla-Brita Wikström samt Helena Hansson  i kyrkans kök i Fuengirola .

Volontärer. Gemenskapen i den svenska kyrkan i Fuengirola drar Karl- Erik och Ulla-Brita Wikström till den spanska solkusten. Nu senast som volontärer. 10.2.2020 kl. 13:28
Emma Gustafsson hoppas många vill sjunga med i Voice.

körsång. Drömmer du om att få sjunga i kör även om det känns knepigt att hitta tid för övning varje vecka? Då kan projektkören Voice vara det du söker! 12.2.2020 kl. 00:01
Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.

familjevardag. Det är lättare att vara förälder om det finns någon att vända sig till när man behöver hjälp. Det här har Gemensamt Ansvar tagit fasta på i årets insamling. 12.2.2020 kl. 00:01
Nya herden Kaj Granlund fick en traditionell välkomstapplåd när han installerats.

kyrkoherdeinstallation. Vid årsskiftet gick Purmo, Esse och Pedersöre församlingarna samman i nya Pedersöre församlingen. På söndagen installerades nya kyrkoherden Kaj Granlund i tjänst i en välfylld Purmo kyrka. 9.2.2020 kl. 16:34
Hans Häggblom har förlänats prosttiteln.

nytt från domkapitlet. Hans Häggblom och Berndt Berg har förlänats prosttiteln. 6.2.2020 kl. 16:01
Stina Lindgård och Berndt Berg firades med kaffe och kaka före domkapitlets sammanträde idag.

medaljer. Biskop Bo-Göran Åstrand premierade idag personer som arbetat länge och förtjänstfullt för kyrkan och stiftet. 6.2.2020 kl. 15:22
Nicklas Storbjörk (fr. v.), Pian Wistbacka, Åsa Nordström och Kalle Sällström är glada över nya och funktionsenliga lokaler.

Fontana Media. Kyrkpressen, Fontana Media och Församlingsförbundet har från och med februari ny adress. Flytten gick från Sandvikskajen till Tölö i Helsingfors. 6.2.2020 kl. 11:48

familjerådgivning. Rådgivningen hade under 2019 drygt 18 500 klienter som de mötte i över 90 000 sessioner. Över 40 procent av kunderna var män. 5.2.2020 kl. 09:53

kyrkoherdeinstallation. Jakobstads svenska församlings nya kyrkoherde Jockum Krokfors installerades i tjänst på söndagen. I sin predikan knöt han an både till det japanska konceptet ”ikigai” samt den egna församlingens kärnvärden. 2.2.2020 kl. 21:24
Slutet nått