Sex församlingar blir två i Österbotten

församlingsfusioner.

Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre.

21.8.2019 kl. 12:27

Enligt beslutet kommer de nuvarande församlingarna Kronoby, Terjärv och Nedervetil samt Pedersöre, Esse och Purmo att upphöra att existera den 31 december 2019. Den 1 januari 2020 bildas i stället nya Kronoby församling och Pedersöre församlingar.

Nya Kronoby församling består medlemmarna i nuvarande Kronoby, Terjärv och Nedervetil församlingar. Den nya församlingen är tvåspråkig.

Nuvarande Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store blir kyrkoherde i den nya församlingen. Inget extra församlingsval ordnas utan kyrkofullmäktige för den nya församlingen bildas utgående från resultatet i församlingsvalet 2018.

Samma procedur sker också i grannkommunen där medlemmarna i Pedersöre, Esse och Purmo församlingar överförs till nya Pedersöre församling. Den nya församlingen blir enspråkigt svenskt.

De nuvarande förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige som representerar nya Pedersöre församling fortsätter, medan nya Pedersöre församlings församlingsråd utses i extra församlingsval. Nuvarande kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund blir kyrkoherde i den nya församlingen.

Kronoby kyrkliga samfällighet upphör också vid årsskifet. Samfälligheten i Pedersöre som också består av Jakobstads svenska och finska församlingar lever vidare.

Kyrkostyrelsen godkände därmed domkapitlet i Borgå stifts förslag.

Enligt kyrkostyrelsen sker förändringarna i de bägge nya församlingarna i huvudsak av ekonomiska skäl.

Johan Sandberg
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått