Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

Kyrkans kampanj ska hitta en emoji för förlåtelse

förlåtelse.

Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på.

19.8.2019 kl. 11:18

Kampanjen Forgivemoji har kommit till på initiativ av kyrkan och söker under tre månaders tid idéer för en emoji för förlåtelse. Det går att sända in förslag på adressen www.forgivemoji.fi. De bästa idéerna kommer vidare till en omröstning där vem som helst kan rösta på sina favoriter.

– Idén till den här kampanjen kom under vårt temaår för fred. Vi hoppas att kampanjen inspirerar olika människor att delta i diskussionen. Vi är glada över att flera samarbetspartner redan har inspirerats av kampanjen, säger kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen på Kyrkostyrelsen.

I november besluter arbetsgruppen för kampanjen vilken idé som är bäst och sänder den till organisationen Unicode som har hand om utbudet av emojier. Unicode bestämmer vilka emojier som ska finnas tillgängliga och ger olika tjänste- och apparatproducenter ramar för hur de ska förverkligas. Organisationen uppdaterar utbudet av emojier en gång per år. Målet med kampanjen Forgivemoji är att foga en emoji för förlåtelse till emojiutbudet.

Förutom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland deltar också flera organisationer i kampanjen.

Organisationen för konfliktlösning CMI gick med eftersom kampanjens teman, förlåtelse och fredsarbete, passar ihop med de frågor som organisationen driver. CMI förebygger och löser våldsamma konflikter med hjälp av förhandlingar och dialog runt om i världen.

– Vår vision bygger på president Ahtisaaris: alla konflikter går att lösa. Det som människan har satt i gång kan hon också sätta stop för. Emojier är dagens sätt att föra dialog och det är viktigt att ta med förlåtelse, berättar CMI:s kommunikations- och medelanskaffningschef Elina Lehtinen.

För Finska Missionssällskapet är det viktigt att vara med och bygga fred och försoning mellan människor med olika bakgrund.

– Finska Missionssällskapet fostrar en generation i taget till fred i skolor och flyktingläger. Genom att lära barnen att älska sin nästa och godkänna olikheter kan vi stöda fredlig samlevnad mellan olika grupper. Finska Missionssällskapets arbetar med fredsfostran och för barnens rättigheter och välmående i länder där krig och konflikter mellan religioner är en del i människornas vardag, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Också Kyrkans Utlandshjälps fredsnätverk är med i kampanjen. De styr insamlingsmedel från kampanjen till försonings- och fredsarbete i till exempel Somalia, Kenya, Centralafrikanska republiken och Fjärran Östern.

– Fred är livsviktigt för att människor ska kunna leva i trygghet och bygga sin framtid i hemlandet. Förlåtelse har en viktig roll för att skapa bestående fred, säger chefen för Kyrkans Utlandshjälps sekretariat för fredsnätverk, Sara Linnoinen.

Webred
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Barn i kyrkan. Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj. 17.10.2019 kl. 00:01
Du kan dela ljusbilder under hashtaggen #delaljus.

hopp. Dagarna blir mörkare, men när timmarna med dagsljus blir allt färre vill kyrkan ta fasta på att vi kan dela ljus och hopp med varandra. 17.10.2019 kl. 00:01
Per-Ole Hjulfors

verksamhetsledare. Han erbjöds ett proffskontrakt på halvtid som fotbollsspelare för Jaro. Men Per-Ole Hjulfors valde att engagera sig i bönehusen i Skutnäs och Risöhäll, först som tolk, senare som söndagsskollärare och predikant. Nästa vecka tar han över som verksamhetsledare för LFF. 15.10.2019 kl. 13:03

kyrkoherdeinstallation. På söndagen fick Kvevlax församling en efterlängtad ”permanent” kyrkoherde då Fredrik Kass installerades i tjänst. 13.10.2019 kl. 16:55
Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".

kyrkomötesval. Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos. Det är några av de tunga namn som finns med bland kandidaterna i nybildade valmansföreningen ”En kyrka för alla”. Valmansföreningens målsättning är att samla kandidater över prosterigränserna i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. 11.10.2019 kl. 18:35

kaplansval. Församlingsrådet i Sibbo svenska församling valde på onsdagskvällen Helena Rönnberg till ny kaplan i församlingen. Valet var enhälligt. 11.10.2019 kl. 11:06
När kardinal Anders Arborelius besökte Helsingfors för ett år sedan sa han att det är en samvetsfråga för Katolska kyrkan att reda ut de övergrepp som skett på olika håll i världen.

övergrepp. En katolsk präst som verkat i Finland är anklagad för sexuella övergrepp i USA. Kontrollen måste blir bättre, säger kardinal Anders Arborelius till SVT. 9.10.2019 kl. 17:31
Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder.

dop . Församlingen beskriver morgondop som ett trevligt, gemensamt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn. 9.10.2019 kl. 10:34
När Maria Leppäkari idag gick med prästkrage i Jerusalem var det ett nytt Jerusalem hon såg, berättar hon per Skype.

prästvigd. Hon fick höra att hon har ett kall, men det kändes inte så. "Jag hade en längtan, men jag vågade inte lyssna på den." För en vecka sedan blev Maria Leppäkari den första kvinnan i ett lokalt kristet samfund i Jerusalem som vigdes till präst. 6.10.2019 kl. 22:22
Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell och Elefteria Apostolidou.

prästvigning. I samband med söndagens högmässa i Domkyrkan i Borgå fick stiftet fyra nya präster då Sini Aschan, Jakob Edman, Laura Serell och Elefteria Apostolidou vigdes till tjänst av biskop Bo-Göran Åstrand. 6.10.2019 kl. 18:07
Slutet nått