Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

Herrelösa platser söker ombud

val.

Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman.

22.11.2019 kl. 12:28

Det här valet känns intressant på många olika sätt, konstaterar Lucas Snellman, ledande sakkunnig vid kyrkans svenska kommunikationsenhet.
Tyska församlingen ställer upp en egen kandidat, Philip Aminoff, på Åland finns två kandidater som båda har erfarenhet från kyrkomötet, och dessutom har lekmännen i kyrkomötesvalet den här gången gått in för åsiktslistor.

– I kyrkomötet finns det två "herrelösa" platser i och med att Bo-Göran Åstrand och Åsa A Westerlund inte fortsätter, konstaterar Snellman.
Vem som ska ta över efter dem är inte helt lätt att spekulera i, framför allt eftersom lekmännen senast ställde upp på regionala listor. Åsa A Westerlunds inval kan ha påverkats av regionala skäl, av teologiska skäl – och kanske av att hon är kvinna.
– Den ena lekmannalistan, "För Kristi kyrka", har många kandidater med bred och lång erfarenhet från kyrkliga och stiftssammanhang, bland dem Göran Stenlund, som vill fortsätta. På den andra listan, "En kyrka för alla" kandiderar Patrik Hagman, som nu sitter i kyrkomötet, men också flera med lång politisk erfarenhet från sfp-sammanhang.

Blev du överraskad av att se namn som Olav S. Melin och Björn Wallén på den lekmannalista som uppfattas som den mer "konservativa"?
– Jo, det förvånade mig lite. I vissa fall har säkert inställningen till kyrklig vigsel av samkönade par avgjort på vilken lista man placerar sig, men inte i alla fall. Det här är ju en fråga som nästa kyrkomöte kommer att stöta och blöta och en som blivit väldigt viktig för många, konstaterar Snellman.
– Samtidigt kan det också vara så att den första listan helt enkelt var fastslagen och att de och fler därtill därför valde att kandidera på den som vill arbeta "För Kristi kyrka".

Vad stiftsfullmäktigevalet gäller är Snellman lite bekymrad över att en hel del av stiftsfullmäktigemedlemmarna inte ställer upp för omval.
– Man kan ju fråga sig om det tyder på att en del av dem som suttit i stiftsfullmäktige känner att de inte kan påverka så mycket som de skulle önska. Kanske Borgå stift har något att lära sig av hur de andra stiften utnyttjat stiftsfullmäktigemedlemmarnas engagemang och kunskap i olika sammanhang, säger Lucas Snellman.


Här följer listorna:

Prästombud
till kyrkomötet

På biblisk grund
Backström Harry, teol.dr, kyrkoherde,
Häggblom Albert, verksamhetsledare,
Klemets Ingemar, kaplan,
Lassila Max-Olav, kyrkoherde

Tillsammans
Anderssén-Löf Mia, kyrkoherde, TD,
Audas-Willman Ann-Mari, teol.mag., pol.mag., Lindgård Stina, kyrkoherde,
Nyberg Jan-Erik, chef för familjerådgivningen i Jakobstad,
Puska Mari, kyrkoherde,
Steffansson Rolf, teol.mag., verksamhetsledare

Lekmannaombud
till kyrkomötet

För Kristi kyrka
Gädda Matias, projektchef, byggnadsingenjör,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Melin Olav, TM, fd chefredaktör Kyrkpressen,
Saarukka Karin, pensionerad lektor,
Sarelin Birgitta, docent,
Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare,
Wallén Björn, direktor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag.,
Vähäkangas Martti, företagare, pensionerad VD

En kyrka för alla
Aitokari Mia, projektkoordinator,
Granlund Jona, teol.kand., ungdomsarbetsledare,
Hagman Patrik, docent, teolog,
Harms-Aalto Martina, FM, företagare,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Jern Olav, landskapsråd,
Kronholm-Cederberg Annette, FD, lektor i modersmål och litteratur,
Lindholm Frank, pensionär,
Wideroos Ulla-Maj, pensionär, fd riksdagsledamot

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Prästmedlemmar
till stiftsfullmäktige

Jesus i centrum
Östman Henrik, kaplan,
Klemets Tomas, hemlandsledare,
Norrback Daniel, kyrkoherde,
Metsäranta Tuomas, församlingspastor, juris doktor,
Heikkilä Janne, kyrkoherde,
Fernström Stig-Olof, TM, prost

Tillsammans
Aschan Sini, präst,
Englund Catharina, sjukhuspräst,
Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon,
Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst,
Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan,
af Hällström Karl, prost, kaplan,
Jern Hanna, präst, tf kaplan,
Jern Siv, familjerådgivare,
Lagerroos Janette, tf kaplan,
Lemberg Robert, TD, kaplan,
Lindeman Jon, kyrkoherde,
Lundström Anders, kaplan,
Svevar Camilla, tf kyrkoherde,
Terho Johan, församlingspastor,
Terlinden Yvonne, tf kaplan

Lekmannamedlemmar
till stiftsfullmäktige

För Kristi kyrka
Eklund Åsa, diakon,
Erickson Gerd, diakon, socionom yh,
Fagerholm Thomas, projektchef,
Granqvist Lena, verksamhetschef,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Kronlöf Stig, dipl.ing.,
Lahti Jussi, pensionär,
Myrskog Carolina, teol.mag.,
Mård Krister, företagare,
Pakalén Ulf, med.lic.,
Pått Solveig, museiansvarig,
Sarelin Birgitta, docent,
Snellman Hans, överkommissarie,
Westerlund Fredrik, universitetslektor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag., kanslist,
Wikström Jonas, ingenjör,
Wikström Peter, grafiker,
Åkerholm Lars-Erik, pensionär

En kyrka för alla
Björkman Susanne, agrolog,
Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare,
Engblom Magnus, dipl.ing.,
Englund Greger, lärare, PeMTM,
Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare,
Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare,
Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd,
Karlsson Karin, teol.mag.,
Kokkola Mikael, redaktör,
Laakso Ina, teol.kand.,
Lindblad Petra, studentombud, översättare,
Lindholm Frank, pensionär,
Lukkarinen Margita, pensionär,
Lumivirta Sabina, teol.mag.,
Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare,
Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär,
Riipola Kirsti, pensionär,
Rosenberg Thomas, FM, skriftställare,
Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma,
Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare,
Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare,
Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH),
Victorzon Olle, pensionär,
Wester Harald, yrkeslärare

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Listor för Ålands prosteri

Lekmannaombud
till kyrkomötet

Kyrkan i världen
Bror Gammals

En kyrka i tiden
Peter Lindbäck

Lekmannamedlemmar
i stiftsfullmäktige

För Åland i stiftsfullmäktige
Christian Beijar

Sofia Torvalds
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått