Sex församlingar blir två i Österbotten

församlingsfusioner.

Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre.

21.8.2019 kl. 12:27

Enligt beslutet kommer de nuvarande församlingarna Kronoby, Terjärv och Nedervetil samt Pedersöre, Esse och Purmo att upphöra att existera den 31 december 2019. Den 1 januari 2020 bildas i stället nya Kronoby församling och Pedersöre församlingar.

Nya Kronoby församling består medlemmarna i nuvarande Kronoby, Terjärv och Nedervetil församlingar. Den nya församlingen är tvåspråkig.

Nuvarande Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store blir kyrkoherde i den nya församlingen. Inget extra församlingsval ordnas utan kyrkofullmäktige för den nya församlingen bildas utgående från resultatet i församlingsvalet 2018.

Samma procedur sker också i grannkommunen där medlemmarna i Pedersöre, Esse och Purmo församlingar överförs till nya Pedersöre församling. Den nya församlingen blir enspråkigt svenskt.

De nuvarande förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige som representerar nya Pedersöre församling fortsätter, medan nya Pedersöre församlings församlingsråd utses i extra församlingsval. Nuvarande kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund blir kyrkoherde i den nya församlingen.

Kronoby kyrkliga samfällighet upphör också vid årsskifet. Samfälligheten i Pedersöre som också består av Jakobstads svenska och finska församlingar lever vidare.

Kyrkostyrelsen godkände därmed domkapitlet i Borgå stifts förslag.

Enligt kyrkostyrelsen sker förändringarna i de bägge nya församlingarna i huvudsak av ekonomiska skäl.

Johan Sandberg
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31

religionsfrihet. Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja". 8.11.2019 kl. 12:45
Mari Puska, Rolf Steffansson, Mia Anderssén-Löf, Stina Lindgård, Jan-Erik Nyberg och Ann-Mari Audas-Willman ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Kyrkomötet. Fyra kvinnor och två män ställer upp på listan ”Tillsammans”, som tävlar om två platser som prästombud i kyrkomötet. I listans programförklaring står bland annat att par av samma kön ska få möjlighet till kyrklig vigsel, att kyrkan ska ha nolltolerans för trakasserier och att kyrkan ska gå mot en koldioxidneutral framtid. 7.11.2019 kl. 16:03
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

dop. I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar. 7.11.2019 kl. 14:46
Slutet nått