Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

Herrelösa platser söker ombud

val.

Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman.

22.11.2019 kl. 12:28

Det här valet känns intressant på många olika sätt, konstaterar Lucas Snellman, ledande sakkunnig vid kyrkans svenska kommunikationsenhet.
Tyska församlingen ställer upp en egen kandidat, Philip Aminoff, på Åland finns två kandidater som båda har erfarenhet från kyrkomötet, och dessutom har lekmännen i kyrkomötesvalet den här gången gått in för åsiktslistor.

– I kyrkomötet finns det två "herrelösa" platser i och med att Bo-Göran Åstrand och Åsa A Westerlund inte fortsätter, konstaterar Snellman.
Vem som ska ta över efter dem är inte helt lätt att spekulera i, framför allt eftersom lekmännen senast ställde upp på regionala listor. Åsa A Westerlunds inval kan ha påverkats av regionala skäl, av teologiska skäl – och kanske av att hon är kvinna.
– Den ena lekmannalistan, "För Kristi kyrka", har många kandidater med bred och lång erfarenhet från kyrkliga och stiftssammanhang, bland dem Göran Stenlund, som vill fortsätta. På den andra listan, "En kyrka för alla" kandiderar Patrik Hagman, som nu sitter i kyrkomötet, men också flera med lång politisk erfarenhet från sfp-sammanhang.

Blev du överraskad av att se namn som Olav S. Melin och Björn Wallén på den lekmannalista som uppfattas som den mer "konservativa"?
– Jo, det förvånade mig lite. I vissa fall har säkert inställningen till kyrklig vigsel av samkönade par avgjort på vilken lista man placerar sig, men inte i alla fall. Det här är ju en fråga som nästa kyrkomöte kommer att stöta och blöta och en som blivit väldigt viktig för många, konstaterar Snellman.
– Samtidigt kan det också vara så att den första listan helt enkelt var fastslagen och att de och fler därtill därför valde att kandidera på den som vill arbeta "För Kristi kyrka".

Vad stiftsfullmäktigevalet gäller är Snellman lite bekymrad över att en hel del av stiftsfullmäktigemedlemmarna inte ställer upp för omval.
– Man kan ju fråga sig om det tyder på att en del av dem som suttit i stiftsfullmäktige känner att de inte kan påverka så mycket som de skulle önska. Kanske Borgå stift har något att lära sig av hur de andra stiften utnyttjat stiftsfullmäktigemedlemmarnas engagemang och kunskap i olika sammanhang, säger Lucas Snellman.


Här följer listorna:

Prästombud
till kyrkomötet

På biblisk grund
Backström Harry, teol.dr, kyrkoherde,
Häggblom Albert, verksamhetsledare,
Klemets Ingemar, kaplan,
Lassila Max-Olav, kyrkoherde

Tillsammans
Anderssén-Löf Mia, kyrkoherde, TD,
Audas-Willman Ann-Mari, teol.mag., pol.mag., Lindgård Stina, kyrkoherde,
Nyberg Jan-Erik, chef för familjerådgivningen i Jakobstad,
Puska Mari, kyrkoherde,
Steffansson Rolf, teol.mag., verksamhetsledare

Lekmannaombud
till kyrkomötet

För Kristi kyrka
Gädda Matias, projektchef, byggnadsingenjör,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Melin Olav, TM, fd chefredaktör Kyrkpressen,
Saarukka Karin, pensionerad lektor,
Sarelin Birgitta, docent,
Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare,
Wallén Björn, direktor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag.,
Vähäkangas Martti, företagare, pensionerad VD

En kyrka för alla
Aitokari Mia, projektkoordinator,
Granlund Jona, teol.kand., ungdomsarbetsledare,
Hagman Patrik, docent, teolog,
Harms-Aalto Martina, FM, företagare,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Jern Olav, landskapsråd,
Kronholm-Cederberg Annette, FD, lektor i modersmål och litteratur,
Lindholm Frank, pensionär,
Wideroos Ulla-Maj, pensionär, fd riksdagsledamot

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Prästmedlemmar
till stiftsfullmäktige

Jesus i centrum
Östman Henrik, kaplan,
Klemets Tomas, hemlandsledare,
Norrback Daniel, kyrkoherde,
Metsäranta Tuomas, församlingspastor, juris doktor,
Heikkilä Janne, kyrkoherde,
Fernström Stig-Olof, TM, prost

Tillsammans
Aschan Sini, präst,
Englund Catharina, sjukhuspräst,
Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon,
Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst,
Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan,
af Hällström Karl, prost, kaplan,
Jern Hanna, präst, tf kaplan,
Jern Siv, familjerådgivare,
Lagerroos Janette, tf kaplan,
Lemberg Robert, TD, kaplan,
Lindeman Jon, kyrkoherde,
Lundström Anders, kaplan,
Svevar Camilla, tf kyrkoherde,
Terho Johan, församlingspastor,
Terlinden Yvonne, tf kaplan

Lekmannamedlemmar
till stiftsfullmäktige

För Kristi kyrka
Eklund Åsa, diakon,
Erickson Gerd, diakon, socionom yh,
Fagerholm Thomas, projektchef,
Granqvist Lena, verksamhetschef,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Kronlöf Stig, dipl.ing.,
Lahti Jussi, pensionär,
Myrskog Carolina, teol.mag.,
Mård Krister, företagare,
Pakalén Ulf, med.lic.,
Pått Solveig, museiansvarig,
Sarelin Birgitta, docent,
Snellman Hans, överkommissarie,
Westerlund Fredrik, universitetslektor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag., kanslist,
Wikström Jonas, ingenjör,
Wikström Peter, grafiker,
Åkerholm Lars-Erik, pensionär

En kyrka för alla
Björkman Susanne, agrolog,
Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare,
Engblom Magnus, dipl.ing.,
Englund Greger, lärare, PeMTM,
Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare,
Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare,
Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd,
Karlsson Karin, teol.mag.,
Kokkola Mikael, redaktör,
Laakso Ina, teol.kand.,
Lindblad Petra, studentombud, översättare,
Lindholm Frank, pensionär,
Lukkarinen Margita, pensionär,
Lumivirta Sabina, teol.mag.,
Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare,
Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär,
Riipola Kirsti, pensionär,
Rosenberg Thomas, FM, skriftställare,
Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma,
Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare,
Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare,
Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH),
Victorzon Olle, pensionär,
Wester Harald, yrkeslärare

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Listor för Ålands prosteri

Lekmannaombud
till kyrkomötet

Kyrkan i världen
Bror Gammals

En kyrka i tiden
Peter Lindbäck

Lekmannamedlemmar
i stiftsfullmäktige

För Åland i stiftsfullmäktige
Christian Beijar

Sofia Torvalds
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57

betraktat. "Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen." 23.11.2019 kl. 12:00
Slutet nått