Några av läseklubbens läsare är  från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund,  Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.
Några av läseklubbens läsare är från vänster Kerstin Alho, Ulla Wistbacka, Nanna-Lisa Finskas, Solveig Grönlund, Gun Sandberg, Rita Heikkilä och Gun-Viol Lindborg.

Församlingens läseklubb når ut i samhället

Läsning.

Församlingen kan inte sitta i församlingshemmet och vänta på att folk ska komma dit. Församlingen måste ut i samhället.

11.2.2020 kl. 11:31

Det var Linda Sjös grundtanke timme när hon lanserade idén om en läseklubb för skolbarnen i Jeppo hösten 2016.

Idén föll i god jord. Under höst- och vårterminen möts nu elever från årskurserna ett till tre i biblioteket i Jeppo för en timmes program efter skoldagens slut. Biblioteket ligger intill skolan.

– Vi börjar med att vi läser ur någon variant av Bibeln för barn. Därefter läser vi någon typ av berättelsebok, den senaste tiden har det varit Munken och Kulan. Under tiden får barnen sitta och rita, säger Ulla Wistbacka som administrerar klubben tillsammans med Kerstin Alho.

Barnen är uppdelade i tre grupper enligt årskurs. Det är frivilliga vuxna som läser för dem.

– Vi är nu elva pigga pensionärer som läser. Klubben hålls ju dagtid då den yngre generationen är i arbetet.

Som vuxen kan man vara med fast man inte vill läsa.

– Det viktigaste är att man är två vuxna i varje grupp. Då vi är tillräckligt många vuxna räcker det att vi är med varannan gång.

Ulla Wistbacka ser Läseklubben som ett ypperligt sätt för församlingen att nå ut i samhället.

– Det är det församlingen ska göra. Takten i samhället har ökat och folk söker sig inte till församlingen på samma sätt som man gjorde förr.

I kapellförsamlingen i Jeppo, som hör till Nykarleby församling, ordnas också söndagsskola.

– Till söndagsskolan kommer allt från ett till tio barn varje gång. Men föräldrarna till de barnen är vanligtvis församlingsaktiva. Genom Läseklubben når vi också andra. Av de fjorton barn som deltog i Läseklubben under hösten var det tre som också går i söndagsskolan.

När klubben börjande hösten 2016 hölls den för barn från förskolan till årskurs två. Då ordnades den också sex gånger per termin.

– Men vi tog in lite äldre barn då vi märkte att förskolebarnen var lite trötta efter dagen. Då vi hade svårt att få tag på tillräckligt många läsare minskade vi till fyra gånger per termin.

Läseklubben ordnas en dag när alla berörda årskurser slutar klockan tolv. För tillfället är det tisdagar.

– Barnen som deltar i klubben åker då hem med skolskjutsen som går klockan ett.

Förutom den senarelagda skolskjutsen är skolan inkopplad genom att lärarna delar ut informationslapparna om klubben och samlar in anmälningarna.

– Med tanke på skolskjutsarna är det viktigt att föräldrarna meddelar varje gång deras barn lämnar bort från klubben.

Klubben kommer att fortsätta nästa höst och då tas nya anmälningar emot. För det finns inga tankar på att lägga ner klubben.

– Bara vi får tillräckligt många vuxna med. Och det tror jag vi får.

Johan Sandberg

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått