Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo.
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo.

En helig stund

betraktat.

"Det känns tryggt att ha en uppståndelsepärla att gripa mellan de hårt böjda och ledsna fingrarna. Det känns värdefullt att få dela både sorgen och hoppet", skriver Mia Bäck inför Alla helgons dag.

1.11.2019 kl. 14:20

Konfirmanden sitter i sin rullstol. Hon kan inte tala med ord men hon talar med armar som viftar, med ledsna och uttrycksfulla ljud, med bilder som bildar ord och meningar. Hon har tecken för ja och nej. Vi känner varandra rätt så bra vid det här laget.

Idag är hon sorgsen. Hennes fina mormor har dött. Hon bubblar av frågor. Om död, om liv, om vad som händer sen. Hon vill berätta om mormor och begravningen. Avskedet i kyrkan var sorgligt men orgelmusiken berörande och fin.

Vi snurrar på pärlorna i Frälsarkransen. Vi väljer en annan pärla än den planerade. Vi väljer den vita Uppståndelsepärlan. Den som bara är en tystnadspärla från nattens (dödens) pärla och en tystnadspärla från Gud. Den föregås av den svartaste natt men leder till Honom som är kärleken.

Vi smakar på orden om himlen. Uppståndelse. Hopp. Längtan. Återseende. Nåd. Men också på orden om natten som kommer först. Död. Smärta. Sorg. Overklighet. Ilska. Varför. Vi funderar på det liv som levts och det liv som vi har framför oss. Vi påminns om att allt är en gåva. Att få vakna. Att få vara tillsammans. Att få lyssna på vacker musik. Att få kratta löv. Förunderlig nåd.

Det känns tryggt att ha en uppståndelsepärla att gripa mellan de hårt böjda och ledsna fingrarna. Det känns värdefullt att få dela både sorgen och hoppet. Samtalet går långsamt men vi behöver inte skynda. Ingenting är viktigare just nu. Stunden är helig.

Vi avslutar med att fira andakt och i fantasin går vi in i Uppståndelsepärlans värld. Där får våra frågor svar. Där får vi träffa mormor. Där får vi tröst. Hos Honom som är kärleken.

Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling. Idag tänker hon på all den kärlek som brinner i ljusen på gravgårdarna på Allhelgona. Hon tipsar om att varje dag stanna upp i ett människomöte och lyssna.

Mia Bäck
Timo Jakonen

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31

religionsfrihet. Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja". 8.11.2019 kl. 12:45
Mari Puska, Rolf Steffansson, Mia Anderssén-Löf, Stina Lindgård, Jan-Erik Nyberg och Ann-Mari Audas-Willman ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Kyrkomötet. Fyra kvinnor och två män ställer upp på listan ”Tillsammans”, som tävlar om två platser som prästombud i kyrkomötet. I listans programförklaring står bland annat att par av samma kön ska få möjlighet till kyrklig vigsel, att kyrkan ska ha nolltolerans för trakasserier och att kyrkan ska gå mot en koldioxidneutral framtid. 7.11.2019 kl. 16:03
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

dop. I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar. 7.11.2019 kl. 14:46

Kyrkomötet. Tydliga prioriteringar och inget osthyvlande, löd budskapet från kyrkomötets ekonomiutskott. I nästa års budget ingår pengar för att förverkliga kyrkans klimatstrategi och för att anställa en koordinator för pilgrimsvandringsverksamheten. 7.11.2019 kl. 12:30
Ärkebiskop Tapio Luoma.

Kyrkomötet. Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade mandatperiodens sista kyrkomöte med ett tal om maktutövning och ansvar. 4.11.2019 kl. 11:22
Höstdagarna årsmodell 2019 lockar 600 ungdomar till Toijala.

Höstdagarna. Bra stämning! Kul! Råddigt! Gemenskap! Så säger ungdomarna själva när de kommenterar Höstdagarna. En samling som lockat kring 600 deltagare till Toijala också i år. Och biskopen bidrog med att berätta något som gjorde alla helt tysta. 2.11.2019 kl. 17:24
En grav i havet är också en grav, men det är ändå inte riktigt samma sak.

allhelgona. Vad betyder det att ha en grav att gå till? Mycket. 2.11.2019 kl. 11:13
Elina Takala märker ofta att de människor som befolkar romaner också finns i verkliga livet.

läsning. När vi läser undersöker vi våra sår – men vi vårdar dem också. Teologen Elina Takala forskar i den amerikanska författaren Marilynne Robinsons Gilead-trilogi. 1.11.2019 kl. 11:05
Thomas Rosenberg tycker att församlingsrådet i Agricola svenska församling borde tänka om.

agricola församling. Thomas Rosenberg, viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige i Agricola svenska församling, försöker få en ändring i församlingsrådets beslut att säga upp prenumerationen på Kyrkpressen för sina medlemmar 2020. 31.10.2019 kl. 18:28
Slutet nått