Matteusungdomar protesterar mot sparbeslut – församlingsrådet: "Budgeten kan vi inte längre ändra på"

sparkrav.

Ungdomarna i Matteus församling är djupt besvikna över församlingsrådets beslut att skära i ungdomsverksamheten.

3.10.2019 kl. 09:00

Vid sitt möte i början av september fattade Matteus församlings församlingsråd beslutet att skära ner i församlingens ungdomsverksamhet. Det ledde till uppropet "Rädda Matteus ungdomsverksamhet" som samlat över 140 namn bland ungdomar.

– När vi fick höra om de potentiella nedskärningarna i församlingen var vi ett gäng ungdomar och unga vuxna som kände att vi direkt blir drabbade av dem. Vi vill visa att det finns en massa ungdomar som faktiskt bryr sig om Matteus ungdomsverksamhet, säger Kim Jokinen, som studerar vid Aalto-universitetet och är aktiv ung vuxen i Matteus församling.

Matteus ungdomsverksamhet lockar ungdomar också från andra församlingar. Vad är det som fungerar så bra i Matteus?

– Vår anda och gemenskap är jättebra. Alla känner sig som hemma. Vi har det jätteroligt tillsammans.

Vad hoppas ni att uppropet ska leda till?

– Vi kan ju inte ta ställning till budgeten men vi vill visa att vi ungdomar bryr oss och att man måste ta oss i beaktande. Vi hoppas att vårt initiativ åtminstone väcker diskussion, att något händer. Vi hoppas att den inte bara går församlingsrådet förbi. Vi undrar vad det är för poäng med att satsa på barn- och konfirmandsarbetet om man sedan skär ner och riskerar tappa kontakten med äldre ungdomar och unga vuxna, säger Jokinen.

Beslutet står fast

Annica Söderström är viceordförande i Matteus församlingsråd och satt med på det möte som uppropet hänvisar till.

Om församlingsrådet hade fattat beslut enligt ekonomiutskottets beredning hade församlingen sparat 20 000 genom att slopa en dagklubb med fyra barn. Varför gick inte rådet in för den inbesparingen?

– Jag kan inte gå in på diskussionen i församlingsrådet, det är en förtroendefråga. Diskussionerna ledde till att det förslag som kom upp på rådsmötet fick mer stöd. Då blev resultatet som det blev. Rådet beslöt att spara i ungdoms- och konfirmandverksamheten och livsmedelsinköpen och överföra 6 000 euro från en testamentsfond. De återstående fondmedlem är vår enda, numera lilla, buffert för att balansera kommande års budgetar, säger Söderström.

Matteus församling är känd för sin ambitiösa ungdomsverksamhet, som också lockar konfirmander från andra församlingar. Ser du risker i att skära i församlingens flaggskepp?

– Varje nedskärning är en risk. Vi undersöker möjligheten att skaffa tilläggspengar, och försöker organisera den verksamhet vi har idag så att den inte kostar lika mycket.

– Vad gäller vårt ungdomsarbete så är det enastående. Till exempel i år hade vi 112 konfirmander, av vilka 45 inte hörde till Matteus. Samfälligheten fördelar budgetmedel till församlingarna enligt antalet medlemmar och en prognos på antalet konfirmander. Vår prognos sade 60–70 och vi har 112 konfirmander – och vi får ingen ersättning för extrakonfirmanderna, den går till andra församlingar. Men det är jätteviktigt att kunna satsa på dem. Jag hoppas på en förändring i fördelningssystemet.

Är det möjligt att ompröva församlingsrådets beslut, som ungdomarna hoppas?

– Budgeten är klar, den kan vi inte längre ändra på. Nu gäller det för oss att utvärderna mindre kostsamma verksamhetsformer för att kunna genomföra sparkraven. Nu går vårt arbete ut på att se vad vi kan göra så att det inte ska kännas så att vi skär ut en bit av hjärtat i ungdomsarbetet.

Sofia Torvalds
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Barn i kyrkan. Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj. 17.10.2019 kl. 00:01
Du kan dela ljusbilder under hashtaggen #delaljus.

hopp. Dagarna blir mörkare, men när timmarna med dagsljus blir allt färre vill kyrkan ta fasta på att vi kan dela ljus och hopp med varandra. 17.10.2019 kl. 00:01
Per-Ole Hjulfors

verksamhetsledare. Han erbjöds ett proffskontrakt på halvtid som fotbollsspelare för Jaro. Men Per-Ole Hjulfors valde att engagera sig i bönehusen i Skutnäs och Risöhäll, först som tolk, senare som söndagsskollärare och predikant. Nästa vecka tar han över som verksamhetsledare för LFF. 15.10.2019 kl. 13:03

kyrkoherdeinstallation. På söndagen fick Kvevlax församling en efterlängtad ”permanent” kyrkoherde då Fredrik Kass installerades i tjänst. 13.10.2019 kl. 16:55
Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".

kyrkomötesval. Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos. Det är några av de tunga namn som finns med bland kandidaterna i nybildade valmansföreningen ”En kyrka för alla”. Valmansföreningens målsättning är att samla kandidater över prosterigränserna i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. 11.10.2019 kl. 18:35

kaplansval. Församlingsrådet i Sibbo svenska församling valde på onsdagskvällen Helena Rönnberg till ny kaplan i församlingen. Valet var enhälligt. 11.10.2019 kl. 11:06
När kardinal Anders Arborelius besökte Helsingfors för ett år sedan sa han att det är en samvetsfråga för Katolska kyrkan att reda ut de övergrepp som skett på olika håll i världen.

övergrepp. En katolsk präst som verkat i Finland är anklagad för sexuella övergrepp i USA. Kontrollen måste blir bättre, säger kardinal Anders Arborelius till SVT. 9.10.2019 kl. 17:31
Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder.

dop . Församlingen beskriver morgondop som ett trevligt, gemensamt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn. 9.10.2019 kl. 10:34
När Maria Leppäkari idag gick med prästkrage i Jerusalem var det ett nytt Jerusalem hon såg, berättar hon per Skype.

prästvigd. Hon fick höra att hon har ett kall, men det kändes inte så. "Jag hade en längtan, men jag vågade inte lyssna på den." För en vecka sedan blev Maria Leppäkari den första kvinnan i ett lokalt kristet samfund i Jerusalem som vigdes till präst. 6.10.2019 kl. 22:22
Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell och Elefteria Apostolidou.

prästvigning. I samband med söndagens högmässa i Domkyrkan i Borgå fick stiftet fyra nya präster då Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell och Elefteria Apostolidou vigdes till tjänst av biskop Bo-Göran Åstrand. 6.10.2019 kl. 18:07
Slutet nått