Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Karolin Wargh är årets kantor

Utmärkelse.

Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon.

8.8.2019 kl. 16:23

Karolin Wargh fick utmärkelsen av styrelsen för Finlands Kantor-organistförbund, och priset överräcktes idag i Lahtis. Motiveringen lyder att hon är en musiker med brett kunnande som under sin karriär har utvecklat sig själv som musiker och musikpedagog. ”Hon gör sitt arbete med stort hjärta, entusiasm och skicklighet. Med det här valet vill styrelsen för Finlands Kantor-organistförbund lyfta fram det omfattande musikarbete som görs i Borgå stift”, heter det i motiveringen.

Karolin Wargh trivs verkligen med att undervisa i orgelspel.

– Jag undervisade i piano, och när jag aktiverade mina pianoelever och tog dem till orgeln märkte jag att det blev en succé. De tyckte det var väldigt roligt. Ingenting gör mig så förvånad som när någon påstår att barn och unga inte är intresserade av att spela orgel, eftersom jag har helt motsatt erfarenhet.

Inom Korsholms församlings musikskola har det vinnande konceptet varit att erbjuda pianoeleverna möjlighet att kombinera pianostudier med orgelstudier. Wargh undervisar både i piano och orgel i musikskolan. I Solfs församling, där hon jobbar deltid som kantor, erbjuder hon fem barn ur barnkören orgelundervisning. Det har aldrig varit svårt att fylla de platserna. För både barnkören och orgelklubben är samarbetet med den lokala skolan viktig för att integrera eleverna på ett naturligt sätt i församlingens verksamhet.

– I församlingen hör det till att kantorn själv skaffar sina vikarier. För mig har det blivit en glädje att på så sätt kunna utbilda egna kantorsvikarier. För en begåvad elev blir det dessutom plötsligt extra intressant att öva psalmer och mässan om man berättar för dem att de tjänar pengar på att sköta musiken under en gudstjänst.

Hon skulle vilja uppmana alla kantorer att erbjuda undervisning i orgel till exempel genom samarbete med församlingens barnkör.

– Jag är övertygad om att det inte kräver ett övermäktigt engagemang och att alla kantorer har lämplig kunskap och färdighet för att lyckas.

Hon menar att det är mycket viktigt att församlingarna är välvilligt inställda och öppnar sina dörrar för dem som visar intresse för att spela och öva orgel.

– Med engagemang och mod från kantorskåren kunde orgelspelandet blomstra i våra församlingar och vi kunde väcka ett större intresse för orgelspel. I förlängningen skulle det väcka ett större intresse för kantorsyrket.

Orgeln är ett roligt instrument för att den är som en hel orkester.

– Man kan experimentera med olika ljud och olika stämmor, och det tycker eleverna om. Det är förstås ganska knepigt med pedalerna, men det har eleverna alltid bara sett det som en rolig utmaning. De som har lite pianokunskap sedan tidigare ser det som en spännande, ny dimension.

Som alla musiklärare ser hon ett visst svinn bland eleverna – sådana som håller på i några år och sedan slutar. Men det finns också de som fortsätter, och hon har haft glädjen att se några av sina elever fortsätta med yrkesstudier i musik.

Vad var det som gjorde att du själv fastnade för orgeln?

– Jag var pianist, utbildad pianolärare. Det kändes väldigt mäktigt att spela på en orgel, jag tycker om klangvärlden. Jag tycker också det är roligt att öva upp koordinationen när man spelar med både händer och fötter, det känns motiverande när man ser att man lyckas.

Karolin Wargh arbetar på deltid som kantor i Solfs församling. Hon leder två körer i församlingen och har orgelelever via Orgelklubben. Dessutom undervisar hon i pianospel vid Korsholms församlings musikskola. Hon framför också regelbundet kammarmusik i samarbete med bland annat Kammarkören Psallite, Korsholms kammarorkester och Kammarkören Bel Canto.

Sofia Torvalds
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00