I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

Nu är det klart: en fadder räcker för dop

dop.

I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar.

7.11.2019 kl. 14:46

Kyrkomötet beslöt på torsdagen att godkänna en ändring i kyrkans bestämmelser som gör det möjligt för den som döps att ha bara en fadder. Tidigare var två faddrar minimikravet.

De som jobbat med frågan är överens om att bestämmelsen om en fadder visar att kyrkan är medveten om hur verkligheten ser ut ute i många församlingar. Ändringen underlättar för dem som inte har flera i den närmaste kretsen som hör till kyrkan, och sänker tröskeln för att döpa barn och vuxna.

– Många kan säkert tänka att det är fråga om en obetydlig förnyelse, så ser det ut i ljuset av statistik och forskning. Verkligheten är en annan, sa ombudet Ilmari Ylä-Autio och berättade om erfarenheter av att bland annat invandrare utan egna nätverk har svårt att hitta faddrar.

Det är ändå oklart om minskningen av minimiantalet faddrar kommer lösa kyrkans problem med att allt färre barn döps.

– Det här löser inte vår kyrkas problem och det att allt färre låter döpa sina barn. Frågan är om kyrkans budskap når ut till unga och unga familjer, sa Jouko Ylinen.

I praktiken är det redan nu möjligt att bli döpt med bara en fadder – men då behövs särskilt godkännande av församlingens kyrkoherde. Ändringen ger därför också församlingarna mindre administrativt arbete och ska se till att praxis är densamma i alla församlingar.

Diskussionen i kyrkomötessalen handlade också om fadderskapets betydelse.

– Att sänka tröskeln till dopet är mycket viktigt. Men när det gäller fadderskap behöver vi de kommande åren göra ännu mycket mer, sa Katri Korolainen och betonade vikten av att kyrkan uppskattar och tar väl hand om de som vill vara faddrar.

Ändringen träder i kraft samtidigt som den förnyade kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände förra året.

Emelie Wikblad
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15
Slutet nått