Biskop Björn Vikström fick porträtt och bok

Stavnedläggning.

Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han.

25.8.2019 kl. 11:26

– Målet med porträttet är att det ska lyfta fram den avporträtterades position och personlighet. Jag ville förmedla en bild av en person som är avslappnad och människonära, sa konstnären Ninni Heldt då biskop Björn Vikströms porträtt avtäcktes i domkapitlet i dag.

Biskop Björn Vikström är den första biskopen i Borgå stift som väljer att inte avbildas i prästens festdräkt, alltså kaftan, utan i stället i mörk kostym och biskopsskjorta. Samma kläder bar han också när porträttet avtäcktes.

– Det är ni som gjort mig till till det jag varit, sa Vikström själv.

Han hade precis hört flera tal där olika personer innerligt tackade honom för hans ödmjuka, icke-hierarkiska inställning och villighet att hjälpa till med vad som helst som behövs.

Domprosten Mats Lindgård nämnde i sitt tal att han till en början trodde att han fick specialbehandling eftersom biskopen alltid besvarade hans e-post och samtal utan dröjsmål – bara för att småningom upptäcka att biskopen behandlade alla på samma sätt.

– Det är verkligen ”till hög, till låg, till rik, till arm”. Du har gett låg prioritet åt sådant som betonar kyrkan som maktfaktor, som betonar hierarkier och rangordning mellan människor, säger Lindgård.

Kalle Sällström, verksamhetsledare för Församlingsförbundet, berättade om en uppvaktning då han inte lyckades få barnvakt för sin ettåriga dotter. Vem var det som ställde upp som barnvakt så att Sällström skulle få dricka kaffe? Biskopen förstås.

– I porträttet ser jag framför allt en biskop jag kommer att sakna. Men tack och lov finns ju porträttet! Jag kan komma hit till domkapitlet och titta på honom, sa Sällström och rev ner en rungande skrattsalva från de inbjudna gäster som var på plats.

I samband med porträttavteckningen överräckte Heidi Juslin-Sandin, ordförande för Stiftsfullmäkige i Borgå stift, festskriften ”Lyssna, leva, förstå” (Fontana Media) till biskop Björn Vikström. Boken består av texter som särskilt vill lyfta fram biskop Björn Vikströms strävan efter dialog och möten ansikte mot ansikte.

– Boken innehåller många personliga texter, vilket är ganska ovanligt när det handlar om en festskrift av det här slaget. Det tycker jag är extra roligt, säger Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet och medlem i bokens redaktionskommitté.

– Själv tyckte jag jättemycket om ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens text. Den är till ytan enkel men innehåller mycket och är alltid aktuell, säger Stråhlman.

Han tillägger att redaktionskommitténs mål var att boken inte skulle bli tungläst utan innehålla texter av väldigt varierande slag. Böner, dikter och en bildkrönika är viktiga bidrag i boken.

Boken var en hemlighet för biskopen och den hade faktiskt hållits hemlig.

– Jag kan ärligt säga att den kom som en stor överraskning! sa biskop Björn Vikström när han fick den i sin hand.

När han tackade för sina biskopsår sa han att att han tror att det varit enklare för honom att vara tillgänglig och närvarande för att han från första början meddelade att hans biskopsperiod knappast skulle bli mycket längre än tio år.

– Idag känner jag en stor befrielse men också ett stort vemod.

Ninni Heldt målade biskopens porträtt. Här bredvid biskopens hustru Maria Björkgren-Vikström samt Agricola svenska församlings kyrkoherde Stina Lindgård.
Ninni Heldt målade biskopens porträtt. Här bredvid biskopens hustru Maria Björkgren-Vikström samt Agricola svenska församlings kyrkoherde Stina Lindgård.
Domprosten Mats Lindgård.
Domprosten Mats Lindgård.
Inbjudna gäster i domkapitelssalen.
Inbjudna gäster i domkapitelssalen.
Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström tackade Björn Vikström för hans biskopstid.
Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström tackade Björn Vikström för hans biskopstid.
Pia Bengts och John Emanuelsson spelade.
Pia Bengts och John Emanuelsson spelade.
Ninni Heldt har jobbat med biskopens porträtt i ett halvt år.
Ninni Heldt har jobbat med biskopens porträtt i ett halvt år.
Heidi Juslin-Sandin och Linus Stråhlman överräckte festskriften.
Heidi Juslin-Sandin och Linus Stråhlman överräckte festskriften.
Sofia Torvalds
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Slutet nått