Kyrkan satsar på klimatneutralitet och pilgrimsprojekt fick pengar

Kyrkomötet.

Tydliga prioriteringar och inget osthyvlande, löd budskapet från kyrkomötets ekonomiutskott. I nästa års budget ingår pengar för att förverkliga kyrkans klimatstrategi och för att anställa en koordinator för pilgrimsvandringsverksamheten.

7.11.2019 kl. 12:30

En av de sista uppgifterna för de ombud som suttit i kyrkomötet de senaste fyra åren var att godkänna Kyrkans centralfonds budget för 2020 och verksamhetsplanen för de närmaste tre åren.

Ekonomiutskottets ordförande Tapio Tähtinen presenterade utskottets arbete och konstaterade att de är bekymrade för församlingarnas svaga ekonomi och framförallt en ökad polarisering mellan församlingarnas ekonomier.

För att få ekonomin i balans år 2021 betonade utskottet att man inte ska tillämpa osthyvelprincipen, utan målet ska vara en tydlig prioritering av verksamheten och en förändring av verksamhetskulturen.

En kolneutral kyrka 2030

I budgeten ingår 215 000 euro för att förverkliga kyrkans energi- och klimatstrategi, "En kolneutral kyrka 2030”. I det här projektet ingår bland annat att kartlägga församlingarnas skogsegendom och vilken effekt den har som kolsänka och kollager. En kartläggning ska också göras av vilka energiformer som används i församlingarnas fastigheter och hur de nuvarande koldioxidutsläppen ser ut.

Församlingarna ska få energirådgivning och de som övergår från fossil energi till fossilfria energikällor ska få stöd.

Pilgrimsverksamhet stöder människors andlighet

Kyrkomötet beviljade 40 000 euro för att anställa en pilgrimskoordinator med uppgift att utveckla pilgrimsvandringsverksamheten. Den anses viktig eftersom pilgrimsvandringar blivit mycket populära och verksamheten når personer som församlingarna inte nödvändigtvis möter i sin grundläggande verksamhet.

Åbo ärkestift och Borgå stift är beredda att genomföra det treåriga projektet kring pilgrimsvandringsverksamheten i samarbete med bland annat Åbo stad. Projektet ska betjäna pilgrimsvandringsverksamheten och gudstjänstlivet på bred front i Finland.

Inget gemensamt datasystem för begravningsväsendet

Kyrkomötet beslöt att inte godkänna ett projekt för att bygga upp ett nytt gemensamt datasystem för begravningsväsendet. Motiveringen var att man ännu inte har utrett församlingarnas behov tillräckligt. I stället beslöt man använda de 330 000 euro som systemet skulle kosta till understöd till församlingarna.

Webred
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15
Slutet nått